7 tips voor een sterk en vitaal team

Geplaatst op

Hoe kan jouw team nog betere prestaties leveren?

Lees deze 7 tips voor een sterk en vitaal team.

Een team is meer dan een optelsom van de verschillende teamleden. Wanneer teamleden de krachten bundelen kunnen zij elkaar enorm versterken en samen tot bijzondere prestaties komen. Om een team sterker en vitaal te maken loont het de moeite om te investeren in de onderlinge band en samenwerking. Met onze training werkt het team aan openheid, veiligheid en vertrouwen. Maar ook aan het behalen van gezamenlijke doelen. Ieders rol en inbreng is hierbij belangrijk.
Onze training verbindt en motiveert de teamleden. Het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en de creativiteit om samen tot oplossingen te komen. Niemand is perfect, maar samen kom je een heel eind!

7 tips voor een sterk en vitaal team

1. Stel teamdoelen op

Veel teams werken samen zonder concrete teamdoelen. Wanneer er wel doelen zijn geformuleerd dan is er vaak geen koppeling met de strategische doelen van de organisatie. En dit is een gemiste kans in veel organisaties. Niets werkt meer stimulerend en motiverend dan te weten waarvoor je doet wat je doet. Weten dat jouw inspanningen een belangrijke bijdrage leveren aan het grotere geheel. Daarom is het stellen van teamdoelen, voortkomend uit de strategische doelen van de organisatie, van groot belang voor elk team.
Het geeft het team bestaansrecht en het vormt de basis voor de samenwerking.

2. Voer teamoverleg in

Om de doelen van het team te kunnen behalen moet er voortdurend onderling worden afgestemd. Daarvoor moet het team regelmatig de tijd nemen. Met de doelen en de actieplannen erbij komen de teamleden met elkaar in gesprek. Wanneer je dit planmatig aanpakt hoeft dit overleg niet lang te duren. Maar door de focus op de doelen te houden wordt teamoverleg heel effectief.

3. Spreek gedragsregels af

Stel duidelijke gedragsregels op met het team. Gekoppeld aan de waarden. Bijvoorbeeld over feedback geven.
Om je teamleden constructief met elkaar te laten samenwerken en tot de beste resultaten te laten komen is het nodig dat de teamleden elkaar aanspreken op gedrag. Liefst met enige regelmaat maar natuurlijk ook op het moment dat de situatie aanleiding geeft. Feedback is een zeer effectief middel om te kunnen en mogen leren van elkaar.
Maar wat vind je als team belangrijke waarden als het gaat om feedback geven? Is dat eerlijkheid? Openheid? Veiligheid? En hoe hou je elkaar hier aan? Leg dit in de gedragsregels vast. Of liever nog in een zgn ‘waardencontract’.

4. Leg verantwoordelijkheden vast

Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dat is binnen teams niet altijd duidelijk. Met als resultaat dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt. Of men gaat er vanuit dat de leidinggevende verantwoordelijk is. Voor veel mensen geldt dat zij gemotiveerder zijn wanneer zij een duidelijke taak en verantwoordelijkheid hebben. Als leidinggevende bepaal je samen met het team wat iedereen aankan. En hoe je de taken verdeelt. Delegeer zo veel mogelijk verantwoordelijkheden aan de teamleden, maar blijf zelf aansturen wat nodig is. Deze vorm van leiderschap haalt het beste in je team naar boven.

5. Durf te vertrouwen en los te laten

Als leidinggevende van een team ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van het team. Het is heel persoonlijk hoe een leidinggevende handen en voeten aan geeft aan deze verantwoordelijkheid. Het hangt niet alleen af van de leidinggevende maar ook in sterke mate van de ontwikkelingsfase van het team. Maar in alle gevallen is een goede balans tussen loslaten en sturen gewenst. Leidinggeven aan een team is een dynamisch proces. De belangrijkste basis voor dit proces is vertrouwen. Wanneer er vertrouwen is in elkaar dan kun je naar dit proces kijken vanuit het perspectief van ontwikkeling en groei. Wat kunnen we verbeteren zodat iedereen beter tot zijn recht komt en betere prestaties kan leveren?

6. Respecteer de verschillen

Zo veel mensen, zo veel verschillen. Dat geldt ook voor teamleden. Respect voor elkaar, voor andere meningen, tegengestelde belangen en verschillende inzichten is nodig om open en eerlijk te kunnen zijn. Vaak wordt er in teams gezocht naar de gemeenschappelijke mening of ideeën. Maar wanneer je meer aandacht besteedt aan de verschillende meningen wordt het nog beter. De ideeën worden beter, de mogelijkheden talrijker en ieders gezichtsveld wordt verruimd. Er zijn veel mogelijkheden om een team te laten kennismaken met elkaars verschillen. Door te brainstormen bijvoorbeeld. En te leren luisteren naar elkaar zonder oordeel. Omdat je openstaat voor nieuwe inzichten.

7. Waardeer effectief gedrag

Hoe vaak geef je je team een compliment voor constructief samenwerken of voor effectief gedrag?
Vaak vallen de eindproducten of de uiteindelijke prestaties wel op. En meestal zijn het dezelfde mensen die met de eer mogen strijken. Maar ook veel anderen zijn druk in de weer geweest voor het eindresultaat. Hun moeite of inspanning wordt niet altijd opgemerkt. Je kunt het team extra stimuleren door hier wel aandacht aan te besteden. Effectief gedrag, in alle lagen van de organisatie, mag meer beloond worden. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het eindresultaat en het is belangrijk dat je elk steentje waardeert.

 

7 tips voor een sterk en vitaal team

Dit zijn slechts onze algemene tips voor een sterk en vitaal team.

Wil je dat jouw team sterker en vitaler wordt?
Dat het team topprestaties kan leveren?
Wij doen eerst een grondige analyse van de situatie en geven vervolgens maatwerkadvies.

Neem daarvoor snel contact met ons op!

 

Terug naar het overzicht