Balans tussen werk en privé

Geplaatst op

balans tussen werk en prive

“Balans tussen werk en privé verbeteren, hoe doe je dat?”
Deze vraag krijgen we vaak gesteld door medewerkers. Medewerkers geven regelmatig aan dat de verschillende rollen die zij hebben in het leven met elkaar botsen. Werk en privé lopen door elkaar heen. Of door omstandigheden komen bepaalde rollen onder druk te staan. Het maakt dat medewerkers zich moe voelen, overbelast en gestrest. Maar met de juiste begeleiding kan uw medewerker snel de balans weer terugvinden.

Uit balans

Een betere balans tussen werk en privé vinden vraagt van uw medewerker om alle leefgebieden te onderzoeken. Want wat is het werkelijke knelpunt dat ten grondslag ligt aan het probleem? Vaak worden er door de medewerker knelpunten gevonden in de leefstijl. Door een ongezonde gewoonte is de balans tussen werk en privé verstoord geraakt. Maar ook worden er vaak aanknopingspunten gevonden in de manier van omgaan met lastige situaties. Dit wordt ook wel ‘coping’ genoemd. Door een ineffectieve manier van omgaan met alledaagse situaties verliest uw medewerker veel energie. En dit kan hem behoorlijk uit balans brengen!

Effectief omgaan met lastige situaties? Kijk verder…

Coaching

Iedereen heeft een ‘favoriete’ manier om te reageren (copingstijl), maar deze blijkt niet altijd effectief te zijn. In tegendeel zelfs: vaak worden problemen daardoor juist groter. Coaching is de aangewezen methode om hier verandering in te brengen. Het helpt mensen om zich bewust te worden van het eigen (ineffectieve) gedrag en de gevolgen daarvan. Met behulp van coaching kun je leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag, de regie weer te nemen en te oefenen met nieuw gedrag.

In een coachtraject werken wij met een verbeterplan.  
De medewerker analyseert zijn situatie, het probleem en de oorzaak. Hij stelt vast wat er beter kan en hoe hij dit gaat doen. Vervolgens gaat hij hiermee aan de slag.
Een coachtraject richt zich dus op veranderen. Het is oplossingsgericht. Om ongezonde of ineffectieve gewoontes te stoppen en ongewenste patronen te doorbreken. Coaching is oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Coachvragen

Zo veel mensen, zo veel verschillen. Maar toch zijn er ook veel overeenkomsten tussen mensen. Zoals de knelpunten die mensen ervaren. Dat blijkt onder andere uit de coachvragen van het afgelopen jaar. De 4 meest gestelde vragen waren:

  1. Hoe vind ik een betere balans tussen werk en privé?
  2. Hoe kan ik leren loslaten?
  3. Wat kan ik doen om beter te ontspannen?
  4. Ik wil minder last van stress ervaren, hoe kan ik dat doen?

In alle gevallen ging het om anders te leren omgaan met situaties. De copingstijl veranderen dus.
Om gezond en in balans te blijven, moet iemand bijvoorbeeld heel goed om kunnen gaan met allerlei prikkels.
Met de snelheid en onvoorspelbaarheid van het leven. Met alle eisen die er steeds worden gesteld (door anderen of door zichzelf).
Voortdurende veranderingen en (maatschappelijke) druk vragen om persoonlijke effectiviteit en regie.

Balans tussen werk en privé herstellen

Kampt uw medewerker met (de gevolgen van) een verstoorde balans? Wacht dan niet om hulp te organiseren. De problemen kunnen anders onnodig veel groter worden. Met een spoedig herstel van de balans tussen werk en privé is iedereen gebaat.

Voorkomen

Het is natuurlijk nog veel beter om deze problemen voor te zijn. Dit doe je door regelmatig met elkaar in gesprek te zijn. Door echt in contact te zijn met uw medewerkers kunt u de vroegste signalen herkennen en bespreken. En door openheid en veiligheid te creëren kan uw medewerker ook op tijd bij u aan de bel trekken.
Is de communicatie tussen u en uw medewerkers nu effectief? Kunt u samen voorkomen dat uw medewerker uitvalt?

GB-ziektepreventie helpt medewerkers en teams gezonder te worden. Dit verbetert de prestaties en de productiviteit.
Wilt u dit ook? Met meer energie en werkplezier, minder verzuim, verloop en kosten?  Neem dan contact op.

Terug naar het overzicht