Jobcrafting en Teamcrafting met SLIM subsidie 2023

Geplaatst op

Jobcrafting en Teamcrafting: krachtige oplossingen! Maak gebruik van de regeling SLIM subsidie 2023.

In een dynamische en uitdagende arbeidsmarkt, waar hoog ziekteverzuim en vele onvervulde vacatures aan de orde van de dag zijn, staan werkgevers voor grote uitdagingen. Het traditionele model van de organisatie is niet langer toereikend om de behoeften van zowel werkgevers als werknemers te vervullen. Om de problemen aan te pakken, is er behoefte aan een nieuwe benadering die de betrokkenheid, productiviteit en tevredenheid van werknemers vergroot. Ontdek de kracht van Jobcrafting en Teamcrafting!

Benieuwd of jouw organisatie in aanmerking komt voor onze aanpak met SLIM subsidie 2023?
Neem dan snel contact op!

Wat is Jobcrafting

Jobcrafting is het proces waarbij werknemers (kleine) aanpassingen doen om hun baan beter te laten aansluiten op hun persoonlijke behoeften, sterke kanten, interesses en capaciteiten. Het doel is om de betrokkenheid, motivatie en tevredenheid van de werknemer te vergroten, zonder van baan te veranderen. Jobcrafting kan voorkomen dat medewerkers ziek worden, afhaken of helemaal vertrekken!

Jobcrafting is niet enkel die taken doen die je leuk vindt. Het gaat om de balans tussen taken die energie geven en taken die energie kosten. Door dit evenwicht te onderzoeken en te verbeteren, leg je een nieuwe basis om te werken aan motivatie en bevlogenheid.

Jobcrafting is een individueel proces waar geen toestemming van de baas voor nodig is en waar collega’s geen hinder van ondervinden. Het hoeft helemaal geen groot gebeuren te zijn, een kleine aanpassing kan al een wereld van verschil maken. Vaak zijn medewerkers onbewust al aan het Jobcraften en hebben zelf al zaken iets aangepast zodat het leuker wordt of beter past. Of taken spontaan naar zich toegetrokken omdat deze taken energie geven. Wanneer je hier echter bewust mee aan de slag gaat kun je dit vaak nog veel verder doorvoeren met grote positieve effecten.

Jobcrafting: 4 knoppen om aan te draaien

In grote lijnen gaat het bij Jobcrafting om 4 invalshoeken om het werk beter passend te maken:

Taak: het aanpassen van het takenpakket, zoals het toevoegen van betekenisvolle taken, het anders indelen van belastende taken, of het samenvoegen van versnipperde taken.

Relationeel: het aanpassen van de interacties en relaties op het werk, zoals het aangaan of veranderen van werkrelaties met collega’s binnen en buiten de organisatie.

Cognitief: het veranderen van de perceptie over de eigen baan, zoals het herinterpreteren van het doel of de betekenis van de functie. Hierdoor kunnen negatieve aspecten van de baan vanuit een andere invalshoek worden bekeken, waardoor de baan weer gewaardeerd kan worden.

Contextueel: het aanpassen van de werkplek, het materiaal, de omgeving of de werktijden.


Wat is Teamcrafting

Wanneer de gewenste individuele aanpassing invloed heeft op collega’s zodat ook zij iets moeten gaan veranderen spreek je van Teamcrafting. Hierbij wordt met het team gekeken naar het beter passend maken van het werk. Alle zaken en taken kunnen worden besproken en vervolgens kan worden bekeken of het werk anders georganiseerd of verdeeld kan worden, afhankelijk van de behoeftes, mogelijkheden en interesses van de teamleden.

Starten met craften

Om te beginnen met Jobcrafting of Teamcrafting is er eerst een analyse van de huidige situatie nodig en een doel. Bepaal waar je precies naar toe wilt, Jobcrafting en Teamcrafting zijn de middelen om de organisatie in beweging te krijgen op weg naar het doel.
Elke werknemer moet vervolgens worden geïnformeerd, uitgenodigd en gestimuleerd om met Jobcrafting aan de slag te gaan. Bespreek ook binnen het team welke behoefte er is. Als er meerdere teamleden zijn die hier interesse in hebben, kan het craften wellicht ook op teamniveau worden vormgegeven.

  1. TEAMLEDEN COACHEN

Niet iedere werknemer zal spontaan, proactief en op eigen initiatief aan zijn baan gaan sleutelen. Coach medewerkers hierin. Ondersteun medewerkers in het nadenken over hun behoeftes. Moedig medewerkers aan om zelf over hun taken, verantwoordelijkheden en kansen na te denken. Geef medewerkers de ruimte en de verantwoordelijkheid om met Jobcrafting aan de slag te gaan en er hun voordeel mee te doen.

  1. TEAMLEIDER COACHEN

Niet iedere teamleider is van nature en zonder voorbereiding in staat om Teamcrafting te introduceren en uit te werken met het team. Inventariseer wat de leider nodig heeft om het proces goed vorm te geven, te begeleiden en te borgen.

Aandachtspunten:

1.Organisatiedoelen
Voorkom dat medewerkers de organisatiedoelstelling uit het oog verliezen. Zoek samen naar de mogelijkheden om de persoonlijke doelen aan te laten sluiten bij de organisatiedoelen. De medewerker en zijn taak moeten nog altijd een bijdrage leveren aan het organisatiedoel.

2.Jobcrafting op alle niveaus
Jobcrafting is niet alleen weggelegd voor de hogere functies. Integendeel! Zorg dat iedere werknemer de mogelijkheid heeft om aanpassingen door te voeren.

Hoe wij kunnen helpen

Wij begrijpen de uitdagingen waar werkgevers mee te maken hebben op het gebied van hoog ziekteverzuim en veel openstaande vacatures. We geloven sterk in de kracht van persoonlijke- en teamontwikkeling. We zetten Jobcrafting en Teamcrafting hierbij graag als methode in om de uitdagingen aan te pakken en een positieve verandering in organisaties teweeg te brengen. Maar er zijn natuurlijk vele andere mogelijkheden.
Dit is wat wij in elk geval doen:

  1. Analyse en advies: we zullen samen de organisatie doorlichten en de huidige situatie analyseren. We onderzoeken de huidige werkprocessen, takenverdeling en teamdynamiek om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Hierna formuleren we een strategie die aansluit bij de doelen en waarden van de organisatie. We begrijpen dat elke organisatie uniek is, daarom bieden we maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften en cultuur van jouw bedrijf.
  2. Coaching en begeleiding: we coachen zowel de werknemers als leidinggevenden. Onze interactieve en doelgerichte sessies zullen ook gericht zijn op kennis en inzicht, eigenaarschap en zelfsturing, vaardigheden en groei. Wij stimuleren en motiveren de werknemers om het geleerde toe te passen in het dagelijkse werk.
  3. Evaluatie en borging: we begeleiden het implementeren van de gewenste ontwikkeling in de organisatie en helpen een manier te vinden om de ontwikkeling te borgen.
    We evalueren na afloop de effectiviteit van het proces en de interventie en bieden aanbevelingen voor verbetering en optimalisatie.

Wij helpen je graag om de huidige personele problemen het hoofd te bieden. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een gezonde, betrokken en productieve werkomgeving voor werknemers in jouw organisatie.

SLIM subsidie 2023

Misschien kun je voor de ontwikkeling van jouw werknemers en organisatie gebruikmaken van subsidie. Ook dan kun je bij ons terecht. Zie hier ons aanbod met SLIM-subsidie: “Maak jouw onderneming slim.
Let op: SLIM subsidie 2023 aanvragen kan alleen in de maanden maart en september.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

CONTACT

GB-Werkt!

I  : www.GB-ziektepreventie.nl
E : info@gb-ziektepreventie.nl
M: 06 – 365 32 662

Terug naar het overzicht