Gewenst gedrag op de werkvloer

Gewenst gedrag op de werkvloer, hoe krijgt u het voor elkaar?

Om te weten hoe u gewenst gedrag op de werkvloer kunt stimuleren en bereiken moet u eerst weten wat gedrag is. En vervolgens hoe u gedrag kunt veranderen. En natuurlijk moet u dan ook weten wat u precies verstaat onder gewenst gedrag.
Met onze aanpak richten wij ons in de eerste plaats op de leidinggevende. Met onze training leert de leidinggevende effectiever leidinggeven  waardoor het gedrag van medewerkers kan worden beïnvloed en in de gewenste richting kan worden geleid.
Wilt u dat bereiken? Kies dan voor een een ervaren coach voor leidinggeven.

Wat is gedrag?

Gedrag is eigenlijk alles wat iemand doet; actie en reactie. Ben Tiggelaar beschrijft in zijn model “De Ladder” dat gedrag iets is wat je kunt voordoen of nadoen. Beter kan ik het niet omschrijven.
Hoewel je het denken van iemand ook als activiteit kunt zien kun je het niet voordoen of nadoen. Het denken is in onze aanpak niet de gedragsverandering waar we op sturen, maar we onderzoeken en gebruiken het denken (over jezelf, over de situatie, over je perspectief) wel om de gewenste gedragsverandering te realiseren.

Wat is gedragsverandering?

Gedragsverandering is een middel om een bepaald doel te bereiken. En om te veranderen is er gerichte actie nodig. Op basis van een goed en gedragen teamplan wordt het nieuwe gedrag geoefend zal uiteindelijk het gewenste gedrag te zien zijn.

Lees hier verder over Wat is gedragsverandering en waarom is het belangrijk?

Waarom een planmatige aanpak gedragsverandering?

Een plan van aanpak gedragsverandering helpt u bij het bereiken van doelen en het stimuleren van gewenst gedrag op de werkvloer. Want gedragsverandering is moeilijk en alleen met een doelgericht en planmatige aanpak kan uw missie slagen. (teamplan voorbeeld)

Het blijkt in de praktijk voor iedereen lastig om oude gewoontes los te laten. En het wordt nog moeilijker om nieuw gedrag te vertonen als de omgeving verder hetzelfde blijft. Gedrag veranderen zal ook niet lukken wanneer uw medewerker het nieuwe gedrag niet kan uitvoeren of het belang van de verandering niet inziet. Daarom heeft u een goed plan nodig.

In een plan van aanpak gedragsverandering beschrijft u precies wat het nieuwe gewenste gedrag op de werkvloer moet zijn Bespreek samen de volgende onderwerpen:
1. wat is het doel van de verandering?
2. welk concreet gedrag verwacht u van uw medewerker? wanneer, hoe vaak etc
2.1 is uw medewerker in staat dit gedrag te vertonen?
2.2 is uw medewerker gemotiveerd om dit gedrag te vertonen?
2.3 wat kan uw medewerker helpen om dit nieuwe gedrag te vertonen?
3. wat zijn de voor en de nadelen van dit gewenste gedrag?
4. welk gedrag moet uw medewerker loslaten?
5. wat zijn de voor en de nadelen van het loslaten van dit gedrag?
6. wat heeft uw medewerker nu te leren?
7. hoeveel tijd, ruimte en middelen zijn er om het gewenste gedrag te leren?
8. wat spreekt u af met betrekking tot uw support en bijvoorbeeld over feedback geven en ontvangen?

Om gewenst gedrag op de werkvloer te bereiken .

Effectief gedrag veranderen

Wij begeleiden medewerkers, leidinggevenden en teams door het gedrag te beïnvloeden. Gedragsverandering is in onze visie hét enige middel om een doel te bereiken.
Wij zorgen ervoor dat onze aanpak effectief is, daarom maken we bij het ontwerpen van een training of interventie gebruik van verschillende methodes en onderzoeksresultaten.

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor gedragsverandering. Er wordt ook nog steeds veel onderzoek naar gedaan. Wij maken gebruik van deze kennis en ervaringen door verschillende wetenschappelijke theorieën en modellen te gebruiken. Hier leest u meer over deze theorieën en modellen.

Wij helpen u graag bij het realiseren van gewenst gedrag op de werkvloer. Met een plan van aanpak gedragsverandering bepaalt u wat het doel en het gewenste gedrag moet zijn. Wij begeleiden dit proces van begin tot eind.

Heeft u al nagedacht over hoe u een effectieve interventie kunt kiezen? Graag denken wij met u mee! Laat dan hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.