GB-leren.nl

GB-leren.nl is ons online leerprogramma voor uw medewerkers. GB-leren.nl is een onderdeel van de opleiding “Gezondheid” voor teams.

Deze opleiding voor teams houdt het volgende in:

1. Een concreet online traject voor alle teamleden (GB-leren.nl)

Elk teamlid leert en werkt zelfstandig aan doelen op verschillende gebieden. Hij krijgt inzichten in de eigen gezondheid en de factoren die daarbij een rol spelen. Ook leert hij wat hij kan doen om ziekte(verzuim) te voorkomen. De teamleden worden gemotiveerd en uitgedaagd om gezondheidsbevorderende acties uit te voeren. Aan het einde van de opleiding kunnen de teamleden een certificaat ontvangen.

2. Begeleiding voor de teamleider

De teamleider ontvangt onze tools en support om de verschillende gezondheidsdimensies en de voortgang van medewerkers bespreekbaar te maken. Stimulerend en motiverend. Prikkelend en verrassend. Individueel en in teamverband.
Op deze manier kan de teamleider de teamleden optimaal begeleiden, de kracht van het team goed benutten en gezondheidsbevordering borgen.

Alles op gebied van ziektepreventie bij elkaar

Het online programma biedt de mogelijkheid om bestaande (interne) trainingen en preventieprogramma’s hieraan te koppelen. Ook kunt u de gezondheid van uw medewerkers laten meten. Medewerkers kunnen vanuit het online programma vragen stellen aan de coach van GB-ziektepreventie of aan de andere teamleden. Maar het kan ook belangrijk zijn dat hij de bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker, arbodienst of preventiemedewerker weet te bereiken. Binnen het programma kunt u alles bij elkaar brengen en stimuleert u uw medewerkers een pro-actieve houding aan te nemen om de gezondheid te verbeteren en ziekte of verzuim te voorkomen. Daar profiteert iedereen van!

Neem contact op voor meer informatie over deze opleiding of een gratis demo van GB-leren.nl.