Langdurig ziekteverzuim aanpakken

Langdurig ziekteverzuim aanpakken en voorkomen, wie wil dat nou niet?

Langdurig ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een complex probleem en er spelen vaak veel factoren een rol. Voorkomen is natuurlijk altijd het beste maar dat zal niet in alle gevallen lukken. In die gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk na de ziekmelding in actie te komen. In de eerste dagen en weken na een ziekmelding heb je de grootste kans om verzuim positief te beïnvloeden.

Aanpakken

Sinds 2008 bieden wij organisaties een compleet plan van aanpak ziekteverzuim. Acties om ziekteverzuim te voorkomen blijven natuurlijk het allerbelangrijkste. Toch is het ook dan niet altijd te voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Maar wat je dan wel kunt (en moet) doen is voorkomen dat het verzuim onnodig lang gaat duren.

In de praktijk zien wij dat er na de ziekmelding soms een tijdje weinig contact is tussen leidinggevende en medewerker. En als er dan contact is worden niet alle belangrijke vragen gesteld. Of de benodigde aandacht aan de medewerker en de situatie gegeven. Vanuit jouw perspectief is dat misschien wel te begrijpen, maar de medewerker begrijpt dat vaak niet.
Vanuit de wet hoeft er pas na 8 weken verzuim een plan van aanpak te worden gemaakt. Wat wij zien is dat het in die eerste 8 weken, de eerste opvang en begeleiding van de medewerker die zich net heeft ziekgemeld, nogal eens mis gaat.

Te vaak te laat

Dit zien wij echter pas vele weken of maanden later. En dat komt omdat wij pas na zo veel tijd worden ingeschakeld om de medewerker te begeleiden. Dit is echt ontzettend jammer en een gemiste kans voor alle partijen! Want dan is er vaak al heel veel (niet) gebeurd en al veel onnodig leed veroorzaakt. Er is ruis op de lijn gekomen, er is te weinig contact of echte aandacht geweest, er is afstand ontstaan en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden.
Wat jij merkt is dat de medewerker geen initiatief neemt. Maar je wilt natuurlijk graag een proactieve houding van je medewerker. En merken dat hij er alles aan doet om zijn herstel te bevorderen.
Herken je dit? Neem dan contact met ons op over onze aanpak.

Ik ben benieuwd naar jullie aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat onnodig langdurig ziekteverzuim aanpakken mogelijk is. Ongeveer 25% van langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen door binnen 1 week na de ziekmelding de medewerker in de eerste 8 weken bij te staan in zijn of haar proces. Het heeft een positief effect op de duur van het verzuim wanneer de medewerker in die fase zo goed mogelijk wordt gehoord, de verbinding en betrokkenheid over en weer in stand wordt gehouden.

langdurig ziekteverzuim aanpakkenWij bieden niet alleen de medewerker een luisterend oor en hulp bij het weer in balans brengen en op orde krijgen van het leven maar we zijn er in deze weken ook voor de leidinggevende. De leidinggevende ontvangt (van de medewerker) na elk contact tussen coach en medewerker een korte update met hierin concrete informatie over behoeftes met betrekking tot werkhervatting of verbeteren van de communicatie. Informatie dieje graag wilt hebben om de medewerker te kunnen behouden en zo snel en goed mogelijk weer terug op de werkvloer te zien.

 

Proef

Is het je wens om langdurig ziekteverzuim te voorkomen? Kom dan snel na de ziekmelding in actie. Wij helpen je graag.
Ons voorstel is om een proef te doen. Samen volgen we 20 medewerkers die zich maximaal 1 week geleden hebben ziekgemeld en bij wie je inschat dat het verzuim langer kan gaan duren. Wij begeleiden uit deze groep 10 medewerkers. De medewerkers die begeleiding krijgen worden geselecteerd door loting. De andere 10 medewerkers ontvangen geen extra begeleiding gedurende de eerste 8 weken.
Aan het eind evalueren we de resultaten van deze proef.

Ja! Ik wil langdurig ziekteverzuim voorkomen 

Of stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662.