GB-leren.nl

GB-leren.nl = effectief leren.

Iets nieuws horen en daar iets van opsteken, dat is nog niet zo moeilijk. Maar iets nieuws leren toepassen in je eigen dagelijkse praktijk en ook volhouden, dat is lastiger. Door te lezen, te kijken en te luisteren kun je nieuwe informatie krijgen en nieuwe kennis opdoen.
Maar met onze unieke aanpak gaan we een flinke stap verder.

Mijn aanpak is zo opgebouwd dat je

  1. nieuwe kennis en inzichten opdoet
  2. je bewust wordt van je eigen situatie, kansen en mogelijkheden
  3. doelgericht gaat oefenen en experimenteren in jouw dagelijkse praktijk

Lees hier wat mijn aanpak echt uniek maakt: mijn unieke aanpak.

En leren mag wat ons betreft ook leuk zijn.
Daarom is het heel belangrijk dat wij nauwkeurig afstemmen op jouw behoefte en een aanpak op maat maken. Met verschillende werkvormen, voldoende interactie en ruimte voor persoonlijke thema’s en voorkeuren.

Om leren leuk en effectief te maken hebben we met de verschillende leerstijlen rekening gehouden, want iedereen heeft zijn eigen manier van leren. De een begint direct, terwijl de ander juist start met een uitgebreide planning. De leerstijlen zijn onder te verdelen in verschillende types (Kolb): de denker, doener, dromer en beslisser.

Verschillende leerstijlen

De denker – waarnemen en overdenken
Een denker zoekt vooral naar de logica en de redenen achter een theorie. Hij probeert algemene regels te ontdekken in de gebeurtenissen. Hierbij stelt hij voornamelijk onderzoekende vragen. Een denker is altijd op zoek naar het waarom, hij kan heel goed redeneren. Hierbij werkt hij het liefst in overzichtelijke en gestructureerde situaties en kan dus niet goed tegen chaos. Een denker werkt graag zelfstandig.

De doener – concreet ervaren
Een doener leert vooral door ervaringen. Hij werkt hierbij graag samen en gaat zelf op zoek naar nieuwe leersituaties. De doener is vaak ongeduldig, hij wil veel tegelijkertijd en wil zo snel mogelijk aan de slag. Het is dan ook heel moeilijk voor hem om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. De doener staat bekend om zijn spontane acties waarbij niet altijd alles goed is overdacht.

De dromer – analyseren en abstract denken
De dromer is juist het tegenovergestelde van de doener. Hij denkt veel na en onderneemt daarna pas actie. Hierdoor kan hij vaak meerdere oplossingen bedenken, maar twijfelt vaak over de juiste. Hij vindt het dan ook moeilijk om een beslissing te nemen, hij wil het probleem eerst van alle kanten bekijken. Een dromer heeft tijd en ruimte nodig om te kunnen leren.

De beslisser – gestructureerd experimenteren
De beslisser wil graag dat de theorie met de praktijk wordt verbonden, hij is altijd op zoek naar voorbeelden uit de praktijk en voert deze dan ook zelf uit. Hij handelt concreet en neemt vaak initiatief. Hij is goed in plannen en uitvoeren en is pas tevreden als alles ook volgens plan verloopt.

Verschillende leerfasen

Mensen leren in fasen. We kennen de volgende leerfasen (Maslow): onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. GB-leren.nl houdt rekening met de verschillende leerfasen:

  1. De deelnemers lezen over de onderwerpen, kijken naar afbeeldingen, animaties en filmpjes. Hierdoor wordt de kennis over het onderwerp vergroot. De stof zet aan tot nadenken. Deelnemers ontdekken wat ze nog niet wisten (leerfase 1: onbewust onbekwaam).
  2. Vervolgens krijgen de deelnemers vragen over de persoonlijke situatie betreffende het onderwerp. Dit maakt dat men zich bewust wordt van de eigen situatie. De deelnemer kan nu verbanden leggen tussen de theorie en zijn persoonlijke situatie. Hij krijgt zo inzicht in wat er beter kan en wat hij verbeteren wil (leerfase 2: bewust onbekwaam).
  3. Daarna wordt de deelnemer uitgedaagd om een persoonlijk verbeterplan te maken met concrete doelen en acties. De deelnemer wordt gevraagd te reflecteren en eventueel het persoonlijke verbeterplan bij te stellen (leerfase 3: bewust bekwaam).
  4. Tot slot is er aandacht voor de borging van het nieuwe gedrag. Het ’terugvalpreventieplan’ helpt daarbij. Wanneer gewenst nieuw gedrag wordt volgehouden dan wordt het een nieuwe gewoonte (fase 4: onbewust bekwaam).

GB-leren.nl

Wij maken tijdens onze trainingen en interventies graag gebruik van verschillende communicatiemiddelen. We werken live en online, met een groep of individuen. We praten, spelen en schrijven met elkaar.
GB-leren.nl is onze online leeromgeving. Deelnemers ontvangen een eigen inlogaccount, beveiligd met een eigen wachtwoord. Hier vind je straks ook jouw training en onze informatie uitwisseling. Alles veilig en overzichtelijk bij elkaar.

Alles op gebied van gezondheid bij elkaar

GB-leren.nl biedt ook de mogelijkheid om bestaande (interne) trainingen en programma’s hieraan te koppelen. Medewerkers kunnen vanuit het online programma vragen stellen aan ons. Maar het kan ook belangrijk zijn dat zij de bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker, arbodienst of preventiemedewerker weten te bereiken. Binnen onze leeromgeving kun je desgewenst alles bij elkaar brengen. Dat maakt het voor de medewerker heel overzichtelijk en makkelijk.

Wil je leren en ontwikkelen aantrekkelijk maken voor medewerkers?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies