Gezond thuiswerken

Geplaatst op

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe werkgevers hun medewerkers kunnen faciliteren bij gezond thuiswerken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de thuiswerkplek? Hoe maak je goede afspraken over thuiswerken in combinatie met privé? En wat kun je als leidinggevende doen om thuiswerkende medewerkers te stimuleren vitaal te blijven en preventieve gezondheidsmaatregelen te treffen? Lees hier over mentale gezondheid thuiswerken

Gezond thuiswerken

Voor de meeste bedrijven is thuiswerken niet nieuw; veel bedrijven hadden al een thuiswerkbeleid in hun HR-beleid opgenomen. Nu er voor medewerkers steeds meer problemen met thuiswerken zijn en de risico’s van thuiswerken voor werkgevers helderder worden is aanscherping van het beleid noodzakelijk. Er moet gericht aandacht komen voor gezond thuiswerken.

Verantwoordelijkheid werkgever

Als werkgever wilt u het thuiswerken goed regelen voor de medewerkers. U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Dit betekent dat de werkgever faciliteert dat de medewerker over een goede thuiswerkplek beschikt en dat u de medewerker actief informeert en instrueert over de noodzakelijke inrichting en het goede gebruik van de thuiswerkplek. Ook is het van belang om na te gaan of ook volgens de instructies wordt gewerkt. Lees hier over leidinggeven aan thuiswerkers

Verantwoordelijkheid werknemer

Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun thuiswerkplek. Er wordt een proactieve houding van de medewerkers verwacht. De medewerkers moeten zelf aangeven dat de thuiswerkplek niet voldoet en moeten het melden als zij de werkplek willen aanpassen omdat het voor problemen kan gaan zorgen of als er al gezondheidsklachten zijn. Verder moeten medewerkers de instructies van de werkgever opvolgen en meewerken aan controle daarvan. Lees hier onze tips voor gezond thuiswerken

Afspraken vastleggen

  1. Leg genomen maatregelen t.a.v. de thuiswerkplek vast, en ook de afspraak over de eventuele vergoeding. Zorg er ook voor dat de medewerker instructies krijgt over het ergonomisch verantwoord inrichten van de werkplek.
  2. Het is belangrijk samen de thuissituatie te bespreken en de gemaakte afspraken over het thuiswerken vast te leggen zoals bijvoorbeeld de werkuren, de pauzes etc .
  3. Maak afspraken over de communicatiemiddelen die gebruikt worden, de bereikbaarheid en de bijbehorende gedragsregels.
  4. Maak afspraken over de samenwerking, werkoverleg en persoonlijk overleg. Omdat het belangrijk is gezond thuiswerken te stimuleren en uitval bij thuiswerken te voorkomen, is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van de medewerker.
  5. Zijn er (potentiele) problemen met thuiswerken, overweeg dan coaching aan te bieden. Een goede coach die stuurt op gedragsverandering en zelfregie stimuleert.

Aan de hand van een checklist kunt u het gesprek aangaan. U stelt vragen over de werkplek, over de thuissituatie en over de ervaren gezondheid en potentiele problemen. U legt de antwoorden vast en zo ziet u beiden in één oogopslag wat de situatie nu is en welke risico’s er zijn. Maak afspraken over de frequentie waarmee u samen hier het gesprek over aangaat.

Tot slot is het belangrijk het thuiswerkbeleid regelmatig te evalueren: heeft u nog alle risico’s in beeld, hebben de maatregelen het gewenste effect of moeten ze worden bijgesteld?

Gezond thuiswerken; gedeelde verantwoordelijkheid

Gezond thuiswerken is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. En dan gaat het niet alleen om een veilige en gezonde werkplek en goede werkafspraken, maar ook om eigenaarschap, communicatie en veiligheid.

Tips voor gezond thuiswerken 

of kijk hier (link naar de website van de overheid) voor nog meer tips

 

Terug naar het overzicht