Hoe we werken

Gezondheidsbevordering werkt in elke organisatie.
Wij begeleiden teams, leiders en medewerkers. We zetten ze in hun kracht door eigen capaciteiten, regie en verandervermogen te stimuleren.

Teams

Wij begeleiden teams naar optimale prestaties en efficiënte, gezonde samenwerking! Een team is veel meer dan een optelsom van de verschillende teamleden. We zetten in op gemeenschappelijke doelen, onderlinge communicatie, steun en vertrouwen.
We gebruiken de kracht van het werken in teams. Lees meer over ons aanbod voor teams.

Leiders

Leiders zetten de toon en geven het goede voorbeeld. Om teamleden te inspireren en mee te nemen in gezondheidsbevordering moeten teamleiders zelf vitaal, gemotiveerd, flexibel en veerkrachtig zijn. Wij coachen leidinggevenden om zelf in balans te blijven, constructief te communiceren en effectief leiding te geven aan teamprocessen. Lees meer over ons aanbod voor leiders.

Medewerkers

Er wordt overal veel van medewerkers verwacht. Soms heeft een medewerker hierdoor wat hulp nodig. Bijvoorbeeld om de balans tussen werk en privé goed te houden, om te kunnen veranderen, om de flexibiliteit en veerkracht te vergroten of om de leefstijl aan te passen. Wij coachen medewerkers om gezond, effectief en succesvol te zijn en te blijven.

Is de medewerker al ziek, dan is iedereen er bij gebaat om een periode van verzuim zo kort mogelijk te houden. Coaching draagt ook bij aan een vlot herstel. De medewerker is snel weer aan het werk. En dat is belangrijk, want hoe langer de medewerker uit het arbeidsproces is hoe lastiger de re-integratie kan worden. Daarnaast is werken vaak een goed medicijn. Lees meer over ons aanbod voor medewerkers.

Coaching

Onze begeleiding is er op gericht om organisaties, teams en medewerkers gezonder en vitaler te maken.
Coaching is gericht op ontwikkelen en het bereiken van doelen. Door het stellen van de juiste vragen en het doen van verrassende interventies word je aangezet tot zelfonderzoek. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en word je je bewust van de mogelijkheden. Je krijgt een nieuwe kijk op de situatie waarin je verkeert. Je bent hierna in staat om de benodigde stappen te zetten en je doelen te behalen.

Wij helpen om een duurzame verandering in gang te zetten. Met als doel dat uw teamleider, medewerker of team straks weer zelfstandig verder kan. Hoe eerder u begint hoe meer profijt u er van zult hebben. Nu beginnen is dus een goed moment!

Een integraal preventief gezondheidsbeleid

In een (integraal) preventief gezondheidsbeleid worden doelen beschreven en acties gepland. De strategische doelen van de organisatie worden vertaald naar concrete teamdoelen zodat het iedereen duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht.

Wij begeleiden organisaties ook bij het opstellen en uitvoeren van een effectief en preventief gezondheidsbeleid. U kunt hierbij denken aan de ontwikkeling van de teamvisie, -missie en -doelen. Maar ook aan het voeren van resultaatgerichte en motiverende gesprekken met medewerkers. En het houden van planmatige en doelgerichte teambesprekingen over dit onderwerp.

Lees meer over ons

Hoe u het best een effectieve interventie kunt kiezen? Wij adviseren u graag. Neem contact op.