Plan van aanpak re-integratie

Waarom een plan van aanpak re-integratie

Een plan van aanpak re-integratie is nodig omdat een duidelijke, snelle en effectieve aanpak re-integratie in ieders belang is. Een concreet plan geeft jou en de werknemer houvast. Ook omdat je nog andere zaken aan het hoofd hebt werkt een gestructureerde aanpak prettig. En jouw werknemer heeft er baat bij dat er geen stappen worden overslagen en het traject overzichtelijk en opbouwend blijft. Natuurlijk heb je daarvoor de wet en de officiële richtlijnen (werkwijzer poortwachter). Maar het gaat er om hoe je daar invulling aan geeft! Jij kunt het verschil maken.

Je werknemers kunnen ook bij mij terecht voor het re-integratieplan “Werkfit maken” van het UWV. 

Een re-integratietraject is vaak een ingewikkeld proces. Ook al heeft iedereen hetzelfde doel, persoonlijke belangen spelen altijd ook een rol. En die kunnen botsen met de persoonlijke belangen van andere betrokkenen. Er komen tijdens een re-integratietraject verschillende spanningsvelden bij elkaar. Het grootste probleem is vaak dat de betrokkenen zich niet duidelijk uitspreken en goed verplaatsen in de ander. Zo kunnen spanningen groter worden en wordt uiteindelijk de re-integratie bemoeilijkt.

Wanneer beginnen met een plan van aanpak re-integratie

Natuurlijk heb je er alles aan gedaan om te voorkomen dat de werknemer uitvalt. Maar ook dan kan het gebeuren dat een medewerker ziek wordt. De re-integratie van de werknemer moet ons inziens vanaf dag 1 op de gezamenlijke agenda staan. Niet om de werknemer onder druk te zetten, of de situatie te forceren. Integendeel! Je laat hiermee de werknemer merken dat hij of zij niet graag gemist kan worden. Je stelt alles in het werk om de werknemer ‘erbij’ te houden. Dat is belangrijk voor het gevoel en de terugkeer van de werknemer.
Wij zijn er daarnaast ook van overtuigd dat werken een goed medicijn is. En dat je er daarom goed aan doet om de periode van verzuim zo kort mogelijk te houden. Laat de werknemer zo snel het verantwoord kan weer terugkeren naar de werkvloer. Al is het maar voor een kop koffie of voor een gesprek. En vergeet ook niet de werknemer uit te nodigen voor het teamoverleg. Ook al denk je zeker te weten dat de werknemer niet zal komen. Denk ook aan de nieuwsbrieven of andere berichten. Houd je werknemer op de hoogte van alle ontwikkelingen. Laat je werknemer niet los. En bespreek daarnaast wat de werknemer zelf kan doen om betrokken te blijven.

Wanneer is een plan van aanpak re-integratie effectief

Het plan van aanpak re-integratie is een onderdeel van plan van aanpak ziekteverzuim. Naast preventie van ziekte en verzuim is een planmatige en doelgerichte re-integratie heel belangrijk.
Dit proces gaat voor de werknemer, die lange tijd of ernstig ziek is geweest, niet alleen om re-integratie in werk maar het gaat om re-integratie in het leven. Het is daarom belangrijk dat je je niet alleen richt op het werk. In eerste instantie is het belangrijk dat de werknemer weer op krachten komt en sterk genoeg is om deel te nemen aan het volledige leven. Bijvoorbeeld aan het gezinsleven. Aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van je werknemer maakt de aanpak effectief. Daarom is steeds een goede balans tussen werk en prive van groot belang. Wanneer een werknemer te snel weer aan het werk gaat (of moet gaan) ondervind je daar
beiden in een latere fase de gevolgen van. Dan blijkt de aanpak toch niet zo effectief te zijn.

Maar te lang niets doen werkt ook averechts. Blijf contact houden en je medewerker aanmoedigen om uit te spreken wat hij nodig heeft. Zet tijdig coaching of andere begeleiding in wanneer dat nodig is. Alles om goed voor je medewerker te zorgen en voor de organisatie te behouden. Twijfel je of de medewerker terug kan keren in de oude functie? Wacht niet tot er een jaar voorbij is en het 2e spoor moet worden ingezet. Waarom niet veel eerder het gesprek hierover aangaan?

Wederzijdse inspanning

Communicatie blijft het belangrijkste middel. Soms moet je een beetje stimuleren en motiveren. Op een ander moment is het misschien verstandiger om de werknemer wat af te remmen. Maar wij gaan er altijd vanuit dat je werknemer graag weer wil gaan werken. Je kunt veel doen om te helpen, bijvoorbeeld om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Of een collega koppelen aan deze medewerker. Iemand die het intercollegiale contact onderhoudt, informeert naar hoe het gaat maar ook de collega op de hoogte houdt van de nieuwtjes en de gang van zaken.

Maar het gaat niet alleen om goed werkgeverschap. De werknemer heeft ook plichten. Wees helder over wat je van je werknemer verwacht.

Tips voor een effectief plan van aanpak re-integratie

1. je hebt elke week contact met de werknemer
2. je luistert goed en sluit aan bij de beleving van de werknemer; je toont begrip en betrokkenheid
3. je vraagt naar het gevoel en naar de feiten, en bent geïnteresseerd in het totaalplaatje
4. je vraagt de werknemer wat hij of zij nodig heeft wat kan bijdragen aan herstel en aan re-integratie
5. je bent eerlijk en geeft aan wat je nodig hebt en verwacht van de werknemer
6. je herkent de signalen die je werknemer (non-verbaal en tussen de regels) afgeeft en je benoemt wat je opmerkt
7. je bespreekt tijdig of een verwijzing naar de bedrijfsarts, maatschappelijk werk, fysiotherapeut of coach zinvol kan zijn
8. je nodigt de werknemer uit om zo snel als mogelijk is weer naar het werk te komen
9. je nodigt uw werknemer uit om zelf met ideeën en een plan te komen om betrokken te blijven bij de collega’s en bij het werk
10. je blijft in gesprek en monitoren om zo stapje voor stapje op te bouwen
11. je blijft openstaan voor andere invalshoeken, bijvoorbeeld wanneer een re-integratietraject niet vlot verloopt. Vraag je werknemer wat er aan de hand is. Zit de werknemer nog wel op de goede plek? Ga bijvoorbeeld een gesprek over zingevend werk niet uit de weg!

Leren van elk traject

Onze laatste tip is dat je leert van elke zieke medewerker en van elk re-integratietraject. Vraag een medewerker altijd naar de ervaringen. Naar alles wat bijgedragen heeft aan het ziek worden, en naar wat wel of niet goed ging gedurende het gehele traject. Stel je medewerker op verschillende momenten deze vragen en onderzoek wat de feedback van de medewerker voor je kan betekenen. Doe er je voordeel mee!

Benieuwd naar ons plan van re-integratie voor jouw organisatie?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies