Goed omgaan met veranderingen: werkgevers vinden deze vaardigheid steeds belangrijker!

Geplaatst op

Goed kunnen omgaan met veranderingen: werkgevers vinden deze vaardigheid steeds belangrijker. Dit blijkt uit onderzoek van UWV in het najaar van 2022. Ga naar het artikel en lees meer over De toekomstverwachting van werkgevers over vaardigheden en scholing.

Veranderingen zijn een constante factor in ons leven. Of het nu gaat over technologie, economie, politiek, sociale omgeving of persoonlijke omstandigheden: verandering is de enige zekerheid!

Waarom is goed omgaan met veranderingen belangrijk?

Wanneer een werknemer moeite heeft met veranderingen kan dit leiden tot een scala aan emoties, gevoelens en gedragingen.
Een werknemer kan bijvoorbeeld het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Dit kan leiden tot een afname van het zelfvertrouwen.

Een verandering kan leiden tot een gevoel van onzekerheid en somberheid over de toekomst. Bijvoorbeeld als er een reorganisatie plaatsvindt. De werknemer kan zich afvragen of de baan nog veilig is en hoe de toekomst eruit zal zien.

Verandering kan ook zorgen voor een gevoel van verwarring en machteloosheid. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker het nut niet inziet van de verandering. Of wanneer de nieuwe processen, systemen en werkwijzen moeilijk te begrijpen zijn. Dit kan weer leiden tot een afname van loyaliteit, inzet en betrokkenheid.

Veranderingen kunnen leiden tot spanning. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld zorgen maken over de extra werkdruk die gepaard gaat met de veranderingen. Dit kan leiden tot (over)vermoeidheid en een verhoogde kans op burn-out.

Kortom, voor werknemers die moeite hebben met veranderingen is dat enorm stressvol en het kan eenvoudig leiden tot uitval. Niet goed omgaan met veranderingen is niet alleen schadelijk voor de eigen gezondheid. Het beïnvloedt ook de productiviteit, effectiviteit, de samenwerking, sfeer en relaties met anderen.

Wat kun je als werknemer doen om te leren omgaan met veranderingen?

Het leren omgaan met veranderingen kan je helpen om meer flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen. Dit stelt je in staat om beter om te gaan met onverwachte situaties en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Hierdoor kun je ook sneller reageren op veranderingen en kansen benutten die zich voordoen.

Daarnaast kan het leren omgaan met veranderingen persoonlijke en professionele groei bevorderen. Veranderingen kunnen je uit je comfortzone halen en je uitnodigen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door deze uitdagingen aan te gaan, kun je nieuwe ervaringen opdoen en mogelijkheden ontdekken.

In een steeds veranderende wereld kan het vermogen om snel te kunnen aanpassen en te innoveren een (concurrentie)voordeel opleveren in je carrière of bedrijf. Door te leren omgaan met veranderingen kun je jezelf beter positioneren om kansen te benutten.

Tot slot kan het leren omgaan met veranderingen ook leiden tot verbeterde relaties met vrienden, familie en collega’s. Door jezelf beter te begrijpen, te begrijpen hoe anderen met veranderingen omgaan en hoe je elkaar kunt ondersteunen, kun je ontspannen, empathisch en constructief zijn.

Wat kun je doen?

 1. Leer jezelf goed kennen en de oorzaak van je moeite met veranderingen.
 2. Wees nieuwgierig en leer de situatie te begrijpen vanuit een ander perspectief.
 3. Leer jezelf aan om open te staan voor nieuwe ervaringen en probeer nieuwe dingen uit.
 4. Richt je ook op mogelijkheden en kansen in plaats van alleen op problemen die de veranderingen met zich meebrengen.
 5. Blijf positief en focus op waar jij invloed op hebt.
 6. Deel je gevoel en zoek steun bij vrienden, familie of collega’s als je het moeilijk hebt.

Wat kun je als werkgever doen voor je werknemers?

Werkgevers willen dat werknemers goed kunnen omgaan met veranderingen omdat aanpassingsvermogen en flexibiliteit belangrijke competenties zijn geworden in de huidige arbeidsmarkt. Bedrijven moeten constant reageren op veranderingen in de markt, technologie en klantbehoeften om concurrerend te blijven en te groeien. Het hebben van flexibele werknemers helpt om effectiever te reageren op deze veranderingen en sneller te innoveren.

Werknemers die goed omgaan met veranderingen zijn sneller en beter in staat om zich aan te passen aan nieuwe processen, systemen en werkwijzen en kunnen hun prestaties op peil houden ondanks de veranderingen. Dit leidt tot een hogere productiviteit.

Bovendien kan het vermogen om goed om te gaan met veranderingen ook bijdragen aan een positieve werkcultuur. Werknemers die goed omgaan met veranderingen zijn beter in staat om collega’s te ondersteunen en kunnen helpen om een ​​meer samenhangend team te creëren. Dit kan leiden tot een positieve werkomgeving en een hogere moraal onder werknemers.

goed omgaan met veranderingen

Sommige werknemers zijn van nature beter in staat om met veranderingen om te gaan dan anderen.
Als werkgever is het belangrijk om te beseffen dat verandering voor sommige werknemers moeilijk kan zijn.
Het is belangrijk om rekening te houden met deze werknemers. Bied de juiste ondersteuning om hen door uitdagende periodes heen te helpen.

 

Een aantal belangrijke stappen:

 1. Communiceer duidelijk: Het is belangrijk om werknemers op de hoogte te houden van veranderingen in de organisatie. Dit kan onduidelijkheid en onzekerheid verminderen. Zorg ervoor dat de communicatie open en eerlijk is en dat werknemers vragen kunnen stellen en hun zorgen mogen te uiten.
 2. Bied training en ondersteuning: Het is belangrijk om werknemers te voorzien van de juiste training en ondersteuning om hen te helpen zich aan te passen aan deze veranderingen. Dit kan hun zelfvertrouwen vergroten en hun prestaties verbeteren. Zorg ervoor dat de training op maat wordt gemaakt voor de individuele werknemer, afhankelijk van zijn/haar behoeften en kennisniveau. Bijvoorbeeld onze individuele training “Omgaan met veranderingen”. Deze training is echt maatwerk en houdt rekening met de situatie, persoonlijkheid en voorkeuren zoals de favoriete leerstijl van de werknemer. Dat maakt dat het echt past én werkt bij elke unieke werknemer.
 3. Luister naar feedback: Geef werknemers de gelegenheid om feedback te geven op de veranderingen en de impact daarvan op hun werk. Neem deze feedback serieus en doe er wat mee om de veranderingen te verbeteren of het voor de werknemer aan te passen waar mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig enquêtes of feedbacksessies te organiseren waarin werknemers hun mening kunnen geven.
 4. Zorg voor een positieve constructieve sfeer: Een positieve werkcultuur kan bijdragen aan het welzijn van werknemers en hun veerkracht vergroten. Zorg voor een ondersteunende omgeving waarin werknemers zich veilig voelen om hun zorgen te uiten en waarin samenwerking en onderlinge steun worden aangemoedigd. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin verandering als normaal wordt gezien en waarin werknemers tijd en ruimte krijgen om mee te bewegen.
 5. Wees geduldig en begripvol: Het kan tijd kosten om aan een verandering te wennen. Wees geduldig en begripvol en bied de nodige ondersteuning om werknemers te helpen zich aan te passen.

Werkgevers verwachten van werknemers naast flexibiliteit en goed omgaan met veranderingen ook goede communicatieve vaardigheden. Precies deze combinatie leer je met de training “Omgaan met veranderingen”.

Wil je meer weten?

Neem hier contact op! 

of vul onderstaand contactformulier in.

 

Terug naar het overzicht