Personeel behouden, hoe doe je dat?

Geplaatst op

Organisaties zijn gebaat bij gezonde, loyale, goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Het vinden van personeel wordt steeds moeilijker. Veel functies worden voor langere tijd niet ingevuld en dat is een grote zorg voor veel organisaties.

Personeel behouden

Als werkgever moet je je echter niet alleen zorgen maken over het vinden van nieuw personeel. Anderen zijn aan het azen op jouw ervaren werknemers. En de mensen zelf zijn op zoek naar de organisatie die rekening houdt met hun behoefte. Want voor veel werknemers geldt tegenwoordig dat ze overvraagd worden, zowel op het werk als privé. De balans is weg en dit vormt een groot risico voor de gezondheid.
Dus wanneer jij alleen oog hebt voor de zichtbare knelpunten in je organisatie (zoals verzuim en vacatures) dan raak je de mensen die je nog in huis hebt ook nog kwijt. Daarom is het belangrijk dat je inzet op behoud van de huidige werknemers. Dit vraagt om een echt ander personeelsbeleid.

Loyaliteit moet je verdienen

Hoe kun je je personeel behouden? Door er voor te zorgen dat je werknemers graag bij jou willen blijven!

Ga met elkaar in gesprek!

Om de betrokkenheid van je werknemers te vergroten en loyaliteit te verdienen, is het nodig om maatwerk te leveren en met iedereen regelmatig in gesprek te gaan. Wat heeft je werknemer op dit moment nodig om zich optimaal te willen en kunnen blijven inzetten?

Vijf punten

Elke werknemer heeft het nodig om (in meer of mindere mate) autonomie te ervaren. Invloed op wat hij doet, hoe en wanneer.
Daarnaast is de balans tussen werk en privé heel belangrijk. Soms kan een beetje flexibiliteit van beide kanten al veel knelpunten oplossen.
Onderzoek ook samen wat er verbeterd kan worden aan de onderlinge sfeer. Wordt er open, veilig en effectief gecommuniceerd?
Ook erkenning en waardering van de bijdrage die de werknemer aan het organisatiesucces levert is van groot belang.
Tot slot zijn ontwikkelmogelijkheden belangrijk, zoals opleidingen en functies of taken waarbij de verworven kennis kan worden ingezet.

Kijk dan niet naar de werksituatie alleen, maar zeker ook naar de privésituatie. Het gaat voor ieder mens om zijn unieke, totale plaatje. Dat moet kloppen en dat moet zin geven. Stel je werknemer daarom centraal, in plaats van je klant. Gelukkige werknemers leveren de beste prestaties en dat gaat ook jouw klant merken.
Houd steeds alle kanalen open om te zien, te horen en aan te voelen wat er speelt bij de mensen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor leidinggevenden.

Voor een focus op het behoud van de huidige medewerkers is een andere mindset nodig en een proactief beleid. Gericht op preventie.
Benieuwd hoe wij daarbij kunnen helpen? Neem contact op of lees eerst verder over onze aanpak gezondheidsbevordering.

Terug naar het overzicht