Behoud van medewerkers

Geplaatst op

Is behoud van medewerkers een moeilijke opdracht? U hoeft het niet alleen te doen. Wij zien nog genoeg kansen!

Werkgevers staan momenteel voor de enorme uitdaging om voldoende, geschikt personeel te krijgen. Uit onderzoek van Berenschot onder 2000 HR professionals blijkt dat de belangrijkste beleidsthema’s voor dit jaar zijn:

  1. werving en selectie
  2. ontwikkeling van medewerkers t.b.v. duurzaam inzetbaar blijven
  3. gezondheidsbeleid / verzuimbeleid

Maar de top 3 van thema’s voor 2023 (verwachting) ziet er anders uit:

  1. behoud van medewerkers
  2. werving en selectie
  3. strategische personeelsplanning

Behoud van medewerkers komt met stip op de eerste plaats. Op dit moment geeft 50% van de ondervraagden aan dat zij grote problemen ervaren met het behoud van medewerkers en nog grotere problemen verwachten. Om het eigen personeel aan zich te binden en inzetbaar te houden. Wanneer dit thema niet snel prioriteit krijgt dan wordt het personeelsbeleid echt dweilen met de kraan wijd open.

Situatie

Veel medewerkers zijn niet happy met hun werk of hun situatie. En door de huidige situatie op de arbeidsmarkt hebben zij nu de luxe positie om te kiezen. Wanneer het gras bij de buren groener lijkt dan is de kans aanwezig dat uw medewerker vertrekt. In het afgelopen jaar zijn het vooral veel jonge werknemers geweest die van baan zijn veranderd.
Maar lang niet elke medewerker heeft de behoefte om te vertrekken, ook al lijkt het elders beter. Maar dan wil uw medewerker wel het gevoel hebben dat het bij u ook heel goed werken is.
Het lastige hieraan is dat u vaak helemaal niet goed op de hoogte bent en ook niet precies weet welke criteria uw medewerker hanteert. Dat laatste weet de medewerker soms zelf ook niet. Dan is het veel meer op gevoel.

Behoud van medewerkers vraagt aandacht

Wat in elk geval nodig is om uw personeel te behouden is dat u op de hoogte bent van wat er speelt. Van wat uw medewerker nodig heeft om zich goed te blijven voelen in uw organisatie. “Thuis” te voelen en gewaardeerd. Niet alleen lekker in zijn vel zitten en goed in het team liggen maar ook een perfecte match ervaren tussen werkzaamheden en talenten. De balans moet goed zijn en de medewerker moet interessante perspectieven hebben.

Voor het behoud van medewerkers wordt in de praktijk vooral gekeken naar flexibele arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden. En naar leuke activiteiten. Dat wordt vaak ook gewaardeerd door medewerkers, dus het is goed om hiermee door te gaan. Maar is het genoeg om uw medewerkers aan uw organisatie te binden?
Om te weten wat de individuele medewerker nodig heeft om zich in uw organisatie goed te voelen en graag te willen blijven is een kwestie van vragen. Het antwoord vervolgens tijd en aandacht geven en doorvragen. De diepte opzoeken om de echte antwoorden te vinden. En creatief naar mogelijkheden zoeken. Voor veel leidinggevenden is het een uitdaging om een goed en constructief gesprek te voeren. De training “Een echt goed gesprek voeren” kan dan een uitkomst zijn.
Maar we kunnen nog meer problemen voor u oplossen.

Alles onder controle

Om de medewerker te ondersteunen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en te stimuleren om helder te communiceren met u over zijn behoefte bieden wij de training “Mijn levensloopbaan”. De medewerker gaat tijdens dit traject samen met een coach aan de slag en alle belangrijke vragen en onderwerpen komen aan bod. Van “Wie ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten en talenten?” tot aan “Wat wil ik, wat zijn mijn opties en hoe pak ik het aan?”
De medewerker krijgt een helder beeld van wat hij wil en nodig heeft en hoe hij dat gaat aanpakken. Onder andere hoe hij dat met u gaat bespreken. Zo kunt u eenvoudig in kaart brengen wat er speelt en wat u kunt doen.
Op deze manier kost het u nauwelijks moeite en houdt u de situatie in beeld en onder controle.

Wat u nog meer kunt doen voor het behoud van medewerkers

Maar er is nog iets anders wat u kunt doen! Behoud van medewerkers gaat tot nu over medewerkers die er zelf voor kiezen om naar de buren te gaan. Maar waar ook nog veel winst te behalen valt is bij de medewerker die zich ziek heeft gemeld. U kunt vaak meer doen om te voorkomen dat het ziek-zijn langdurig wordt. Uit ervaring weten we dat er veel mis kan gaan, met name in de verwachting en in de communicatie. Wij pleiten voor onmiddellijke actie en een goede opvang in de eerste weken na de ziekmelding. Echte aandacht en tijd voor de medewerker, juist in die eerste cruciale weken!

Dit hoeft u echt niet zelf te doen en doorsturen naar de bedrijfsarts is vaak ook helemaal niet nodig. Wij helpen de medewerker ontdekken wat de onderliggende oorzaak is van het verzuim of wat de medewerker nodig heeft om te herstellen en weer aan de slag te gaan. Voor de medewerker voelt deze extra aandacht als een warm bad en een steun in de rug. En voor u is het een hele zorg minder.

Wilt u ook onnodig langdurig ziekteverzuim voorkomen?
Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de effecten van extra begeleiding van de zieke medewerker in de eerste 8 weken na de ziekmelding. We coachen de medewerker maar zorgen ook voor een extra verbindende schakel tussen u en werknemer. Zodat u er alles aan kunt doen om de medewerker binnen boord te houden.

Lees hier verder over langdurig ziekteverzuim aanpakken en ons onderzoek.

Wilt u zelf ervaren wat de effecten in uw organisatie zijn van deze snelle opvang en begeleiding, meld u dan aan voor het onderzoek. Dat kan nog tot 1 december 2022.

Neem hier contact op

Is behoud van medewerkers ook uw zorg?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Terug naar het overzicht