Betrokkenheid van medewerkers vergroten

Geplaatst op

Het gezond houden van werknemers is essentieel in de bedrijfsvoering van organisaties. Gezondheid is bepalend voor onder andere de efficiency, productiviteit en het geluk van werknemers. Veel onderzoeken in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat gezondheid en leefstijl samenhangen met ziekte en verzuim. En hoe ongezonder werknemers leven, des te vaker zij uitvallen. Ook werd aangetoond dat ziekte en verzuim een relatie hebben met betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

Betrokkenheid en motivatie

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid en motivatie onder ongezonde werknemers een stuk lager ligt dan bij hun gezonde collega’s.
Bij de werknemersgroep met een uitstekende gezondheid is slechts 21% van de respondenten ongemotiveerd tegenover 45% die gemotiveerd is.
In de groep van werknemers met een goede gezondheid neemt het percentage dat minder gemotiveerd is toe, naar 29%, en is 33% gemotiveerd.
En bij werknemers met een slechte gezondheid liggen de verhoudingen op
38% (niet gemotiveerd) versus 26% (gemotiveerd).
Dit toont het belang van het inzetten op gezondheid van de medewerkers door te werken aan motivatie en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Zit uw werknemer nog wel op de goede plek? Lees hier meer over zingevend werk.

Betrokkenheid van medewerkers vergroten

Het is belangrijk dat organisaties anders met verzuim en het voorkomen daarvan omgaan. Voorheen gingen werkgevers met een werknemer pas aan de slag zodra deze ziek werd. We zien wel dat dit verandert. Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid wanneer de medewerkers nog gezond zijn. Het inzicht groeit dat het voorkomen van uitval een kwestie is van goed werkgeverschap maar ook een goede bedrijfsstrategie. Met relatief bescheiden investeringen als de werknemers nog gezond zijn, worden grote uitgaven door ziekte of arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Hoe kunt u de betrokkenheid van medewerkers vergroten?

betrokkenheid en motivatieGa met de medewerkers aan de slag voordat er problemen zijn.
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunt u de werkstress verlagen? Hoe zijn de voorzieningen op de werkplek. Wat is er te eten en te drinken. Wat kun je doen voor de ontspanning op het werk. Geef je medewerkers medezeggenschap hierover. Delegeer wat mogelijk is. Dat is niet alleen gezond, het wordt dan ook leuker. En het vergroot de bevlogenheid en betrokkenheid van je medewerkers bij de organisatie. Er is veel wat werkgevers kunnen doen, maar werknemers hebben zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Het gaat immers over hun gezondheid. Wees hier ook open en duidelijk over.

Strategie

Bij veel organisaties ontbreekt een duidelijke strategie. Veel organisaties bieden inmiddels wel programma’s zoals stressmanagement, meer bewegen, stoppen met roken etc. Gezondheidsproblemen die voortkomen uit iemands gedrag en leefstijl hebben een blijvend negatief effect op de persoonlijke prestaties en dus ook op die van de organisatie. In onze visie moet er dieper worden ingezoomd op belemmerende patronen om effectief en duurzaam te kunnen veranderen. Werkgevers die begrijpen welke risico’s hun werknemers lopen en die gezondheid en productiviteit op een strategische manier benaderen zijn succesvoller dan werkgevers die voor losse programma’s zonder diepgang en samenhang kiezen.

Meetbare doelen stellen

Wie meetbare doelen opneemt in zijn strategie heeft de beste uitgangspositie om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
Het is cruciaal dat er aangetoond kan worden wat het effect van de strategie is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar veranderingen in verzuim maar ook in gezondheidsrisico’s of -beleving, waardering en tevredenheid van medewerkers, behalen van doelen en de productiviteit. Gezondheid, betrokkenheid en productiviteit zijn sterk gerelateerd en kunnen een enorm concurrentievoordeel opleveren.

Investeren

Betrokkenheid van medewerkers vergroten betekent investeren. In tijd, aandacht en focus.
En teams moeten budget, ruimte en de expertise hebben om er een succes van te kunnen maken. Benieuwd wie wij zijn en wat we voor u kunnen doen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of lees verder

Samenwerken aan gezondheid

 

Terug naar het overzicht