6 argumenten voor een integraal, preventief gezondheidsbeleid

Geplaatst op

Er zijn voldoende argumenten om met werknemers en teams te werken aan gezondheid en vitaliteit.
We noemen hier de 6 belangrijkste:

  1. Vanwege de kosten en (administratieve) lasten van verzuim
  2. Vanwege de wetgeving betreffende preventie en veiligheid
  3. Verbetering werkomstandigheden en productiviteit
  4. Goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Verbeteren van het imago (voor werknemers en klanten)
  6. Concreet met het oog op duurzame inzetbaarheid

Wie is er verantwoordelijk?

Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor gezondheidsbevordering, een gezonde leefstijl en vitaliteit? En in hoeverre mag je je als werkgever bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Uit een onderzoek in opdracht van CZ in 2014 bleek dat 71% van de werkgevers en 63% van de werknemers vinden dat werknemers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en vitaliteit. 81% van de werknemers gaf aan het positief te vinden wanneer de werkgever een actieve rol speelt in het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer. Slechts 25% van de werkgevers is ook daadwerkelijk actief op het gebied van gezondheidsbevordering en vitaliteit voor de werknemers.

De discussie over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer kan overal worden gevoerd. Afspraken tussen werkgevers en werknemers kunnen worden gemaakt. Het hele project staat of valt met veiligheid, openheid en communicatie.
En met het kiezen van de juiste (mix aan) interventies.

Waarom een integraal, preventief gezondheidsbeleid?

Het begint met het bepalen van het gezondheidsbeleid in je organisatie en in je team. Ga met werknemers in gesprek. En creëer draagvlak door ze te betrekken en ook daadwerkelijk medezeggenschap te geven. Controleer of werknemers zich betrokken voelen. Er ontstaat draagvlak wanneer werknemers het beleid begrijpen, wanneer dit bijvoorbeeld aansluit op economische, maatschappelijke of sociale ontwikkelingen. En wanneer het beleid aansluit op de eigen drijfveren, behoeftes en doelen in het leven.

draagvlak voor gezondheidsbevordering

In dit allereerste gedeelte van het traject ligt de grootste uitdaging. Besteed hier voldoende aandacht aan, anders kun je gezondheidsbevordering niet van de grond krijgen en zeker niet borgen.

Sta eens stil bij de volgende vragen:
Wat kan zorgen voor draagvlak bij mijn werknemers? Hoe kan ik mijn werknemers betrekken en blijvend betrokken laten voelen? Wat motiveert mijn werknemer? Wat activeert hen, wat drijft hen en waardoor zullen zij gedrag willen veranderen?

 

Natuurlijk hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Neem voor advies en ondersteuning contact met ons op.

Terug naar het overzicht