Aanpak gezondheidsbevordering

Onze aanpak gezondheidsbevordering is effectief in elke organisatie omdat wij gebruik maken van wetenschappelijke theorieën en wij uitgaan van uw specifieke situatie en ontwikkelbehoefte. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de analyse. En vervolgens zorgen wij er voor dat de interventie precies goed is, maar ook eenvoudig en leuk om te doen.

Wij richten ons in de eerste plaats op een brede, gezonde basis.

Waarom veranderen in de basis?

Wij zien in organisaties verschillende initiatieven, bedoeld om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. Bijvoorbeeld een sportschool abonnement, een stoelmassage, appels in de kantine of een cursus stoppen met roken. Natuurlijk zijn deze cadeautjes voor de medewerker hartstikke leuk, maar ze veranderen weinig aan de basis. Met onze aanpak lukt dat wel. Om de situatie werkelijk te veranderen richten wij ons op kennis, vaardigheden en competenties, motivatie en op concreet gedrag.
Lees ook: Wat is gedragsverandering?

Onze aanpak gezondheidsbevordering richt zich in de eerste plaats op een brede, gezonde basis. Op een goede bodem, op een stevig fundament. Zowel van individuen als van teams. Wij nemen in onze aanpak 5 gezondheidsdimensies mee die van invloed zijn op die gezonde basis. We besteden dus aandacht aan gezondheid in de breedste zin van het woord. Met onze aanpak wordt het fundament verstevigd. Want met een gezonde basis kan iedereen wel tegen een stootje. En op een gezonde basis kan veilig worden gebouwd.

Het resultaat

-Gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid wordt binnen het team ervaren als gemeenschappelijk doel en belang.
-Knelpunten worden tijdig besproken en er wordt constructief naar mogelijkheden en oplossingen gezocht.
-Signalen worden op tijd waargenomen, aangegeven en opgepakt zodat uitval van medewerkers wordt voorkomen.
-Medewerkers krijgen meer kennis over gezondheid, inzicht in hun eigen gezondheid en factoren die hierbij een rol spelen. Zij leren hun gedrag (preventief) te veranderen.
-Medewerkers worden zich bewuster van de eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden.
-Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het werk en bij elkaar.
-De leidinggevende geeft een goed voorbeeld en kan de medewerkers motiveren en enthousiasmeren.
-De leidinggevende krijgt tools om effectief sturing te geven aan deze individuele- en teamprocessen.
-Als organisatie krijg je invloed op ziekte, verzuim en op de inzetbaarheid van medewerkers.

Meten is weten

Ziekteverzuim voorkomen loont. Wat onze aanpak oplevert kunt u meten. Bepaal vooraf wat u wilt bereiken.

Totaalaanpak of een onderdeel

Door aan alle onderdelen te werken en de onderdelen met elkaar in balans te brengen, krijgt u het beste resultaat. Maar inzoomen op en verbeteren van één onderdeel kan ook al grote positieve gevolgen hebben! Dit zijn de onderdelen van onze aanpak:
1. Lichamelijk gezondheid verbeteren (o.a. gezond eten, voldoende bewegen en lekker slapen)
2. Mentale gezondheid verbeteren (o.a. veerkracht vergroten, leren ontspannen en omgaan met (alledaagse) problemen)
3. Sociale situatie verbeteren (o.a. assertief, empathisch en communicatief vaardiger worden, sociale steun organiseren, samenwerken)
4. Interactie met de omgeving verbeteren (aan de hand van de cirkel van invloed (Covey) leren omgaan met bijvoorbeeld tijd, geld en relaties)
5. Kwaliteit van leven en werken verbeteren (waardengestuurd vormgeven)

U kunt ook kiezen voor één van onze trainingen of voor individuele coaching. Lees hier meer over individuele training/coaching

Aan u de keuze

Kiest u voor onze totaalaanpak of wilt u inzoomen op één of meerdere onderdelen? Alle onderdelen zijn even belangrijk voor de gezondheid. En zij beïnvloeden elkaar voortdurend. Een verbetering op één onderdeel heeft dus ook positieve gevolgen voor de gezondheid.

Stappen planmatige aanpak gezondheidsbevordering

  1. De situatie, analyse
  2. Het doel, analyse
  3. Het verlies, analyse
  4. Interventiekeuze: welke interventie past bij de situatie en het doel?
  5. Interventie-implementatie: voorbereiding, uitvoering, evaluatie
  6. Borging van nieuw gedrag

Als team gezonder worden kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden en het gedrag (interactie) van een heel team.
We willen het uw medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maken, daarom sluiten wij aan bij de beleving van uw medewerkers. Wij ondersteunen het leerproces door rekening te houden met verschillende leerstijlen en leerfasen.
Wij kiezen de beste (meest effectieve) interventie voor de situatie en het doel. Met ons stappenplan kunt u zelf al een aantal stappen doorlopen. Lees hier verder: een effectieve interventie kiezen.

Wanneer de basis gezond is kunt u verder bouwen!

Op een stevig fundament kan gebouwd worden. Dan is uw medewerker vitaal, veerkrachtig en energiek. En u kunt nu effectief aan de slag met grote projecten en organisatieveranderingen. Als het in de basis goed is dan kan iedereen meedoen. Dan wil iedereen ook graag meedoen. Mensen willen er dan ook graag bij horen en hebben een natuurlijke behoefte om zich verder te ontwikkelen.

Voor teams

Wij begeleiden teams naar optimale prestaties en efficiënte, gezonde samenwerking! Een team is veel meer dan een optelsom van de verschillende teamleden. Daarom zetten we in op gemeenschappelijke doelen, onderlinge communicatie, steun en vertrouwen.
Hiervoor gebruiken we de kracht van het team. Lees meer over de kracht van een team benutten

Voor leidinggevenden

Leiders zetten de toon en geven het goede voorbeeld. Om teamleden te inspireren en mee te nemen moeten teamleiders zelf vitaal, gemotiveerd, flexibel en veerkrachtig zijn. Daarom coachen wij leidinggevenden zodat zij zelf in balans blijven, constructief communiceren en effectief leiding geven aan teamprocessen. Lees meer over effectiever leidinggeven.

Voor medewerkers

Er wordt overal veel van medewerkers verwacht en soms heeft iemand wat hulp nodig. Bijvoorbeeld om de balans tussen werk en privé goed te houden. Of om mee te kunnen gaan met veranderingen, om de flexibiliteit en veerkracht te vergroten of om gezondere keuzes te maken. Wij coachen medewerkers om gezond, effectief en succesvol te zijn en te blijven.

Maar is de medewerker al ziek, dan is iedereen er bij gebaat om een periode van verzuim zo kort mogelijk te houden. Coaching draagt ook bij aan een vlot herstel. Dan is de medewerker snel weer aan het werk. En dat is belangrijk, want hoe langer de medewerker uit het arbeidsproces is, hoe lastiger de re-integratie kan worden. En daarbij is werken vaak een goed medicijn. Wilt u meer weten over onze aanpak gezondheidsbevordering voor individuele medewerkers? Lees verder over de inzetbaarheid van medewerkers verbeteren.

Aanpak gezondheidsbevordering

Onze aanpak gezondheidsbevordering is een integraal programma, van visie en doelen vastleggen tot concreet nieuw gedrag oefenen. Wij helpen u graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief, preventief gezondheidsbeleid. En hoe eerder, hoe beter voor iedereen.

Meld u nu aan en u kunt snel beginnen!
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies 

 

U kunt hier alvast kennismaken met ons: Samenwerken aan gezondheid