Plan van aanpak ziekteverzuim

Heeft jouw organisatie een concreet en compleet plan van aanpak ziekteverzuim?

Een plan van aanpak ziekteverzuim betekent dat je ziekteverzuim effectief aanpakt, begeleidt en terugdringt. Maar het betekent ook dat je planmatig en doelgericht ervoor zorgt dat ziekteverzuim in de organisatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het complete plan van aanpak ziekteverzuim bestaat dus eigenlijk uit meerdere plannen: ziekteverzuimpreventie, verzuim aanpakken, plan van aanpak re-integratie, plan van aanpak duurzame inzetbaarheid.

Oorzaak van ziekteverzuim vaak niet-medisch

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) blijkt dat ziekmeldingen voor ongeveer 80 procent voortkomen uit niet-medische oorzaken. Mensen voelen zich wel degelijk ziek, maar de oorzaak ligt ergens anders. Denk bij niet-medische oorzaken bijvoorbeeld aan problemen die voortkomen uit langdurige overbelasting / disbalans, conflicten, scheiding, verlies van een dierbare of financiële zorgen.

Om de oorzaak van (het risico op) ziekteverzuim te achterhalen moet je in gesprek zijn met de werknemers. Dat betekent dat leidinggevenden planmatig en doelgericht ruimte moeten geven, open moeten staan en tijd moeten nemen voor hun medewerkers. Dan kan er een echt gesprek op gang komen waarin je doorvraagt, hoort en aanvoelt wat er speelt. Echt luisteren dus, zodat je de problemen van je werknemer erkent en tijdig mee kunt denken over oplossingen.

Meer lezen over onze pilot langdurig ziekteverzuim aanpakken.

Eerlijkheid

In gesprek zijn houdt ook in dat je eerlijk bent als leidinggevende. Je geeft eerlijk aan wat je waarneemt en wat dit met jou doet. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt of wanneer de werknemer niet naar verwachting functioneert. Veel verzuim komt voort uit onvrede en onmacht. En het feit dat dit op de werkvloer niet naar elkaar wordt uitgesproken. In een aanspreekcultuur waarin dit wel mogelijk is daalt het verzuim, groeit het werkplezier en ontstaan nieuwe perspectieven voor de toekomst.

De leidinggevende is bij uitstek de speler in de organisatie die een persoonlijk gesprek met de medewerker kan voeren. Simpelweg omdat hij of zij de medewerker het beste kent. Daar is wel durf, vertrouwen, veiligheid en voorbeeldgedrag voor nodig.

Gezonde organisatie

Alleen in een gezonde organisatie is een open gesprek over ziekteverzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid mogelijk. Leidinggevenden geven in zo’n persoonlijk gesprek het goede voorbeeld. Door te laten zien dat het goed en normaal is om kritisch naar jezelf te kijken. Maar ook om je uit te spreken, feedback te geven en te leren van fouten. Een goede leidinggevende inspireert. Vanuit dat voorbeeldgedrag zullen medewerkers volgen en ook hun gevoelens, ideeën en ambities delen. Door de juiste keuzes te maken kunt u ziekteverzuim voorkomen en duurzame inzetbaarheid vergroten.

1. Proactief investeren

Voorkomen van ziekte en verzuim blijft natuurlijk het allerbeste! Maar dit blijkt voor veel organisaties een ingewikkelde opdracht. Het betekent namelijk dat er geïnvesteerd moet worden in iets voordat er zich een probleem voordoet. Dat is het lastige aan preventie. Zijn de uitgaven terecht? Is de investering überhaupt wel nodig? Je zult het misschien nooit zeker weten en dat maakt dat veel organisaties nog aarzelen om te investeren in preventie. De praktijk laat zien dat nog steeds alle aandacht uitgaat naar het oplossen van ziekte en verzuim. En dat is ontzettend jammer voor alle partijen. Natuurlijk kun je niet alle ziektes en al het verzuim binnen de organisatie voorkomen. Maar met een preventief beleid kun je wel heel veel problemen voorkomen. Wij vertellen graag meer over alle voordelen van onze preventieve aanpak. Lees hier verder over ziekteverzuim voorkomen

2. Reactief investeren

Ondanks jouw inspanningen om ziekte en verzuim te voorkomen kan een werknemer toch uitvallen. In dat geval adviseren wij gebruik te maken van ons plan van aanpak re-integratie. Dit is een concreet stappenplan om de medewerker tijdens de ziekteperiode te begeleiden, in goed contact met de werknemer te blijven over de mogelijkheden en de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Ons stappenplan geeft jou en je werknemer houvast en richting. Het gaat er hierbij niet alleen om dat de verzuimcijfers snel teruglopen. Met dit stappenplan richt je de aandacht vooral op een goed herstel van de gezondheid en het vlot terugkeren in de functie of (opnieuw) passend, zingevend werk vinden en daarmee duurzaam inzetbaar blijven voor de organisatie.

Voor een training of coaching van een medewerker lees  training/coaching

De medewerker kan ook bij mij terecht voor het re-integratieplan “Werkfit maken” van het UWV. 

Plan van aanpak ziekteverzuim in de organisatie

Om te onderzoeken wat het beste plan van aanpak ziekteverzuim voor jouw organisatie is zullen we eerst een uitgebreide analyse voorstellen.

We beginnen vanuit jouw visie op gezondheid van werknemers en het terugdringen van ziekteverzuim.
We analyseren de huidige situatie. Hoe hoog is het verzuim en wat is je aanpak?
We maken ook een analyse van de wensen. Welk doel heb je met betrekking tot de gezondheid van werknemers en het terugdringen van ziekteverzuim? Hoe wil je dat aanpakken en hoe wil je het resultaat gaan meten?
De volgende stap is een op maat gemaakt plan van aanpak ziekteverzuim met bijbehorende interventies.

Je kunt gedurende het gehele traject rekenen op onze begeleiding en ondersteuning. Van visievorming tot implementatie en de uitvoering van het plan. En natuurlijk meten we samen het effect. Want meten is weten, dat geldt zeker ook voor een plan van aanpak ziekteverzuim.

Lees hier ons blog over een verzuimgesprek voeren met een voorbeeld verzuimgesprek.

Wil je een compleet en effectief plan om verzuim aan te pakken?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies