Investeren in preventie om medewerkers inzetbaar te houden

Geplaatst op

Investeren in preventie. Om de bedrijfsdoelen te halen, succesvol en effectief te zijn, ben je als organisatie afhankelijk van personeel. Daarom zorg je goed voor je mensen. Je wilt voorkomen dat een medewerker vastloopt, naar de concurrent vertrekt of dat er conflicten ontstaan.
Je kunt dan 2 dingen doen. Reageren als het je ‘overkomt’ of voor die tijd op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen.
Om ziekte, uitval en conflicten te voorkomen is het zaak om preventief in te spelen op problemen, zodat de medewerkers op een gezonde manier van blijvende waarde voor de organisatie kunnen zijn.

Er zijn heel veel factoren die volgens het RIVM (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) een belangrijke rol (gaan) spelen. De druk op het dagelijkse leven neemt toe, de leef- en werkomstandigheden zorgen voor stress, ongezond gedrag neemt toe, het aantal chronisch zieken neemt toe, de verzuim en zorglasten stijgen. Maar ook de AOW-leeftijd stijgt en de arbeidsmarkt verandert. Dit zijn slechts enkele  ontwikkelingen die aandacht vragen. Al met al een behoorlijke opgave dus. En dat vraagt om een integrale benadering.

Onze visie en aanpak in het kort:

Waarom investeren in preventie:
Om uitval, verloop, ziekte of verzuim te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te stimuleren.
Dit is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen en vraagt om leiderschap en een pro-actieve houding van alle partijen.

We richten ons op communicatie, persoonlijk leiderschap en pro-actief veranderen van gedrag.
Door gezondheid en duurzame inzetbaarheid planmatig en doelgericht op de agenda te zetten wordt er bewustwording en openheid gecreëerd. Zo kunnen signalen vroegtijdig worden opgevangen. En kan er tijdig rekening worden gehouden met een veranderende vraag vanuit de markt, techniek of wetgeving. Of met veranderende omstandigheden bij ziekte of op latere leeftijd.
Door iedereen, jong en oud, hierbij te betrekken, maak je gebruik van de kracht van een team. Medewerkers kunnen elkaar steunen en van elkaar leren.

Hoe we dit kunnen bereiken:
Met behulp van onze interactieve e-learning leert de medewerker meer over gezondheid en de factoren die hierop van invloed zijn. Dit gaat niet alleen over voeding en beweging maar bijvoorbeeld ook over sociale vaardigheden, omgaan met problemen of stress, zinvol bezig zijn, omgaan met tijd, geld en relaties etc. De medewerker wordt op verschillende gebieden uitgedaagd om te onderzoeken wat hij zelf kan verbeteren, een plan daarvoor te maken en uit te voeren.

Tegelijkertijd coachen wij de leidinggevende. Wij onderzoeken samen wat er nodig is om sturing te geven aan het proces. De onderwerpen die door de medewerkers met de e-learning worden behandeld, worden in dezelfde periode in het team besproken. Deze onderwerpen worden vertaald naar de werkvloer. De medewerkers gaan onderzoeken hoe zij er in de praktijk mee omgaan en wat er beter kan.

Wat het resultaat van onze aanpak is:
-Gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid wordt binnen het team ervaren als gemeenschappelijk doel en belang.
-Knelpunten worden besproken en er wordt constructief naar mogelijkheden en oplossingen gezocht.
-Signalen worden op tijd waargenomen en opgepakt zodat uitval van medewerkers wordt voorkomen.
-Medewerkers krijgen meer kennis over gezondheid, inzicht in hun eigen gezondheid en factoren die hierbij een rol spelen. Zij leren hun gedrag preventief te veranderen.
-Medewerkers worden zich bewuster van de eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden.
-Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het werk en bij elkaar.
-De leidinggevende geeft een goed voorbeeld en kan de medewerkers motiveren en enthousiasmeren.
-De leidinggevende krijgt tools om effectief sturing te geven aan deze individuele- en teamprocessen.
-Als organisatie krijg je invloed op ziekte, verzuim en op de inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe het programma eruit ziet:
Investeren in preventie kost tijd en geld.
Het programma duurt een jaar en is in 3 fases te verdelen.

FASE 1:

De voorbereidingsfase is een belangrijke fase. Voor deze fase maken we een plan en een aparte offerte, afhankelijk van de mogelijkheden, vaardigheden en behoefte van de leidinggevende.
De leidinggevende moet er klaar voor zijn.
Daarna kunnen de medewerkers worden geïnformeerd en moet er voor draagvlak binnen de groep worden gezorgd.
Meestal duurt de voorbereidingsfase 2-3 maanden.

FASE 2:
De uitvoeringsfase duurt 10 maanden. De medewerkers zijn in fase 1 geïnformeerd over het programma, oa met module 1 “Inleiding” van de e-learning.
De rest van de e-learning is verdeeld in 5 modules over 5 verschillende gezondheidsdimensies:
lichamelijk, psychisch, sociaal, omgeving en kwaliteit van leven.
Een module duurt 2 maanden en in deze modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 2 Lichamelijk: voeding, beweging en slaap
Module 3 Psychisch: stress, coping en veerkracht
Module 4 Sociaal: sociale vaardigheden, sociale steun
Module 5 Omgeving: cirkel van betrokkenheid / cirkel van invloed; uitgewerkt in verband met tijd, geld en relaties
Module 6 Kwaliteit van leven: waarden, normen en zingeving

Het lezen en bekijken van 1 module kost de medewerker gemiddeld 1 uur. Het beantwoorden van de vragen, het onderzoeken van de eigen situatie en het maken van een verbeterplan kost nog eens 1 uur per module. Voor de uitvoering van het verbeterplan neemt de medewerker tenminste 4 weken de tijd. Deze tijd is minimaal nodig om te kunnen oefenen en te onderzoeken of de verandering een verbetering is.

Afhankelijk van de mogelijkheden is elke week / elke 2 weken een overleg zinvol. Dat overleg hoeft niet lang te duren, maar door met regelmaat de verschillende onderwerpen, plannen en -acties te bespreken blijft het leven, blijft de groep alert op signalen, zijn er meer kansen om oplossingen te bespreken, worden geplande acties eerder uitgevoerd en nauwlettender gevolgd etc.

De benodigde coaching van de leidinggevende hangt af van de (individuele) behoefte. Standaard moet er per module minimaal 1,5 uur tijd worden gerekend. (totaal minimaal 9 uur verdeeld over het jaar)

FASE 3:
De evaluatiefase is het moment om te onderzoeken wat er verbeterd is en hoe de verbeteringen geborgd kunnen worden. Maar ook het moment om te kijken hoe je als team verder wilt gaan om te investeren in preventie en uitval, verloop, ziekte en verzuim zo veel mogelijk te voorkomen.

Wat de kosten van dit programma zijn:
Fase 1: De kosten van fase 1 zijn afhankelijk van de behoefte van de leidinggevende. Hier wordt een aparte offerte voor gemaakt.
Fase 2 en fase 3: De standaard kosten van fase 2 en fase 3 van dit programma worden als volgt berekend:
– de e-learning kost € 60,00 per medewerker (1 jaar interactieve e-learning)
– de begeleiding van een leidinggevende kost € 1485,00 euro. Hiervoor ontvangt de leidinggevende 6 x 1,5 uur begeleiding.

Nieuwsgierig geworden? Wil je weten meer weten over investeren in preventie? Neem dan contact op.

Terug naar het overzicht