een effectieve interventie kiezen

Een effectieve interventie kiezen met GB-WERKT!

Een effectieve interventie kiezen is belangrijk, en niet heel moeilijk als je weet wat je bereiken wilt.
Ga je voor de beste resultaten? Kies dan ook de beste interventie!

Voor 1 medewerker of voor het hele team?

Ten eerste is het belangrijk om te bepalen of je een interventie nodig hebt voor 1 medewerker of leidinggevende of voor het hele team.
Je kiest voor een individuele benadering wanneer het thema of knelpunt niets te maken heeft en helemaal los staat van interacties met andere teamleden. Of wanneer de betreffende persoon nog onvoldoende in staat is het thema of knelpunt in het team bespreekbaar te maken of er op eigen kracht mee aan de slag te gaan. Dus wanneer de IK-sterkte onvoldoende is, of wanneer de medewerkers specifieke vaardigheden wil aanleren.

In alle andere gevallen zijn teaminterventies aan te raden. Met teamcoaching spreek je namelijk collectieve patronen aan, je maakt teamleden bewust van de onderlinge communicatie en interacties. Het maakt patronen duidelijk die het knelpunt in stand houden. Teaminterventies kunnen er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de onderlinge interacties maar ook voor resultaten bij het gehele team komt te liggen. Een teaminterventie versterkt het teamleren, de onderlinge verbinding en de betrokkenheid. Teamleden leren elkaar beter kennen, er is meer begrip voor elkaar, ze leren van elkaar.
En samen ontdekt het team nieuwe mogelijke oplossingen. Dat zorgt voor draagvlak.

En hoe dan verder?

Je hebt bepaald of je een interventie zoekt voor 1 medewerker of voor het hele team. Maar dan nog zijn er vele mogelijkheden. Een effectieve interventie kiezen doe je in 5 stappen:

effectieve interventie

W: waarom
E: ervaren
R: resultaat
K: kennis en kunde
T: toepassen

Wanneer je wilt dat er iets gaat veranderen, ga je op zoek naar een oplossing. Er zijn veel interventies, werkvormen en tools die je hierbij kunnen helpen. Vaak wordt er voor een bekende interventie gekozen, omdat er in het verleden resultaat mee is bereikt of omdat je er over gehoord of gelezen hebt. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om eerst uit te zoeken wat je precies wilt bereiken, dat de uiteindelijke interventie een doelgerichte keuze is.
Dit bereik je met onderstaande 5 stappen van GB-WERKT:

Stap 1: Waarom wil je dat er iets verandert? Wat gaat er nu niet goed?

Stap 2: Welke behoefte wordt er precies ervaren?

Stap 3: Wat moet het resultaat van de verandering zijn? Voor de persoon, voor het team, voor de organisatie?

Stap 4: Welke kennis of kunde is er nodig om dit resultaat te bereiken? Wat moet er geleerd worden?

Stap 5: Hoe kan de verandering worden toegepast? Kan het geleerde in de praktijk worden doorgevoerd en volgehouden?

Wanneer je bovenstaande 5 stappen hebt doorlopen dan kun je met een gerust hart de interventie kiezen. Je hebt je plan goed doordacht en onderbouwd. Je weet wat je gaat doen en waarom. Resultaat verzekerd!

Benieuwd naar onze interventies voor jouw situatie? Neem contact op!