Sturen op gedrag voor een betere gezondheid.

Gezondheidsbevordering is sturen op gedrag. Op gezond gedrag.
Gezonde medewerkers kunnen langer doorwerken en zijn minder vaak ziek. Zij hebben meer plezier in hun werk en presteren beter. Zij zijn tevreden, gemotiveerd en energiek. Daardoor kunnen zij het beste uit zichzelf halen en uit anderen!
Iedereen wil graag gezond zijn, gezond blijven of gezonder worden. Gelukkig heb je een heleboel zelf in de hand.

Gespecialiseerd in sturen op gedrag

GB-ziektepreventie is gespecialiseerd in het sturen op gedrag. Wij coachen, trainen en begeleiden in alle lagen van organisaties.
Wij realiseren gedragsverandering van medewerkers door het leren te faciliteren en te bevorderen. Wil je weten hoe wij dat doen?

Dit onze aanpak gezondheidsbevordering

Verzuim beïnvloeden

In onze aanpak sturen we op gedrag van de medewerker. Hierdoor krijgt u meer grip op verzuim. Want verzuim is gedrag.
Als iemand met gezondheidsklachten besluit te verzuimen van het werk dan heeft dit natuurlijk te maken met de klachten. Maar ook met overtuigingen, mogelijkheden en omgevingsfactoren. Zo zijn werktevredenheid, motivatie, betrokkenheid en autonomie op het werk belangrijke omgevingsfactoren. Deze wegen mee bij het besluit om te verzuimen. Daarom zeggen wij verzuim is gedrag.
En door gedrag te beïnvloeden kunt u ook verzuim beïnvloeden.

Hoe effectief is uw plan van aanpak ziekteverzuim?

Inzetbaarheid verbeteren

Wij richten ons in onze aanpak niet op verzuim maar vooral op aanwezigheid. Verzuim beïnvloeden is dus niet het doel, maar inzetbaarheid verbeteren wel!
Het realiseren van gedragsverandering kan ook als doel hebben om, naast de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, het werkplezier, de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid te vergroten.
Hierbij richten we ons op alle denkbare factoren die de gezondheid van medewerkers beïnvloeden.
Zodat er gezonde teams ontstaan met vitale medewerkers. Inzetbaarheid verbeteren is dus ook een kwestie van sturen op gedrag.

Heeft uw organisatie al een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid?

Verloop voorkomen

Maar u wilt ook onnodig verloop voorkomen. Daarom wilt u de gezonde en inzetbare medewerker het liefst blijvend aan de organisatie verbinden. Dit vraagt om visie en het realiseren van gedragsverandering door de gehele organisatie.

Gezondheid is gedrag

Verzuim is gedrag maar ook gezondheid is gedrag. Hoe kunnen uw medewerkers nu gezond gedrag leren? Voor het realiseren van gedragsverandering van medewerkers is ten eerste intrinsieke motivatie en een concreet doel essentieel.
We beginnen met een analyse, van de situatie en van het doel. We sluiten aan bij de visie en doelen van de organisatie en vertalen dit in teamdoelen. Wij helpen u graag, doelgericht en planmatig, de gezondheid van medewerkers, teams en organisaties te verbeteren.

Lees en zie meer over gezond gedrag leren.

Wij helpen u bij het optimaliseren en uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Met een focus op preventie van ziekte, uitval en verloop.
Wij zijn van mening dat preventie begint bij effectief leiderschap. daarnaast zijn we oplossingsgericht en zoomen we in op eigenaarschap, communicatie, veiligheid en flexibiliteit.

GB-ziektepreventie: gezond en duurzaam succesvol zijn.

Lees hier meer over onze aanpak gezondheidsbevordering»

Bent u benieuwd wat samenwerken aan gezondheid voor u kan betekenen? Lees verder of neem vrijblijvend contact met ons op.