Een integraal, preventief gezondheidsbeleid

Geplaatst op

Wat is een integraal, preventief gezondheidsbeleid?

Een integraal, preventief gezondheidsbeleid is een strategisch beleidsplan dat er op gericht is om gezondheid te faciliteren en ziekte te voorkomen door in de breedste zin van het woord aandacht te hebben voor alle factoren en onderwerpen die hier invloed op hebben. Uw strategische visie is vertaald naar de werkvloer. In alle lagen en onderdelen van uw organisatie is men zich bewust van deze visie. Uw voorgestelde acties en het gedrag dat u van uw medewerkers verwacht zijn in lijn met dit preventieve gezondheidsbeleid.

En dat is nogal wat. Want mogelijk zult u ervaren dat een preventief gezondheidsbeleid niet altijd hand in hand gaat met maximale productie of optimale efficiëntie.

Gedragsverandering nodig

Onze samenleving, onze gezondheidszorg en ook hoe organisaties tegen gezondheid aankijken is hoofdzakelijk gericht op ziekte. En niet op gezondheid. We handelen pas als de gezondheid al tot problemen leidt. Voor preventie is nog te weinig oog, laat staan voor een effectief preventief beleid of de benodigde middelen.
Wij moeten dus allemaal anders naar gezondheid leren kijken. En er dan ook proactief naar gaan handelen!
Dus preventief sturen op gedragsverandering. (Wat is gedragsverandering?)

6 argumenten

Er zijn voldoende argumenten voor een integraal, preventief gezondheidsbeleid.

We noemen hier de 6 belangrijkste argumenten (in willekeurige volgorde):

  1. Vanwege de kosten en (administratieve) lasten van verzuim
  2. Vanwege de wetgeving betreffende preventie en veiligheid
  3. Verbetering werkomstandigheden en productiviteit
  4. Goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Verbeteren van het imago (voor werknemers en klanten)
  6. Concreet met het oog op duurzame inzetbaarheid

Vindt u goed werkgeverschap belangrijk, kies dan voor onze aanpak gezondheidsbevordering

Wie is er verantwoordelijk?

Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor gezondheidsbevordering, een gezonde leefstijl en vitaliteit? En in hoeverre mag u zich als werkgever bemoeien met de leefstijl van werknemers?

Uit een onderzoek in opdracht van CZ in 2014 bleek dat 71% van de werkgevers en 63% van de werknemers vinden dat werknemers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en vitaliteit. 81% van de werknemers gaf aan het positief te vinden wanneer de werkgever een actieve rol speelt in het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer. Slechts 25% van de werkgevers is ook daadwerkelijk actief op het gebied van gezondheidsbevordering en vitaliteit voor de werknemers.

Samenwerken

Hoe kijkt u daar tegenaan? Zijn we niet allemaal verantwoordelijk? Volgens ons kunnen we het beste met elkaar samenwerken. Door met onze aanpak aan de slag te gaan laat u zien dat u om de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers geeft. En actief er mee aan de slag wilt gaan. Maak hier kennis met ons en wat samenwerken aan gezondheid voor u kan betekenen.

De discussie over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer kan overal worden gevoerd. Afspraken tussen werkgevers en werknemers kunnen worden gemaakt. Het hele project staat of valt met veiligheid, openheid en communicatie.
En met het kiezen van de juiste (mix aan) interventies.

Waarom een preventief beleid nodig is

draagvlak voor gezondheidsbevordering

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Voor iedereen. Maar dat vraagt wel om een duidelijk strategisch preventief beleid.
Het begint met het bepalen van de visie en het gezondheidsbeleid in uw organisatie.  Het organisatiebeleid moet worden vertaald naar de visie en het beleid van het team. En hoe verhouden persoonlijke waarden en normen zich tot uw beleid? Ga dus vooral ook met uw werknemers in gesprek over preventie. Het is belangrijk om juist aandacht te hebben voor alle medewerkers. Wat draagt bij aan gezondheid? U creëert draagvlak door iedereen maximaal te betrekken en ook daadwerkelijk medezeggenschap te geven. Geef vertrouwen. Controleer of werknemers zich betrokken voelen en uw beleid begrijpen. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe het beleid aansluit op economische, maatschappelijke of sociale ontwikkelingen. En het is voor werknemers belangrijk dat zij herkennen dat het beleid aansluit op de eigen drijfveren, behoeftes en doelen in het leven.

Een flinke opgave

In dit eerste gedeelte van het traject ligt voor u de grootste uitdaging. Besteed hier voldoende aandacht aan, anders kunt u preventieve gezondheidsbevordering niet van de grond krijgen en zeker niet borgen.

Hoe u de betrokkenheid van medewerkers kunt vergroten lees u hier.

Vindt u preventie belangrijk en wilt u hiermee aan de slag?
Stuur uw e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Maar u kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan uw bericht en telefoonnummer in.

Of u kunt hier contact opnemen voor vrijblijvend advies 

Terug naar het overzicht