GB-leren.nl

GB-leren.nl = effectief leren.

Iets nieuws horen en daar iets van opsteken, dat is nog niet zo moeilijk. Maar iets nieuws leren toepassen in je eigen dagelijkse praktijk en ook volhouden, dat is lastiger. Door te lezen, te kijken en te luisteren kun je nieuwe informatie krijgen en nieuwe kennis opdoen. Maar met onze aanpak gaan we een flinke stap verder.
Lees hier welke wetenschappelijke theorieën we voor onze aanpak hebben gebruikt en hoe we zorgen voor effectief leren: onderbouwing aanpak nieuw gedrag leren.

Onze aanpak is zo opgebouwd dat u

  1. nieuwe kennis en inzichten opdoet
  2. zich meer bewust wordt van de eigen situatie, kansen en mogelijkheden
  3. doelgericht gaat oefenen en experimenteren met nieuw gedrag

En leren mag wat ons betreft ook leuk zijn.
Daarom is het heel belangrijk dat wij nauwkeurig afstemmen op uw behoefte en een aanpak op maat voor u maken. Met verschillende werkvormen, voldoende interactie en ruimte voor persoonlijke thema’s van de deelnemers. Welke interventie in uw situatie en bij uw behoefte past stellen we vast met behulp van een stappenplan: een effectieve interventie kiezen.

Onze aanpak is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke theorieën en inzichten.
Onderwerpen die heel vaak aan bod komen zijn “coping” en “omgaan met omgevingsfactoren”. We hebben hier een korte blog over geschreven met een paar interessante animaties: gezond gedrag leren.

Leren

Om leren leuk en effectief te maken hebben we met de verschillende leerstijlen rekening gehouden, want iedereen heeft zijn eigen manier van leren. De een begint direct, terwijl de andere juist start met een uitgebreide planning. De leerstijlen zijn onder te verdelen in verschillende types (Kolb): de denker, doener, dromer en beslisser.

Verschillende leerstijlen

De denker – waarnemen en overdenken
Een denker zoekt vooral naar de logica en de redenen achter een theorie. Hij probeert algemene regels te ontdekken in de gebeurtenissen. Hierbij stelt hij voornamelijk onderzoekende vragen. Een denker is altijd op zoek naar het waarom, hij kan heel goed redeneren. Hierbij werkt hij het liefst in overzichtelijke en gestructureerde situaties en kan dus niet goed tegen chaos. Een denker werkt graag zelfstandig.

De doener – concreet ervaren
Een doener leert vooral door ervaringen. Hij werkt hierbij graag samen en gaat zelf op zoek naar nieuwe leersituaties. De doener is vaak ongeduldig, hij wilt veel tegelijkertijd en wil zo snel mogelijk aan de slag. Het is dan ook heel moeilijk voor hem om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. De doener staat bekend om zijn spontane acties waarbij niet altijd alles goed is overdacht.

De dromer – analyseren en abstract denken
De dromer is juist het tegenovergestelde van de doener. Hij denkt veel na en onderneemt daarna pas actie. Hierdoor kan hij vaak meerder oplossingen bedenken, maar twijfelt vaak over de juiste. Hij vindt het dan ook moeilijk om een beslissing te nemen, hij wil het probleem eerst van alle kanten bekijken. Een dromer heeft tijd en ruimte nodig om te kunnen leren.

De beslisser – gestructureerd experimenteren
De beslisser wil graag dat de theorie met de praktijk wordt verbonden, hij is altijd op zoek naar voorbeelden uit de praktijk en voert deze dan ook zelf uit. Hij handelt heel abstract en neemt vaak initiatief. Hij is goed in plannen en uitvoeren en is pas tevreden als alles ook volgens plan verloopt.

Verschillende leerfasen

Mensen leren in fasen. We kennen de volgende leerfasen (Maslow): onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. GB-leren.nl houdt rekening met de verschillende leerfasen:

  1. De deelnemers lezen over de onderwerpen, kijken naar afbeeldingen, animaties en filmpjes. Hierdoor wordt de kennis over het onderwerp vergroot. De stof zet aan tot nadenken. Deelnemers ontdekken wat ze nog niet wisten (leerfase 1: onbewust onbekwaam).
  2. Vervolgens krijgen de deelnemers vragen over de persoonlijke situatie betreffende het onderwerp. Dit maakt dat men zich bewust wordt van de eigen situatie. De deelnemer kan nu verbanden leggen tussen de theorie en zijn persoonlijke situatie. Hij krijgt zo inzicht in wat er beter kan en wat hij verbeteren wil (leerfase 2: bewust onbekwaam).
  3. Daarna wordt de deelnemer uitgedaagd om een persoonlijk verbeterplan te maken met concrete doelen en acties. De deelnemer wordt gevraagd te reflecteren en eventueel het persoonlijke verbeterplan bij te stellen (leerfase 3: bewust bekwaam).
  4. Tot slot is er aandacht voor de borging van het nieuwe gedrag. Het ‘terugvalpreventieplan’ helpt daarbij. Wanneer gewenst nieuw gedrag wordt volgehouden dan wordt het een nieuwe gewoonte (fase 4: onbewust bekwaam).

Effectief leren

gezondheid leren

Leren is met onze aanpak bijzonder effectief, zeker wanneer het hele team meedoet.
Anderen (collega’s maar bijvoorbeeld ook het gezin) zijn altijd van invloed op gedrag en ook op het volhouden van nieuw gedrag.
Vaak moet de ander zich ook een beetje aanpassen aan dit nieuwe gedrag. Met name voor de stimulans tijdens het leren maar ook voor de borging is het heel waardevol om samen na te denken, te experimenteren, te oefenen en te werken aan nieuw gedrag.
Het zorgt voor een breed draagvlak en de beste kansen om het gewenste gedrag uiteindelijk ook te kunnen volhouden.

GB-leren.nl

Wij maken tijdens onze trainingen en interventies graag gebruik van verschillende communicatiemiddelen. We werken live en online, met een hele groep of met individuen. We praten, spelen en schrijven met elkaar.
GB-leren.nl is ons online communicatiemiddel. Deelnemers ontvangen een eigen inlogaccount, beveiligd met een eigen wachtwoord. Hier vindt u al onze online trainingen en de interactieve e-learning “Gezondheid” voor teams.
Heeft u al een account? Dan kunt u hier inloggen

Alles op gebied van ontwikkelen, gezondheidsbevordering en preventie bij elkaar

GB-leren.nl biedt ook de mogelijkheid om uw bestaande (interne) trainingen en programma’s hieraan te koppelen. Ook kunt u de vitaliteit van uw medewerkers laten meten of verschillende andere tests laten doen. Medewerkers kunnen vanuit het online programma vragen stellen aan de coach van GB-ziektepreventie. Maar het kan ook belangrijk zijn dat zij uw eigen bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker, arbodienst of preventiemedewerker weten te bereiken. Binnen het programma kunt u alles bij elkaar brengen en stimuleert u uw medewerkers een proactieve houding aan te nemen om de gezondheid, ontwikkeling en inzetbaarheid te verbeteren. Daar profiteert iedereen van!

Wilt u leren en ontwikkelen makkelijker en leuker maken voor uw medewerkers?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies