Coach

Wij zijn de coaches die verzuim in uw organisatie terug gaan dringen! En er voor zorgen dat teams optimaal kunnen functioneren.

Mogen wij onszelf even voorstellen? 

Gretha Braakhekke / Eigenaar van GB-ziektepreventie

Gezondheidsbevordering is in ieders belang! Van werknemer, werkgever maar ook van het team en de privé-omgeving.
Daarom loont het altijd om hierin te investeren.
Ik richt ik me op veerkracht, vitaliteit en zelfsturing. En op verandervermogen, effectiviteit en verantwoordelijkheid.
Gezondheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van gedrag. De werkomgeving is voor de gezondheid net zo belangrijk als de leefstijl. En omdat leren wel leuk moet zijn vind ik het een uitdaging om maatwerk te leveren, en aan te sluiten bij de wensen, motivatie en mogelijkheden van mijn klant.

En ik ben een enthousiaste begeleider van medewerkers, teams en leidinggevenden. Ik ben creatief in het vinden van oplossingen. Het voelt als mijn missie om de gezondheid te helpen verbeteren. Ik bereik dit oa door te faciliteren, te confronteren, zelfreflectie te stimuleren en de benodigde tools aan te bieden om te kunnen veranderen.

Ga hier naar het LinkedIn profiel van Gretha of hier voor meer persoonlijke informatie.


Rien Mook / Businesscoach

Natuurlijk wil niemand ziek zijn, maar toch doen wij allemaal weleens dingen die niet goed zijn voor onze gezondheid. Soms weten we dat wel maar negeren we ons ‘slechte gedrag’, maar veel vaker zijn we ons er helemaal niet bewust van. Met het GB-Ziektepreventie programma leer je om die, vaak vanzelfsprekende gezondheid, serieus te nemen en beter te bewaken. Je leert niet alleen veel, maar je wordt ook tot actie aangezet om gezond te kunnen blijven leven en werken.

Als coach richt ik mij vooral op het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’. Kort gezegd gaat dat over de leiding nemen over jezelf. Over het heft in eigen handen nemen zodat je zeggenschap hebt en houdt over je eigen leven. Je persoonlijke gezondheid is daar misschien wel het belangrijkste onderdeel van omdat zelf kleine problemen met je gezondheid je behoorlijk kunnen beperken in je doen en laten.

Als werknemer en werkgever heb je eenzelfde belang, ook op dit vlak: Gemotiveerd en gezond blijven en je ziektedagen tot een minimum beperken! Ik begeleid daarom met veel energie en plezier leidinggevenden om het proces van gezondheidsbevordering actief te stimuleren.


Irma Noteboom / Coach, trainer en psychosociaal begeleider

Werknemer en werkgever hebben een gezamenlijk belang. En dat is dat de medewerker zich vitaal en gezond voelt, op de juiste plek in de organisatie.
Mijn werk is er op gericht de vitaliteit bij medewerkers te bevorderen, zowel werk als privégerelateerd. Want problemen thuis worden meegenomen naar het werk, en problemen op het werk worden meegenomen naar huis.

In mijn praktijk ben ik gericht op het welzijn van uw medewerker. Gaandeweg ben ik mij gaan specialiseren in herstel bij stress en burn-out, begeleiden naar gezonde relaties en het versterken van zelfvertrouwen. Mijn kracht ligt in het motiveren van medewerkers om gezonde keuzes voor zichzelf te maken en het ondersteunen van leidinggevenden bij (preventief) verzuim op hun afdeling.
Ga hier naar het LinkedIn profiel van Irma.


‘Ken u Zelve’, dat zeiden de oude Grieken al.

Vrij vertaald betekent het:  ‘Zorg dat je weet wat je nodig hebt om je vitaal te voelen. Om je talent uit de verf te laten komen, en zo je bijdrage te leveren aan het grotere geheel’. Op deze manier begeleid ik verandering in organisaties, om werkgeluk en het samenspel onderling te verbeteren.

De samenwerking in het programma van GB Ziektepreventie ervaar ik als waardevol. Inzicht in je leefstijl en daar naar handelen, zorgt voor gezonde medewerkers, vitale teams en effectieve leiders. Het programma biedt inzicht en zet aan tot persoonlijke actie, op een positieve manier. Wie wil dat nu niet?
Ik ben Eline Ruinemans, ik begeleid verandering in organisatie. Mijn pijlers zijn gastvrijheid, creativiteit en filosofie.
Wil je meer achtergrond informatie? www.elineconsult.nl of via linkedin profiel Eline Ruinemans.


Wij werken samen met deskundigen op het gebied van re-integratie en verzuim (zoals arbeidsdeskundigen en loopbaanbegeleiders), op gebied van mediation, voeding of bewegingsprogramma’s, risico-inventarisaties, werkplekonderzoeken of -aanpassingen.
Wij willen onze klanten optimaal ondersteunen om het verzuim te reduceren en de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.