Sturen op gedrag voor een betere gezondheid.

Gezondheidsbevordering is het verbeteren van de gezondheid door te sturen op gedrag. Op gezond gedrag.
Gezondheid is voor een groot gedeelte gedrag en dat is te beïnvloeden. Wat is gezondheidsbevordering?
Vanuit de overheid zijn er verschillende initiatieven en campagnes om de gezondheid van de samenleving te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het nationaal preventieakkoord. Wij helpen u met de vertaalslag naar uw organisatie door sociale en omgevingsfactoren te verbeteren en te werken aan concreet gedrag van uw medewerkers, leidinggevenden en teams.

Sturen op concreet gedrag

Wij zijn gespecialiseerd in gedragsverandering; het concreet veranderen van gedrag. Wat is gedragsverandering?
Gedragsverandering is het middel om uw doelen te bereiken.

Klik hier naar onze aanpak gezondheidsbevordering

Dit zijn de voordelen van onze aanpak:

1. Gezonde werknemers

Gezonde medewerkers kunnen langer doorwerken en zijn minder vaak ziek. Zij hebben meer plezier in hun werk en presteren beter. En ook zijn zij tevreden, gemotiveerd en energiek. Daardoor kunnen zij het beste uit zichzelf halen en uit anderen!
Iedereen wil daarom graag gezond zijn, gezond blijven of gezonder worden. Hoe effectief is uw aanpak ziektepreventie?

2. Verzuim beïnvloeden

U krijgt meer grip op verzuim. Want verzuim is ook gedrag.
Als iemand met gezondheidsklachten besluit te verzuimen van het werk dan heeft dit natuurlijk te maken met de klachten. Maar ook met overtuigingen, mogelijkheden en omgevingsfactoren. Zo zijn werktevredenheid, motivatie, betrokkenheid en autonomie op het werk belangrijke omgevingsfactoren. Deze wegen mee bij het besluit om te verzuimen. Daarom zeggen wij verzuim is gedrag.
En door gedrag te beïnvloeden kunt u ook verzuim beïnvloeden. Wat is uw plan van aanpak ziekteverzuim?

3. Inzetbaarheid verbeteren

Verzuim beïnvloeden is niet het belangrijkste doel, maar de inzetbaarheid verbeteren wel.
Het realiseren van gedragsverandering heeft ook als doel om, naast de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, het werkplezier, de autonomie, de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid te vergroten.
Heeft u al een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid?

4. Verloop voorkomen

Maar u wilt ook onnodig verloop voorkomen. Daarom wilt u de gezonde en inzetbare medewerker het liefst blijvend aan de organisatie binden. Dit vraagt om visie en het realiseren van gedragsverandering door de gehele organisatie.

Gezondheid is gedrag

Samenvattend: verzuim is gedrag maar ook gezondheid is gedrag. Voor het realiseren van gedragsverandering van medewerkers is de juiste motivatie en een concreet doel essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat het doel van uw medewerkers aansluit bij de visie en doelen van het team. Daarom is onze aanpak is waardengestuurd en sluit aan bij de werkelijke intentie van uw medewerkers.

Lees en zie meer over gezond gedrag leren. Het resultaat van onze aanpak is dat uw medewerkers lekker in hun vel zitten en u uw doelen kunt realiseren!

Leiderschap

De leidinggevende is een belangrijke schakel in het proces van gedragsverandering. Daarom vertellen we u ook graag meer over effectief leiderschap. Uw medewerkers verdienen een krachtige en inspirerende leider!

Kortom: met de aanpak van GB-ziektepreventie kunt u gezond en duurzaam succesvol zijn.

Lees hier meer over onze aanpak gezondheidsbevordering»

Bent u benieuwd wat samenwerken aan gezondheid voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.