Ontwikkeladvies NL leert door

Ontwikkeladvies NL leert door

Wat een ontzettend mooi plan! De overheid wil zo veel mogelijk mensen vanaf 18 jaar (met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt) ondersteunen bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Deze regeling wordt ‘ontwikkeladvies NL leert door’ genoemd. Iedereen kan in aanmerking komen voor een kort maar intensief begeleidingstraject waarbij je je situatie, je profiel, je arbeidsmarktkansen en je toekomstverwachting in kaart gaat brengen. En vervolgens je ontwikkeldoelen. Vanaf 1 augustus 2020 iss er subsidie vanuit de overheid beschikbaar voor deze individuele ontwikkeladviestrajecten. Maar…. zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen waren er destijds binnen 5 weken na de start al 22.000 mensen aangemeld voor dit ontwikkeladviestraject. Dit was het maximale aantal.

Vanaf 1 december 2020 is er weer (beperkt) subsidie!

Gelukkig is er per 1 december 2020 weer subsidie beschikbaar gesteld door de overheid. De belangstelling is nog steeds heel erg groot, dus heeft u belangstelling: meld uw medewerkers zo spoedig mogelijk aan voor een (gratis) intakegesprek. Of heeft u zelf interesse: mail me dan. Wanneer u in aanmerking komt voor subsidie (er nog subsidie beschikbaar is) dan is deze training helemaal gratis voor u.

Leert NL ook door zonder subsidie?

Natuurlijk is het zo dat de subsidie een geweldige steun in de rug kan zijn. Maar Nederland leert ook zonder subsidie door, toch? Ik heb besloten dat ik de training die ik had ontwikkeld in het kader van de regeling ‘ontwikkeladvies NL leert door’ ook zonder subsidie blijf aanbieden. Want deze training wordt heel positief ontvangen en beoordeeld. En wat bijvoorbeeld een extra reden voor je kan zijn om de training te volgen, juist zonder de subsidieregeling, is dat we dan de training geheel naar jouw wensen kunnen aanpassen.

Aanmelden!

Wat houdt mijn training in?

De overheid heeft duidelijk aangegeven waar het ontwikkeladviestraject aan moet voldoen en wat het resultaat moet zijn. De deelnemer krijgt 4 uren begeleiding en krijgt een volledige arbeidsmarktscan aangeboden. Aan het eind van het traject zijn er ook verschillende onderwerpen in kaart gebracht nl de huidige situatie, een persoonlijk profiel en de toekomst. Tot slot maakt de deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan. De training die ik ontwikkeld heb voor het traject ‘ontwikkeladvies NL leert door’ bestaat uit een aantal onderdelen en stappen. Door deze structuur wordt het voor de deelnemer heel makkelijk en overzichtelijk om aan alle voorwaarden te voldoen. Alle verplichte zaken worden op deze manier behandeld zodat er tijdens de coachgesprekken maximaal ruimte is voor de onderwerpen die de deelnemer wil bespreken. Deze training is geheel online (schriftelijk en videobellen) en helpt de deelnemer om een volledig beeld te krijgen van de situatie nu en de toekomstmogelijkheden. De deelnemer doet tijdens de training nieuwe inzichten op en wordt zich bewust van zijn of haar ontwikkelwensen. Want dat is het doel van dit traject: het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.

online training ontwikkeladvies nl leert door

De training

De training bestaat uit 6 onderdelen
1: voorbereiding
2: arbeidsmarktscan
3: situatieschets
4: profielschets
5: toekomstoriëntatie
6: ontwikkelplan en afronding

Wat kost deze training?

De training is opgebouwd uit verschillende onderdelen. En elk onderdeel bestaat weer uit verschillende stappen. Deze stappen houden een vraag, opdracht of oefening in. Of een coachsessie. Voor aanvang van de training vindt er een online intakegesprek plaats. Gedurende de training (bij onderdeel 3, 4, 5 en 6) zijn er in totaal 4 online coachgesprekken van 1 uur.
Deze complete training kost € 700,00

Wat zijn de mogelijkheden nu?

Wanneer je er voor kiest om deze training zonder subsidie te volgen, is het ook mogelijk om een aantal verplichte onderdelen vanuit de overheid te laten vervallen. Hoewel de complete training een heel mooi en compleet geheel is, kunnen bijvoorbeeld financiële redenen doorslaggevend zijn om bepaalde onderdelen of stappen over te slaan. Zo kan de deelnemer er voor kiezen om de arbeidsmarktscan (onderdeel 2) te laten vervallen. Onderdeel 2 kost € 150,00. De deelnemer kan er eventueel ook voor kiezen om één coachgesprek te laten vervallen. Een coachgesprek kosten € 100,00 per sessie.

Met andere woorden:
De gehele online training kost € 700,00
Deze training zonder onderdeel 2: de arbeidsmarktscan kost € 550,00
Deze training zonder arbeidsmarktscan en met 3 coachgesprekken (i.p.v. 4) kost € 450,00.

Wanneer je meer dan 10 medewerkers voor de complete training aanmeldt kom je in aanmerking voor een korting. Ik maak in dat geval een offerte op maat.

Bent je enthousiast geworden of wilt je nog iets bespreken?

KLIK HIER en laat mij jouw vraag of wensen weten

Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl.
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.