Moeite met veranderingen

Iedereen heeft wel eens moeite met een verandering. Je ziet het nut niet van de verandering, het is voor jou geen verbetering of je voelt je onvoldoende gezien of gehoord. Constructief en ontspannen omgaan met veranderingen op het werk of privé kan soms heel erg lastig zijn. Het kost (veel) energie om aan het nieuwe te wennen. En het gemak van het oude vertrouwde raak je kwijt.

Heeft u moeite met veranderingen?

Als de verandering een verbetering lijkt dan wordt het een stuk makkelijker om mee te gaan met het veranderproces. Het wordt veel moeilijker wanneer u het voordeel van de verandering niet inziet. Of wanneer de verandering onverwacht en van buitenaf aan u wordt opgelegd en u er verder geen invloed op hebt. Nog erger wordt het wanneer uw mening is gevraagd en er ogenschijnlijk niets mee is gedaan. U bent echt niet de enige, in zo’n geval ervaren de meeste mensen grote moeite met veranderingen.

De meeste moeite met veranderingen worden ervaren:

  1. wanneer die negatief voor u uitpakken (of lijken uit te pakken)
  2. wanneer u zich onzeker voelt door de verandering
  3. als die veranderingen aan u opgelegd worden
  4. wanneer u het gevoel heeft de controle te verliezen of het overzicht
  5. wanneer u zich machteloos voelt

Omgaan met veranderingen wordt extra moeilijk wanneer er tegelijkertijd op andere gebieden zorgen zijn of wanneer u niet zo lekker in uw vel zit. Toch ontkomt u er dan misschien niet aan dat u mee moet met de verandering.
In dat geval is het verstandig om begeleiding te vragen en te leren anders om te gaan met veranderingen.
Meld u aan voor de training omgaan met veranderingen.

Kan uw medewerker moeilijk omgaan met veranderingen op het werk?

Wellicht heeft u ook wel eens een medewerker die weerstand biedt, op de rem trapt of kritiek heeft op uw plannen. Een medewerker die echt grote moeite heeft met veranderingen en met veranderen. Lastig? Jazeker, maar in feite heeft uw medewerker gewoon een hulpvraag. Met de juiste zorg en benadering kan uw medewerker zich straks ook gewoon aanpassen.

Wij denken dat iedereen het liefst gewoon mee zou willen werken. Al is het maar voor het gemak en om er bij te horen. Toch overkomt het ons allemaal wel eens: moeite met een verandering. Wat maakt dat je zo veel moeite kunt hebben met een verandering?

Waarom is er soms moeite met veranderingen?

moeite met veranderingenHet is belangrijk dat u op zoek gaat naar de oorzaak. Moeite met veranderingen heeft vaak een duidelijke link met ervaringen in het verleden.

Angst is een veelvoorkomende oorzaak van weerstand. Er kan angst zijn omdat de voorgestelde verandering misschien te moeilijk wordt. Of angst omdat een verandering onzekerheid en onduidelijkheid geeft. Bijvoorbeeld voor de eigen positie na de verandering. Een andere veelvoorkomende oorzaak van weerstand is boosheid. Boosheid omdat er niets gedaan is (lijkt) met ideeën die zijn aangedragen over de naderende verandering. Of er is nog boosheid om een andere reden maar die speelt nu weer op. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, in de praktijk komen we vele varianten tegen.

 

Aandacht voor de oorzaak

Het is belangrijk dat u gericht aandacht schenkt aan de oorzaak van de moeite. Het is belangrijk dat eerst de pijn wordt verzacht en zo mogelijk wordt weggenomen.

Tijdig

Bepalend voor het succes van het wegnemen van weerstand of het overwinnen van de moeite met de verandering is het moment waarop u hier energie in steekt. Wanneer de verandering morgen al ingaat, of alles is al in kannen en kruiken en er kan niets meer worden beïnvloed, of er zijn al de nodige discussies of aanvaringen over de verandering geweest, dan wordt het steeds lastiger.

Ga tijdig met elkaar om de tafel en bespreek de moeite. Onderzoek de weerstand op een moment dat er nog bijgestuurd kan worden.

Wij helpen graag bij weerstand of moeite met veranderingen.
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies