Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid; wat heeft uw organisatie al ontwikkeld?

Heeft uw organisatie al een concreet plan van aanpak duurzame inzetbaarheid? Zo’n plan dat met een visie en een strategisch organisatiebeleid begint en resulteert in een op maat gemaakt individueel plan? En wordt het ook in de praktijk gebracht? En hoe effectief blijkt het te zijn?
Als u het ons vraagt zou elke organisatie een preventief gezondheidsbeleid moeten hebben. En voor elke medewerker een effectief plan van aanpak duurzame inzetbaarheid.   Wij werken graag met u samen om dit te realiseren. 

Vraagt u zich af waarom u zo’n beleid en plan nodig heeft?

Waarom duurzame inzetbaarheid verbeteren belangrijk is

Met het toenemen van de jaren stijgt ook de kans op ziekte. Maar ondertussen moeten we wel allemaal langer blijven doorwerken. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd is gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid nu een nog actueler thema geworden voor werkgevers én werknemers. Daarom is nu uw actie nodig!

Duurzame inzetbaarheid verbeteren is zoiets als “een goede balans vinden tussen het werk aan de ene kant en gezondheid, competentie en motivatie aan de andere kant. Dat is een optimale situatie en het bevordert duurzaam inzetbaar zijn.”
Met andere woorden duurzame inzetbaarheid kun je verbeteren door gezond te blijven, passend werk te doen en de balans tussen werk en privé goed te houden.

Om duurzame inzetbaarheid te verbeteren is het belangrijk om voortdurend in gesprek te zijn met uw medewerkers. Laat uw medewerkers zelf nadenken over vragen als: hoe blijf ik tot op hoge leeftijd gezond? Wat kan ik goed, wat geeft mij plezier, voldoening en zingeving in mijn werk?  Wat heb ik nodig om een goede balans in mijn leven te houden?

Duurzame inzetbaarheid verbeteren is een strategische keuze

In veel organisaties wordt er nog onvoldoende aan duurzame inzetbaarheid gewerkt. Er wordt wel over gesproken maar er worden geen concrete stappen gezet en keuzes gemaakt. Want om daadwerkelijk duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren zijn belangrijke beleidskeuzes nodig. Duurzame inzetbaarheid verbeteren moet al op jonge leeftijd onder de aandacht van uw werknemers worden gebracht. Het gaat om de keuzes die iedereen op elke leeftijd heeft om nu maar ook in een latere fase van te kunnen profiteren. Een plan om duurzame inzetbaarheid te verbeteren is dus voor elke werknemer belangrijk, jong en oud. En dan natuurlijk het best voordat de problemen zich aandienen! Hoe houdt u bijvoorbeeld uw werknemers gezond, betrokken, gemotiveerd en aan het werk?

plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

Onderstaande checklist van beleidskeuzes helpt u alvast op weg om duurzame inzetbaarheid te verbeteren in uw organisatie.

  1. Ontwikkelen van een visie en een strategie duurzame inzetbaarheid verbeteren
  2. Ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid
  3. Ontwikkeling van een opleidingsbeleid
  4. Ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid
  5. Arbeidsvoorwaarden laten aansluiten op de strategie en het preventief gezondheidsbeleid
  6. Proactief beschikbaar stellen van tijd, mogelijkheden en middelen voor elke werknemer om aan gezondheid en mobiliteit te werken
  7. Stimuleren en duidelijke communicatie over de mogelijkheden om te ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te blijven
  8. Ontwikkeling samen met de medewerker monitoren
  9. Duidelijkheid geven over rechten en plichten van werkgever en werknemer met betrekking tot duurzame inzetbaarheid verbeteren
  10. Training van leidinggevenden t.b.v. communicatie met medewerkers over gezondheid, ontwikkeling en mobiliteit

Preventie

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren kan in veel organisaties echt nog veel beter worden opgepakt! Er is in veel gevallen geen duidelijk preventief beleid. En ook wordt er vaak niet daadwerkelijk alles aan gedaan om medewerkers duurzaam aan het werk te houden. Daarom is het hoogste tijd voor een concrete aanpak!

Ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

GB-ziektepreventie ondersteunt organisaties en hun medewerkers om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Wij nemen een kijkje in uw ‘keuken’ en gaan met u in gesprek. Vervolgens maken we een duidelijke analyse van uw situatie en uw mogelijkheden. En op basis van het vooronderzoek maken wij samen met u een helder, integraal plan.

De resultaten van ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid zullen onder meer zijn dat u samen, werkgever en werknemer, de verantwoordelijkheid neemt voor gezondheid en ziektepreventie. Dat u er niet alleen heel constructief het gesprek met elkaar over aangaat maar dat u ook daadwerkelijk acties onderneemt die het mogelijk maken om inzetbaar en betrokken te blijven. Uw medewerker kan onderzoeken wat zingevend werk voor hem of haar is. Samen kijkt u hoe u eigenaarschap en de betrokkenheid van medewerkers vergroten.

Wij laten u zien hoe u effectief kunt samenwerken aan gezondheid en aan ziektepreventie.
En u ontdekt hoe u werknemers kunt ondersteunen in hun ontwikkeling en gewenste gedragsverandering. En hoe u grip krijgt op de vitaliteit van uw team. U zult zien dat het kan; uw medewerkers optimaal gezond en inzetbaar te houden.

Wilt u meer weten hoe wij gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid aanpakken? Onze aanpak gezondheidsbevordering

 Ook kunt u uw gegevens hieronder achterlaten, dan nemen we binnenkort contact met u op.