Begeleiding voor gezonde medewerkers

Geplaatst op

Begeleiding voor gezonde medewerkers, dat zijn we nog niet zo gewend. Begeleiding wordt meestal ingezet voor zieke medewerkers. Maar begeleiding voor gezonde medewerkers is heel belangrijk om de medewerker ook gezond en inzetbaar te houden. Het doel is dus om potentiële problemen voor te blijven. Daarom is investeren in preventie zo belangrijk. Uw gezonde medewerkers, dat is het kapitaal. Daar wilt u goed voor zorgen. En u wilt er ook alles aan doen om te voorkomen dat een medewerker ziek wordt, vastloopt, naar de concurrent vertrekt of dat er een conflict ontstaat. Want alleen met gezonde medewerkers kunt u uw bedrijfsdoelen halen, succesvol en effectief zijn.

Proactief handelen

Proactief handelen kan betekenen dat u begeleiding voor alle medewerkers organiseert. Om potentiële problemen te voorkomen. Maar proactief handelen kan ook inhouden dat u gebruikmaakt van de kennis die er is. Bijvoorbeeld de evaluaties van uw zieke medewerkers. Gebuikt u deze bevindingen om problemen in de toekomst en voor andere medewerkers te voorkomen? In veel organisaties wordt zieke medewerkers niet eens gevraagd naar de oorzaak van de ziekte of het verzuim. Maar dat zou u juist wel moeten doen want dan maakt u begeleiding voor gezonde medewerkers een wezenlijk onderdeel van uw aanpak ziekteverzuimpreventie.

RIVM

Er zijn heel veel factoren die volgens het RIVM (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) een belangrijke rol (gaan) spelen. De druk op het dagelijkse leven neemt toe, de leef- en werkomstandigheden zorgen voor stress, ongezond gedrag neemt toe, het aantal chronisch zieken neemt toe met als gevolg dat de verzuim- en zorglasten stijgen. Maar ook de AOW-leeftijd stijgt en de arbeidsmarkt verandert. Dit zijn slechts enkele ontwikkelingen die aandacht vragen. Al met al een behoorlijke opgave dus. En dat vraagt om een integrale preventieve benadering.

Waarom investeren in preventie

Om uitval, verloop, ziekte of verzuim te voorkomen en gezondheid en duurzame inzetbaarheid te stimuleren.
Dit is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen en vraagt om leiderschap en een pro-actieve houding van alle partijen. Denk bijvoorbeeld ook aan loopbaanontwikkeling, communicatie, persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.
En door gezondheid en duurzame inzetbaarheid planmatig en doelgericht op de agenda te zetten wordt er bewustwording en openheid gecreëerd. Zo kunnen signalen vroegtijdig worden opgevangen. En kan er tijdig rekening worden gehouden met een veranderende vraag vanuit de markt, techniek of wetgeving. Of met veranderende omstandigheden bij ziekte of op latere leeftijd. Maar bijvoorbeeld ook bij de behoefte aan meer zingevend werk.
Door iedereen, jong en oud, bij preventie te betrekken, maak je gebruik van de kracht van een team.  Medewerkers kunnen elkaar steunen en van elkaar leren.

Hoe we dit kunnen bereiken

Individueel

Snel een ontwikkeladvies op maat nodig? lees hier verder

Begeleiding voor gezonde medewerkers richt zich op het voorkomen van problemen. Vaak zijn de potentiële risico’s voor de individuele medewerker wel al bekend. Bijvoorbeeld doordat de medewerker toch al wat problemen heeft ervaren. We hebben verschillende modules die we na een intakegesprek met de medewerker op maat kunnen maken. Bijvoorbeeld onze modules over werkstress verlagen, loopbaan ontwikkelen, zingevend werk, hoofdpijn verminderen, assertiever worden, leren ontspannen en beter slapen, energie in balans, een goede balans tussen werk en privé.

Wij begeleiden uw gezonde medewerkers tijdig en faciliteren het leren van nieuw gedrag. We maken gebruik van wetenschappelijke theorieën en modellen voor de beste resultaten. Lees meer over gezond gedrag leren.

In teamverband

Maar u kunt er ook voor kiezen om met het hele team aan de slag te gaan. Met iedereen tegelijk! Zo kunt u de kracht van een team benutten! U zult merken dat dit veel zal betekenen voor uw team.
Met behulp van onze interactieve e-learning leren de medewerkers meer over gezondheid en de factoren die hierop van invloed zijn. Dit gaat niet alleen over voeding en beweging maar bijvoorbeeld ook over sociale vaardigheden, omgaan met problemen of stress, zinvol bezig zijn, omgaan met tijd, geld en relaties etc. De medewerker wordt op verschillende gebieden uitgedaagd om te onderzoeken wat hij zelf kan verbeteren, een plan daarvoor te maken en uit te voeren. Lees hier meer over GB-leren.nl

In plaats van de e-learning kunnen wij de onderwerpen ook in ‘live’ teamsessies behandelen. Daarmee maken we het uw medewerkers gemakkelijker. In beide situaties worden uw medewerkers op de verschillende gezondheidsthema’s aan het werk gezet.

Tegelijkertijd coachen wij de leidinggevende van dit team. Wij onderzoeken samen wat er nodig is om sturing te geven aan het proces. De onderwerpen die door de medewerkers worden behandeld, vertalen we naar de werkvloer en bespreken we in dezelfde periode in het team. De medewerkers onderzoeken vervolgens hoe zij er in de praktijk mee omgaan en wat er beter kan.

Lees hier meer over onze aanpak gezondheidsbevordering

Wat het resultaat van onze aanpak is

-Gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid wordt binnen het team ervaren als gemeenschappelijk doel en belang.
-Knelpunten worden besproken en er wordt constructief naar mogelijkheden en oplossingen gezocht.
-Signalen worden op tijd waargenomen en opgepakt zodat uitval van medewerkers wordt voorkomen.
-Medewerkers krijgen meer kennis over gezondheid, inzicht in hun eigen gezondheid en factoren die hierbij een rol spelen. Zij veranderen preventief hun gedrag.
-Medewerkers worden zich bewuster van de eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden.
-Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het werk en bij elkaar.
-De leidinggevende geeft een goed voorbeeld en kan de medewerkers motiveren en enthousiasmeren.
-De leidinggevende krijgt tools om effectief sturing te geven aan deze individuele- en teamprocessen.
-Als organisatie krijg je invloed op ziekte, verzuim en op de inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe het preventieve programma voor teams eruit ziet

Dit programma duurt ruim een jaar en is in 3 fasen te verdelen.

FASE 1:

De voorbereidingsfase is een belangrijke fase. Voor deze fase maken we een plan op maat, afhankelijk van de mogelijkheden, vaardigheden en behoefte van de leidinggevende.
De leidinggevende moet er klaar voor zijn.
We informeren de medewerkers en zorgen voor draagvlak binnen de groep.
Meestal duurt de voorbereidingsfase enkele maanden.

FASE 2:

De uitvoeringsfase duurt ongeveer 12 maanden.
Het programma is verdeeld in 6 modules en een module duurt 2 maanden. In deze modules behandelen we in elk geval de volgende gezondheidsthema’s:

  1.  Inleiding
  2.  Lichamelijk: voeding, beweging en slaap
  3.  Psychisch: stress, coping en veerkracht
  4.  Sociaal: sociale vaardigheden, sociale steun
  5.  Omgeving: cirkel van betrokkenheid / cirkel van invloed; uitgewerkt in verband met tijd, geld en relaties
  6.  Kwaliteit van leven: waarden, normen en zingeving

Afhankelijk van de mogelijkheden is daarnaast elke 2 weken een teamoverleg zinvol. Dat overleg hoeft niet lang te duren, maar door met regelmaat de verschillende onderwerpen, plannen en acties te bespreken blijft het leven, blijft de groep alert op signalen, zijn er meer kansen om oplossingen te bespreken, worden geplande acties eerder uitgevoerd en nauwlettender gevolgd etc.

De benodigde coaching van de leidinggevende hangt af van de (individuele) behoefte. Reken op standaard minimaal 1,5 uur per module (minimaal 9 uur verdeeld over fase 2).

FASE 3:

In de evaluatiefase onderzoekt u wat er verbeterd is en hoe u het nieuwe gedrag kunt vasthouden. Maar dit is ook het moment om te kijken hoe het team nog verder wil ontwikkelen. En wat er bijvoorbeeld nog meer nodig is om uitval, verloop, ziekte en verzuim in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

Wat zijn de kosten van dit programma

Graag bespreken we uw wensen en doelen. Daarna maken we een offerte op maat. Maar onze tarieven zijn duidelijk:

Lees hier meer over onze tarieven

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op.

Terug naar het overzicht