Aanpak gezondheidsbevordering

Onze aanpak gezondheidsbevordering is effectief in elke organisatie: preventief en curatief. Omdat wij voor onze aanpak en interventies gebruikmaken van wetenschappelijke theorieën en uitgaan van uw specifieke ontwikkelbehoefte. Daarom besteden wij veel aandacht aan de analyse van uw situatie en wensen. En vervolgens zorgen wij er voor dat onze interventie precies goed is maar ook eenvoudig en leuk is om te doen.

U hoeft echt niet te kiezen voor dure of ingewikkelde programma’s. Maar als u echt iets wilt veranderen, dan is het wel belangrijk dat we dit doelgericht en planmatig aanpakken. Want interventies die doelgericht en planmatig worden ingezet en daarnaast eenvoudig en leuk zijn hebben het meeste effect! En hoe eerder u begint, hoe eerder u kunt genieten van het resultaat.
Laat ons daarom nu weten wat u bereiken wilt: CONTACT

Gezonde basis

Wij zien in organisaties verschillende initiatieven, bedoeld om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. Een sportschool abonnement, een stoelmassage, appels in de kantine of een cursus stoppen met roken. Deze cadeautjes voor de medewerker zijn natuurlijk leuk, maar veranderen weinig aan de basis. Wij denken dat dit veel beter kan. Wij helpen u met wezenlijke veranderingen door te voeren door eerst de huidige situatie en het huidige gedrag te definiëren en te begrijpen. Om de situatie te veranderen richten wij ons op de competenties en de motivatie van uw medewerkers maar ook op de omgeving en sturen wij op gedrag.  Lees ook: Wat is gedragsverandering?

Onze aanpak gezondheidsbevordering richt zich op een brede gezonde basis. Op een goede bodem, op een stevig fundament. Van individuen en van teams.
Wij nemen in onze aanpak de 5 factoren mee die van invloed zijn op die gezonde basis. We besteden dus aandacht aan gezondheid in de breedste zin van het woord.
Met onze aanpak wordt het fundament verstevigd. Dat vinden wij het allerbelangrijkste. Want met een gezonde basis kan iedereen wel tegen een stootje. En op een gezonde basis kan veilig worden gebouwd.

Totaalaanpak of een onderdeel

Door aan alle onderdelen te werken en de onderdelen met elkaar in balans te brengen, krijgt u het beste resultaat. Maar inzoomen op en verbeteren van één onderdeel kan ook al grote positieve gevolgen hebben! Dit zijn de onderdelen van onze aanpak:
1. Lichamelijk gezondheid verbeteren (o.a. gezond eten, voldoende bewegen en lekker slapen)
2. Mentale gezondheid verbeteren (o.a. veerkracht vergroten, leren ontspannen en omgaan met (alledaagse) problemen)
3. Sociale situatie verbeteren (o.a. assertief, empathisch en communicatief vaardiger worden, sociale steun organiseren, samenwerken)
4. Interactie met de omgeving verbeteren (aan de hand van de cirkel van invloed (Covey) leren omgaan met bijvoorbeeld tijd, geld en relaties)
5. Kwaliteit van leven en werken verbeteren (waardengestuurd vormgeven )

Aan u de keuze

Kiest u voor onze totaalaanpak of wilt u inzoomen op onderdelen? Alle onderdelen zijn belangrijk voor de gezondheid. En zij beïnvloeden elkaar voortdurend. Een verbetering op één onderdeel heeft dus ook positieve gevolgen voor de gezondheid.
Van onze aanpak gezondheidsbevordering wordt iedereen beter.

Om samen aan de slag te kunnen gaan is het belangrijk dat elke medewerker eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Dat is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Vraagt u zich af hoe u dat kunt doen? Lees dan hier meer over eigenaarschap nemen én geven. 

Stappen planmatige aanpak

  1. De situatie, analyse
  2. Het doel, analyse
  3. Het verlies, analyse
  4. Interventiekeuze: welke interventie past bij de situatie en het doel?
  5. Interventie-implementatie: voorbereiding, uitvoering, evaluatie
  6. Borging van nieuw gedrag

Gezonder worden kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden en/of het gedrag (interactie) van een heel team. Sociale en omgevingsfactoren zijn hierbij belangrijk.
We willen het uw medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maken, daarom sluiten wij aan bij uw medewerkers. Wij ondersteunen het leerproces door rekening te houden met verschillende leerstijlen en leerfasen.
Wij kiezen de beste (meest effectieve) interventie voor de situatie en het doel. Met het stappenplan GB-WERKT kunt u zelf al een aantal stappen doorlopen. Lees hier verder over een effectieve interventie kiezen.

En als de basis gezond en stevig is, dan kunt u verder bouwen!

Op een stevig fundament kan gebouwd worden. Uw medewerker is vitaal, veerkrachtig en energiek. U kunt nu effectief aan de slag met grote projecten en organisatieveranderingen. Als de basis goed is dan kan iedereen meedoen. Dan wil ook iedereen graag meedoen. Mensen willen er graag bij horen en hebben een natuurlijke behoefte om zich verder te ontwikkelen. Mits de basis stevig en gezond is!

Voor teams

Wij begeleiden teams naar optimale prestaties en efficiënte, gezonde samenwerking! Een team is veel meer dan een optelsom van de verschillende teamleden. Daarom zetten we in op gemeenschappelijke doelen, onderlinge communicatie, steun en vertrouwen.
Hiervoor gebruiken we de kracht van het team. Lees meer over onze aanpak voor teams.

Voor leidinggevenden

Leiders zetten de toon en geven het goede voorbeeld. Om teamleden te inspireren en mee te nemen in het verbeteren van gezond gedrag moeten teamleiders zelf vitaal, gemotiveerd, flexibel en veerkrachtig zijn. Daarom coachen wij leidinggevenden zodat zij zelf in balans blijven, constructief communiceren en effectief leiding geven aan teamprocessen. Wilt u meer weten over onze training voor leidinggevenden? Lees meer over effectiever leidinggeven.

Voor medewerkers

Er wordt overal veel van medewerkers verwacht. Soms heeft iemand wat hulp nodig. Bijvoorbeeld om de balans tussen werk en privé goed te houden. Of om te kunnen veranderen, om de flexibiliteit en veerkracht te vergroten of om de leefstijl aan te passen. Wij coachen medewerkers om gezond, effectief en succesvol te zijn en te blijven.

Maar is de medewerker al ziek, dan is iedereen er bij gebaat om een periode van verzuim zo kort mogelijk te houden. Coaching draagt ook bij aan een vlot herstel. De medewerker is snel weer aan het werk. En dat is belangrijk, want hoe langer de medewerker uit het arbeidsproces is hoe lastiger de re-integratie kan worden. Daarnaast is werken vaak een goed medicijn. Wilt u meer weten over onze aanpak gezondheidsbevordering voor individuele medewerkers? Lees meer over de inzetbaarheid van medewerkers verbeteren.

Aanpak gezondheidsbevordering

Onze aanpak gezondheidsbevordering is een integraal programma waarin doelen worden beschreven en concreet nieuw gedrag wordt gepland en geoefend. Wij helpen u de strategische doelen en de visie van de organisatie te vertalen naar een teamvisie en concrete teamdoelen. En welk gedrag hier dan bij hoort. Zo wordt het voor iedereen duidelijk wat er van hem of haar wordt verwacht.

Wij begeleiden u graag bij het opstellen en uitvoeren van een effectief, preventief gezondheidsbeleid. Hoe eerder, hoe beter voor iedereen.
Neem daarom zo snel mogelijk contact op, wij adviseren vrijblijvend.

U kunt hier alvast kennismaken met ons.

Samenwerken aan gezondheid