Een effectieve interventie kiezen

Een effectieve interventie kiezen met GB-WERKT!

Een effectieve interventie kiezen is belangrijk, en niet heel moeilijk. Maar om de beste interventie te kunnen kiezen is er wel wat voorwerk nodig. Wanneer je de juiste aandacht besteedt aan de voorbereidende fase, dan pluk je daar in de volgende fasen de vruchten van.

Ga je voor de beste resultaten? Kies dan ook de beste interventie! Wij helpen graag. Voor een effectieve aanpak maken we gebruik van verschillende wetenschappelijke theorieën. Benieuwd naar onze aanpak voor jouw situatie?

Klik hier voor een vrijblijvend adviesgesprek over de beste interventie.

Onze interventies richten zich op concreet gedrag

Je overweegt dus een interventie, dan is de eerste vraag waarom je dat wilt. Wat wil je met een interventie bereiken? Wat gaat er nu niet goed en wat moet dat er na de interventie beter gaat? Onze interventies richten zich op concreet, waarneembaar gedrag. Op iets wat iemand doet. Of wat het team doet. Ook de doelen beschrijven we in concreet gedrag. Dat is belangrijk omdat op deze manier iedereen aan exact hetzelfde doel werkt en precies weet wat er wordt verwacht. En concreet gedrag kun je oefenen, een prestatie niet.
Een voorbeeld: je wilt dat de samenwerking in een team verbetert. Het doel (dat de samenwerking verbetert) lijkt misschien wel duidelijk maar is dat niet. Elk teamlid kan er een eigen beeld bij hebben wat een goede samenwerking is en er een andere invulling aan gaan geven. Wij zorgen er voor dat het doel vertaald wordt naar concreet gedrag dat je wilt zien en wat je vervolgens met elkaar afspreekt. Op die manier lukt het wel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En daarnaast is gedrag dat je met elkaar afspreekt te observeren en te meten. Dus hoe concreter hoe beter!

Voor 1 medewerker of voor het hele team?

Het is ook belangrijk om te bepalen of de interventie nodig is voor 1 medewerker, voor het hele team of alleen voor de leidinggevende. Zoals bijvoorbeeld een training effectiever leidinggeven
Wat betreft de medewerkers: je kiest voor een individuele benadering wanneer het thema of knelpunt niets te maken heeft met en helemaal los staat van interacties met andere teamleden. Of wanneer de betreffende persoon nog onvoldoende in staat is het thema of knelpunt in het team bespreekbaar te maken of er op eigen kracht mee aan de slag te gaan. Dus wanneer de medewerker nog onvoldoende ‘sterk’ is, of wanneer de medewerker specifieke vaardigheden wil aanleren.

In alle andere gevallen zijn teaminterventies aan te raden. Met teaminterventies spreek je namelijk collectieve gedragingen en patronen aan, je maakt teamleden bewust van de onderlinge interacties. Het legt ook patronen bloot die het knelpunt in stand houden. Teaminterventies kunnen er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de onderlinge interacties maar ook voor het resultaat bij het gehele team komt te liggen. Een teaminterventie versterkt het teamleren, de onderlinge verbinding en de betrokkenheid. Teamleden leren elkaar beter kennen, er is meer begrip voor elkaar, ze leren van elkaar. En samen ontdekt het team nieuwe mogelijke oplossingen. Dat zorgt voor draagvlak.

Wij kunnen een teamdag organiseren. Of lees hier verder over ons teamdag idee.

Hoe pak je dat nu aan, een effectieve interventie kiezen

Wanneer er iets moet veranderen, ga je op zoek naar een oplossing. Er zijn veel interventies en werkvormen die je in kunt zetten. Maar veel te vaak wordt er voor een bekende interventie gekozen, omdat er in het verleden resultaat mee is bereikt. Of omdat iemand er over gehoord of gelezen heeft. Het is echter veel belangrijker om eerst uit te zoeken wat je nu precies wilt bereiken. De interventie zelf is slechts één stap (5) van een planmatige aanpak:

Stappen planmatige aanpak effectieve interventie kiezen

  1. De situatie, analyse
  2. Het doel bepalen
  3. Het verlies (h)erkennen
  4. Interventiekeuze: welke interventie past het best bij de situatie en het doel?
  5. Interventie-implementatie: voorbereiding, uitvoering, evaluatie
  6. Borging van nieuw gedrag

Met GB-werkt analyseert u de situatie

effectieve interventie

W: Waarneembare situatie
E:   Eigenaarschap
R:   Reden
K:   Kern
T:   To do

GB-WERKT biedt u een handvat om de situatie te analyseren:

Waarneembare situatie: beschrijf de huidige situatie inclusief knelpunt, waar, wanneer en hoe vaak?
Eigenaarschap: wie en met welk gedrag / gedragingen is eigenaar van deze situatie?
Reden: wat is de reden van probleemgedrag en wat bevordert dit probleemgedrag?
Kern: wat is de kern van de situatie, welke probleemgedrag weegt het zwaarst en wat zijn de voors en tegens (resultaten) van dit gedrag?
To do: wat wil je doen om de situatie te veranderen?

De reden van het gedrag verklaren

Om het gedrag van een individu of groep te veranderen moet je iets veranderen aan de

  1. Capaciteit
  2. Motivatie
  3. Omgeving

met betrekking tot het gewenste gedrag zelf of met betrekking tot het gedrag dat in strijd is met het gewenste gedrag.

De eerste stap in het veranderproces is het huidige gedrag begrijpen: waarom gedraagt iemand zich zoals hij zich gedraagt? En wat is hierin de kern?

Het antwoord kan met behulp van verschillende bronnen worden gevonden. Denk aan een interview of vragenlijst aan de persoon/personen zelf. En aan enquêtes onder klanten, collega’s of familie en vrienden. Of aan observaties. Ook kan literatuuronderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar het huidige gedrag en het begrijpen ervan.

Wanneer je hiermee wilt beginnen hebben wij een vragenlijst voor je: Zelfbeoordeling. Klik hier en stuur ons het bericht “Vragenlijst Zelfbeoordeling” en je ontvangt deze vragenlijst in jouw mailbox.

Het eigen gedrag via deze vragenlijst beoordelen kan een nuttige bron van informatie zijn. Met deze vragenlijst kan iemand zelf onderzoeken wat er van toepassing is op de situatie. En wat er voor nodig is om het gedrag te veranderen.

Verlies (h)erkennen: nieuw gedrag betekent ook loslaten van oud gedrag

Het klinkt zo eenvoudig maar nieuw gedrag leren en volhouden is vaak heel erg lastig. nieuw gedrag lerenVaak vervallen mensen weer in het oude gedrag. Maar wij kunnen het makkelijker maken.
Als onderdeel van onze interventies waarbij wij nieuw gedrag leren faciliteren besteden we ook aandacht aan het loslaten van oud gedrag. Want dat is vaak een groter probleem dan nieuw gedrag leren!
Het oude gedrag voelt veilig en vertrouwd. En omdat ieder mens voortdurend streeft naar zekerheid en stabiliteit is de natuurlijke reactie om alles zo veel mogelijk bij het oude te laten. Dit is een sterke menselijke behoefte (zie de motivatietheorie en behoeftepiramide van Maslow).

En daarnaast leverde het oude gedrag ook nog iets anders op. Door gedrag te veranderen raak je het effect van het oude gedrag ook kwijt. Denk aan een lekkere en troostrijke snack verruilen voor een gezonde appel. Of de positieve feedback en waardering van anderen kwijtraken door “NEE” te leren zeggen. Of misschien niet meer bij de groep te horen omdat je nu voor jouw afwijkende mening uitkomt. Je status kwijtraken wanneer je je kwetsbaar opstelt, of aangeeft dat je iets niet (alleen) kunt. Of het gevoel aardig te worden gevonden kwijtraken wanneer je in het vervolg eerlijk feedback gaat geven. Het gevoel van verlies kan zo groot zijn dat de aanbevolen gedragsverandering alleen mogelijk is in echt kleine stappen. We besteden hier zorgvuldig aandacht aan.

Groeiproces

Een effectieve interventie is bedoeld om de gewenste gedragsverandering in gang zet. Gedrag veranderen is al ingewikkeld genoeg, daarom is het belangrijk dat de interventie op zich niet te moeilijk en vooral ook leuk is.
Gedragsverandering is een groeiproces wat in de meeste situaties betekent dat de gewenste verandering niet in 1 keer helemaal lukt. Je kunt je beter voorbereiden op 2-3 pogingen (oefenen, reflecteren, bijsturen).

Benieuwd geworden?

Ben je op zoek naar een effectieve interventie?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies