Sturen op gedrag voor een betere gezondheid.

Waarom zou u sturen op gedrag? Mensen zijn toch zelf verantwoordelijk voor het gedrag dat zij vertonen? Daar zijn wij het in principe wel mee eens, maar met een beetje hulp kunt u een groot verschil maken in het leven en welzijn van uw medewerkers. U kunt uw organisatie zo inrichten dat het een gezonde werkomgeving is waar de mensen gestimuleerd worden andere keuzes te maken en enthousiast worden om gezonde beslissingen te nemen. Omdat het hen echt iets oplevert! Sturen op gedrag heeft niets te maken met betutteling maar wel met oprechte bedoelingen, belangstelling en aandacht.

Gezondheidsbevordering is het verbeteren van de gezondheid. Er zijn veel factoren die daar aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de omgeving anders in te richten, gezonder te maken. Of door sociale steun te organiseren. Door voeding gezonder te maken, bewegen aantrekkelijker te maken, de werkdruk te verminderen, prettig te communiceren etc. Deze factoren zijn beslist onmisbaar en maken het gemakkelijker om de gewenste verandering te realiseren. Toch blijft de allerbelangrijkste factor het gedrag zelf.

Je kent vast de uitspraak: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Maar als je eens een keer iets anders doet, dan is het resultaat ook anders. Nu is niet elke verandering een verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!

Verbeteren = Veranderen

Je moet dus ook iets anders doen om een verandering, een verbetering, te krijgen. En niet eenmalig maar het liefst duurzaam. Daarom richten onze interventies zich op gedrag. En omdat veranderen op zich al vaak heel lastig is, is het belangrijk dat het gewenste gedrag niet moeilijk is. En het liefst ook nog hartstikke leuk. Wij helpen u de gewenste verandering te realiseren door ons te richten op concreet en haalbaar ander gedrag. Factoren die aan die verandering kunnen bijdragen nemen we mee, daardoor wordt een gewenste gedragsverandering echt wel mogelijk. Dat bedoelen we met sturen op gedrag.
Gezondheidsbevordering is een veranderproces. Een goede analyse van de huidige situatie en van de gewenste situatie kan dan niet ontbreken voordat er een interventie wordt gekozen. Lees hier hoe wij dat doen: een effectieve interventie kiezen.
Vanuit de overheid zijn er verschillende initiatieven en campagnes om de gezondheid van de samenleving te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het nationaal preventieakkoord. Wij kunnen u ook helpen met de vertaalslag naar uw organisatie. Wenst u uw mensen gezondheid toe en wilt u ook uw mensen in optimale gezondheid aan het werk houden? 

KLIK HIER , en neem snel contact met ons op!

Sturen op gedrag

Wij zijn gespecialiseerd in veranderprocessen en het concreet veranderen van gedrag. Wat is gedragsverandering?
Gedragsverandering is het middel om uw doelen te bereiken.

Dit zijn de voordelen van onze aanpak:

1. Gezonde werknemers

Gezonde medewerkers kunnen langer doorwerken en zijn minder vaak ziek. Zij hebben meer plezier in hun werk en presteren beter. En ook zijn zij tevreden, gemotiveerd en energiek. Daardoor kunnen zij het beste uit zichzelf halen en uit anderen!
Iedereen wil daarom graag gezond zijn, gezond blijven of gezonder worden. Hoe effectief is uw aanpak ziektepreventie?

2. Verzuim beïnvloeden

U krijgt meer grip op verzuim. Om verzuim te kunnen beïnvloeden richten wij ons op de gezondheid van medewerkers. Op de (nog) sterke kant van de mens, op wat er wel kan.
Als iemand met gezondheidsklachten besluit te verzuimen van het werk dan heeft dit natuurlijk te maken met de ervaren klachten. Maar ook met overtuigingen en met fysieke of sociale omgevingsfactoren. Zo zijn werktevredenheid, motivatie, betrokkenheid, verbinding en autonomie op het werk belangrijke factoren. Deze wegen mee bij het besluit om te verzuimen.
Wij zijn er van overtuigd dat door samen met uw medewerkers te werken aan gezondheid, en het gedrag van de medewerkers vanuit een positieve invalshoek (bedoeling) te beïnvloeden, u ook uw doelen kunt behalen. Wat is uw plan van aanpak ziekteverzuim?

3. Inzetbaarheid verbeteren

Wij kijken graag naar wat er wel goed gaat en richten ons op de positieve kant. Verzuim beïnvloeden is daarom niet het doel, maar de inzetbaarheid verbeteren wel. Een positieve benadering van de problematiek geeft positieve energie en helpt om de juiste richting van de verandering te bepalen.
Het realiseren van gedragsverandering heeft ook als doel om, naast de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, het werkplezier, de autonomie, de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid te vergroten.
Heeft u al een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid?

4. Verloop voorkomen

Maar u wilt ook onnodig verloop voorkomen. Daarom wilt u de gezonde en inzetbare medewerker het liefst blijvend aan de organisatie binden. Dit vraagt om visie en het realiseren van gedragsverandering door de gehele organisatie.

Gezondheid is gedrag

Samenvattend: verzuim is gedrag maar ook gezondheid is gedrag. Voor het realiseren van gedragsverandering van medewerkers is de juiste motivatie en een concreet doel essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat het doel van uw medewerkers aansluit bij de visie en doelen van het team. Daarom is onze aanpak is waardengestuurd en sluit aan bij de werkelijke intentie van uw medewerkers.

Lees en zie meer over gezond gedrag leren. Het resultaat van onze aanpak is dat uw medewerkers lekker in hun vel zitten en u uw doelen kunt realiseren!

Leiderschap

De leidinggevende is een belangrijke schakel in het proces van gedragsverandering. Daarom vertellen we u ook graag meer over effectief leiderschap. Uw medewerkers verdienen een krachtige en inspirerende leider!

Kortom: met de aanpak van GB-ziektepreventie kunt u gezond en duurzaam succesvol zijn.

Lees hier meer over onze aanpak gezondheidsbevordering»

Bent u benieuwd wat samenwerken aan gezondheid voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.