GB-leren.nl

Over gezondheid iets leren, dat is nog niet zo moeilijk. Maar het toepassen en volhouden, dat is pas lastig! Gezondheid leren gebeurt vaak door informatie te lezen of iets te horen. Zo doe je nieuwe kennis op. Maar wij gaan met onze aanpak een flinke stap verder. Lees hier welke wetenschappelijke theorieën we gebruiken. Onze aanpak is zo opgebouwd dat uw medewerkers nieuwe kennis en inzichten opdoen, maar zich ook meer bewust worden van de eigen situatie en mogelijkheden én vervolgens doelgericht gaan oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.
Met onze aanpak begeleiden wij medewerkers, leidinggevenden of het hele team. 

En leren mag wat ons betreft ook leuk zijn. Daarom is het heel belangrijk dat wij nauwkeurig afstemmen op uw behoefte en een aanpak op maat voor u maken. Met verschillende werkvormen, voldoende interactie en ruimte voor persoonlijke gezondheidsthema’s van de deelnemers. Welke interventie in uw situatie en bij uw behoefte past stellen we vast met behulp van een stappenplan.

Onze aanpak is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke theorieën en inzichten. Onderwerpen die heel vaak aan bod komen als het gaat om gezondheid leren verbeteren zijn “coping” en “omgaan met omgevingsfactoren”.
We hebben hier een korte blog over geschreven met een paar interessante animaties. Klik hier om dit te bekijken.

Gezondheid leren

Om leren leuk te maken hebben we met de verschillende leerstijlen rekening gehouden, want iedereen heeft zijn eigen manier van leren. De een begint direct, terwijl de andere juist start met een uitgebreide planning. De leerstijlen zijn onder te verdelen in verschillende types (Kolb): de denker, doener, dromer en beslisser.

Verschillende leerstijlen

De denker – waarnemen en overdenken
Een denker zoekt vooral naar de logica en de redenen achter een theorie. Hij probeert algemene regels te ontdekken in de gebeurtenissen. Hierbij stelt hij voornamelijk onderzoekende vragen. Een denker is altijd op zoek naar het waarom, hij kan heel goed redeneren. Hierbij werkt hij het liefst in overzichtelijke en gestructureerde situaties en kan dus niet goed tegen chaos. Een denker werkt graag zelfstandig.

De doener – concreet ervaren
Een doener leert vooral door ervaringen. Hij werkt hierbij graag samen en gaat zelf op zoek naar nieuwe leersituaties. De doener is vaak ongeduldig, hij wilt veel tegelijkertijd en wil zo snel mogelijk aan de slag. Het is dan ook heel moeilijk voor hem om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. De doener staat bekend om zijn spontane acties waarbij niet altijd alles goed is overdacht.

De dromer – analyseren en abstract denken
De dromer is juist het tegenovergestelde van de doener. Hij denkt veel na en onderneemt daarna pas actie. Hierdoor kan hij vaak meerder oplossingen bedenken, maar twijfelt vaak over de juiste. Hij vindt het dan ook moeilijk om een beslissing te nemen, hij wil het probleem eerst van alle kanten bekijken. Een dromer heeft tijd en ruimte nodig om te kunnen leren.

De beslisser – gestructureerd experimenteren
De beslisser wil graag dat de theorie met de praktijk wordt verbonden, hij is altijd op zoek naar voorbeelden uit de praktijk en voert deze dan ook zelf uit. Hij handelt heel abstract en neemt vaak initiatief. Hij is goed in plannen en uitvoeren en is pas tevreden als alles ook volgens plan verloopt.

Verschillende leerfasen

Mensen leren in fasen. We kennen de volgende leerfasen (Maslow): onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. GB-leren.nl houdt rekening met de verschillende leerstijlen en leerfasen:

  1. De deelnemers lezen over de onderwerpen, kijken naar afbeeldingen, animaties en filmpjes. Hierdoor wordt de kennis over het gezondheidsthema vergroot. De stof zet aan tot nadenken. Deelnemers ontdekken wat ze nog niet wisten. (leerfase 1: onbewust onbekwaam en leerstijl: waarnemen en overdenken)
  2. Vervolgens krijgen zij vragen over de persoonlijke situatie betreffende het gezondheidsthema. Dit maakt dat men zich bewust wordt van de eigen situatie. De deelnemer kan nu verbanden leggen tussen de theorie en zijn persoonlijke situatie. Hij krijgt zo inzicht in wat er beter kan en wat hij verbeteren wil (leerfase 2: bewust onbekwaam en leerstijl: analyseren en verbanden leggen)
  3. Daarna wordt de deelnemer uitgedaagd om een persoonlijk verbeterplan te maken met concrete doelen en acties. Na 4 weken wordt de deelnemer gevraagd te reflecteren en volgt de evaluatie van het persoonlijke verbeterplan. (leerfase 3: bewust bekwaam en leerstijl: oplossingen bedenken en ervaren)
  4. Wanneer dit nieuwe gedrag wordt volgehouden dan wordt het een nieuwe gewoonte (fase 4: onbewust bekwaam en leerstijl: ervaren en gestructureerd experimenteren)
  5. In ons jaarprogramma voor teams wordt deze cyclus 5 keer herhaald bij de 5 opeenvolgende modules met de verschillende gezondheidsthema’s.

Effectief

gezondheid leren

Gezondheid leren is met onze aanpak bijzonder effectief, zeker wanneer het hele team meedoet.
Anderen (zoals collega’s maar bijvoorbeeld ook het gezin) zijn altijd van invloed op gedrag en ook op het volhouden van nieuw gedrag.
Vaak moet de ander zich ook een beetje aanpassen aan dit nieuwe gedrag. Met name voor de stimulans tijdens het leren maar ook voor de borging aan het einde (fase 4) is het heel waardevol om samen na te denken, experimenteren, oefenen en werken aan nieuw, gezond gedrag.
Het zorgt voor een breed draagvlak en de beste kansen om gedrag uiteindelijk ook te kunnen borgen. Op deze manier wordt gezondheid leren hartstikke leuk. Alle leerfasen komen ruimschoots aan bod en we houden rekening met de verschillende leerstijlen.

GB-leren.nl

Wij maken tijdens onze trainingen en interventies ook graag gebruik van verschillende communicatiemiddelen. We werken met de hele groep, we spreken met individuen, we praten, spelen en schrijven met elkaar. Een voorbeeld is ons communicatiemiddel GB-leren.nl. Dit is onze interactieve e-learning van de opleiding “Gezondheid” voor teams. Deze e-learning kan in zijn geheel of slechts gedeeltelijk (op gezondheidsdimensies of op gezondheidsthema’s) worden ingezet. Het programma houdt ook rekening met verschillende leerstijlen en leerfasen.

Ons programma “Gezondheid leren” voor teams houdt het volgende in:

1. Voor alle teamleden 

Elk teamlid leert over en werkt zelfstandig aan doelen op verschillende gezondheidsthema’s. Hij krijgt inzicht in de eigen gezondheid en de factoren die daarbij een rol spelen. Ook leert hij wat hij kan doen om ziekte(verzuim) te voorkomen. De teamleden worden gemotiveerd en uitgedaagd om gezondheidsbevorderende acties uit te voeren. Wij ondersteunen en begeleiden dit proces middels e-learning (online) of teamsessies (face-2-face). Aan het einde van het programma ontvangen de teamleden een certificaat.

2. Voor de teamleider

De teamleider ontvangt onze tools en support om de verschillende gezondheidsthema’s naar de werkvloer te vertalen. Wij begeleiden de leidinggevende om het gesprek met de medewerkers te voeren en lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Onze leiderschapstraining is stimulerend,motiverend en uitdagend. En altijd warm en persoonlijk.
Het is onze visie dat de teamleider in feite de sleutel is. Effectief leidinggeven is de oplossing om verzuim tegen te gaan, inzetbaarheid te verbeteren, betrokkenheid van medewerkers te vergroten, samenwerking te optimaliseren enzovoorts. Wij ondersteunen de teamleider om de teamleden optimaal te begeleiden en de kracht van het team goed te benutten.
Lees hier meer over onze aanpak voor leidinggevenden

Alles op gebied van ziektepreventie bij elkaar

Het online programma GB-leren.nl biedt de mogelijkheid om uw bestaande (interne) trainingen en preventieprogramma’s hieraan te koppelen. Ook kunt u de gezondheid van uw medewerkers laten meten. Medewerkers kunnen vanuit het online programma vragen stellen aan de coach van GB-ziektepreventie. Maar het kan ook belangrijk zijn dat hij uw bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker, arbodienst of preventiemedewerker weet te bereiken. Binnen het programma kunt u alles bij elkaar brengen en stimuleert u uw medewerkers een pro-actieve houding aan te nemen om de gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren en ziekte of verzuim te voorkomen.
Daar profiteert iedereen van!

Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
of lees eerst verder over onze aanpak