Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid; wat heeft uw organisatie al ontwikkeld?

Heeft uw organisatie een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid? Met een heldere visie en concrete, haalbare doelen? En wordt het ook in de praktijk gebracht? Weet u ook hoe effectief het plan is?

Of kunt u hierbij nog hulp gebruiken? Wij werken graag met u samen aan een effectief plan van aanpak. Lees hier meer over samenwerken met ons: Samenwerken aan gezondheid.

Waarom duurzame inzetbaarheid verbeteren belangrijk is

Met het toenemen van de jaren stijgt ook de kans op ziekte. Maar ondertussen moeten we wel allemaal langer blijven doorwerken. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd is gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid nu een nog actueler thema geworden voor werkgevers én werknemers. Daarom is nu uw actie nodig!

Duurzame inzetbaarheid verbeteren is zoiets als “een goede balans vinden tussen het werk aan de ene kant en gezondheid, competentie en motivatie aan de andere kant”. Dat is een optimale situatie en het bevordert duurzaam inzetbaar zijn.

Om duurzame inzetbaarheid te verbeteren is het belangrijk om voortdurend in gesprek te zijn met uw medewerkers. Laat uw medewerkers zelf nadenken over vragen als: hoe blijf ik tot op hoge leeftijd gezond? Wat kan ik goed, wat geeft mij plezier, voldoening en zingeving in mijn werk?  Wat heb ik nodig om een goede balans in mijn leven te houden?

Duurzame inzetbaarheid verbeteren is een strategische keuze

In veel organisaties wordt nog onvoldoende concreet aan duurzame inzetbaarheid gewerkt. Er wordt wel over gesproken maar er worden geen concrete stappen gezet en keuzes gemaakt. Want om daadwerkelijk duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren zijn belangrijke beleidskeuzes nodig. Duurzame inzetbaarheid verbeteren moet al op jonge leeftijd onder de aandacht van uw werknemers worden gebracht. Het gaat om de keuzes die iedereen op elke leeftijd heeft om nu maar ook in een latere fase van te kunnen profiteren. Een plan om duurzame inzetbaarheid te verbeteren is dus voor elke werknemer belangrijk, jong en oud. Liefst voordat de problemen zich aandienen.

plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

Onderstaande checklist van beleidskeuzes helpt u alvast op weg om duurzame inzetbaarheid te verbeteren in uw organisatie.

  1. Ontwikkelen van een visie en een strategie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid
  2. Ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid
  3. Ontwikkeling van een opleidingsbeleid
  4. Ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid
  5. Arbeidsvoorwaarden laten aansluiten op de strategie en het preventief gezondheidsbeleid
  6. Proactief beschikbaar stellen van tijd, mogelijkheden en middelen aan elke werknemer om aan gezondheid en mobiliteit te werken
  7. Stimuleren en duidelijk communiceren over de mogelijkheden om te ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te blijven
  8. Ontwikkeling samen met de medewerker monitoren
  9. Duidelijkheid geven over rechten en plichten van werkgever en werknemer met betrekking tot duurzame inzetbaarheid verbeteren
  10. Training van leidinggevenden t.b.v. communicatie met medewerkers over gezondheid, ontwikkeling en mobiliteit

Ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

GB-ziektepreventie ondersteunt organisaties en hun medewerkers om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Wij nemen een kijkje in uw ‘keuken’ en gaan met u in gesprek. Vervolgens maken we een duidelijke analyse van uw situatie en uw mogelijkheden. En op basis van het vooronderzoek maken wij samen met u een helder, integraal plan.

De resultaten van ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid zullen onder meer zijn dat u samen, werkgever en werknemer, de verantwoordelijkheid neemt voor gezondheid en inzetbaarheid. Dat u er niet alleen heel constructief het gesprek met elkaar over aangaat maar dat u ook daadwerkelijk acties onderneemt.

U zult zien hoe u effectief kunt samenwerken aan gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
Hoe u werknemers kunt ondersteunen in hun ontwikkeling en gewenste gedragsverandering. En hoe u grip krijgt op de vitaliteit van uw team. Wij helpen u graag zodat u uw medewerkers optimaal gezond en inzetbaar kunt houden.

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies