Wat we doen

Verantwoordelijkheid

Gezondheidsbevordering; wat we doen? Omdat gezondheid en duurzame inzetbaarheid een taak is van werkgever en werknemer samen, zetten wij met onze begeleiding in op beide partijen. Liefst tegelijkertijd. Zodat het proces gelijk op gaat en ieder zijn verantwoordelijkheid kan oppakken en keuzemogelijkheden benut. Ons programma zorgt voor meer energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. En vooral ook voor leiderschap. Bij zowel leidinggevende als bij de medewerkers. Zodat zij langer, gezonder en prettiger kunnen doorwerken.

Gezondheidsbevordering

Hoe we dat doen? Wij begeleiding medewerkers én leidinggevenden. De individuele medewerkers werken met behulp van interactieve e-learning gedurende een jaar lang aan hun gezondheid. We kunnen de onderwerpen ook tijdens meerdere teamsessies behandelen. Deze onderwerpen worden in dezelfde periode door de leidinggevende vertaald naar de werksituatie en besproken met het team. Zo gaan deze onderwerpen nog meer leven voor de medewerkers. En door hier met elkaar naar te kijken en aan te werken, en de voorstellen vanuit het team zelf te laten komen, worden veranderingen gestimuleerd en gedragen. Gezondheidsbevordering en inzetbaarheid worden vaste onderdelen van werkoverleg.
De leider van het team wordt door ons ondersteund om dit proces constructief te begeleiden. Zodat elk overleg zinvol wordt, concrete verbeteringen oplevert voor medewerkers en organisatie. Het programma is concreet, planmatig en persoonlijk.
Zodat straks iedereen in staat is om het beste uit zichzelf en uit het team naar boven te halen.

gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering is toekomstgericht.
Vooruitzien, pro-actief veranderen, leren en realiseren van doelen.
Daarom werken wij met verbeterplannen.
Voor de medewerkers en voor het team.

Gezondheidsbevordering of ziektepreventie?

Met gezondheidsbevordering voorkom je ook ziekte, maar toch is ziektepreventie iets anders. Preventie richt zich namelijk op het stabiliseren van de situatie en het in stand houden van een evenwicht. Gezondheidsbevordering is dé strategie voor organisaties om medewerkers nu en in de toekomst gezond, gelukkig en aan het werk te houden. Het verbetert de inzetbaarheid van medewerkers.

Gezondheid van organisatie, teams, medewerkers en leiders moet multidimensionaal worden aangepakt.
De volgende dimensies spelen hierbij een rol: lichamelijk, psychisch, sociaal, de kwaliteit van leven en de omgeving.
Positieve veranderingen in 1 van deze gezondheidsdimensies kunnen leiden tot voordelen voor de algehele gezondheid.
Dit perspectief biedt veel aanknopingspunten om ziekte te voorkomen en gezondheid te verbeteren.

Wat we doen in het kort:

  1. Analyse van de situatie en de behoefte
  2. Programma op maat samenstellen
  3. Programma uitvoeren
  4. Evaluatie, afronding en borging

Lees meer over ons

De overheid stimuleert interventies die leiden tot verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hier leest u meer over de subsidieregeling ESF. Voor ziekenhuizen is er nu ook de Kwaliteitsimpuls personeel in ziekenhuizen.

Benieuwd wat wij voor uw teams kunnen betekenen? Neem contact op.