Risico’s van thuiswerken

De risico’s van thuiswerken worden sterk onderschat.

Er zijn best voordelen aan thuiswerken en veel mensen vinden het fijn om thuis te werken.
Maar helaas zijn er ook veel mensen die problemen met thuiswerken ervaren.

Thuiswerken waar dat mogelijk is; door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn hiervoor criteria opgesteld. Je leest ze hier.
Nu thuiswerken langer duurt dan in eerste instantie werd gedacht is het ook nodig om stil te staan bij de de risico’s van thuiswerken.

Problemen met thuiswerken

De lijst met risico’s van thuiswerken wordt langer nu we langere tijd thuis moeten werken. De problemen met thuiswerken die wij het meest horen zijn:

  1. afnemende motivatie en betrokkenheid
  2. weinig steun ervaren, eenzaamheid of het gevoel er vaak alleen voor te staan
  3. moeite met de dagindeling, structuur, discipline, het door elkaar heen lopen van werk en privé, disbalans tussen werk en privé
  4. communicatieproblemen, het slecht bereikbaar zijn van de leidinggevende of gebrek aan leiding/sturing
  5. problemen met de gezondheid

Niet voor iedereen

Niet iedereen ervaart dezelfde problemen, of met dezelfde intensiteit. Ervaren problemen zijn altijd heel persoonlijk. Daarom bieden wij maatwerk en doelgerichte begeleiding aan medewerkers. Voor de thuiswerkende medewerker hebben we specifiek aandacht voor de ervaren problemen met thuiswerken. Wacht niet tot de problemen met thuiswerken te groot zijn geworden.

Neem nu contact op en je medewerker kan snel geholpen worden!

Leidinggeven aan thuiswerkers

Maar we coachen ook leidinggevenden. Onze training effectiever leidinggeven is al jarenlang een succes. Wanneer je (ook) leidinggeeft aan thuiswerkers dan geven wij hier speciaal aandacht aan. Leidinggeven aan thuiswerkers vraagt nu eenmaal een andere aanpak. In de praktijk merken wij dat veel leidinggevenden zoekende zijn. Bijvoorbeeld hoe je medewerkers en processen effectief kunt aansturen op afstand. Maar ook hoe het contact en de aansluiting tussen teamleden kan worden bevorderd. Hoe je medewerkers gemotiveerd en betrokken houdt en wat je kunt doen om de gezondheid van de thuiswerkende medewerkers te bevorderen. Of hoe je op afstand de gewenste aandacht aan de medewerkers kunt geven.

Risico’s van thuiswerken

1. Verminderde motivatie en betrokkenheid

Afnemende motivatie en betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie is een groot risico voor werkgever en voor werknemer.
Veel thuiswerkende medewerkers geven aan dat zij minder goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de organisatie, op de afdeling of in het team. Er is veel minder contact tussen collega’s onderling en met name ook het informele contact, de feedback en waardering wordt gemist. De afstand is letterlijk en figuurlijk veel groter geworden.

2. Weinig steun, eenzaamheid of iig het gevoel er vaak alleen voor te staan.

Voor veel mensen is het sociale aspect van het werk heel belangrijk. Het contact met collega’s kan een belangrijke drijfveer en motivator zijn voor mensen. Het gevoel om als team een bepaalde klus te klaren wordt door thuiswerkers heel anders ervaren. Voor sommige mensen waren de collega’s de belangrijkste sociale contacten in de week. Voor hen ligt het gevoel van eenzaamheid op de loer.

3. Moeite met dagindeling, structuur en discipline.

Het gescheiden houden van werk en privé en het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé . Thuis kunnen zaken gemakkelijk door elkaar heen gaan lopen. Zeker wanneer er nog meer gezinsleden thuis zijn. Mensen die onder normale omstandigheden al moeite hebben met zelfregie en planning ervaren deze problemen bij thuiswerken vaak sterker. Er is thuis minder controle en veel meer afleiding, dus wordt er meer van je zelfdiscipline verwacht. Een goede planning kan dan ook niet ontbreken. Ook noemen mensen vaak last te hebben van uitstelgedrag. Maar het komt ook voor dat mensen juist veel meer in privétijd met werk bezig zijn.

4. Communicatieproblemen, minder contact met leidinggevende of gebrek aan leiding.

Door de fysieke afstand is er geen toevallige communicatie meer. Zoals het praatje bij de koffiemachine bijvoorbeeld. Of de spontane groet in de wandelgang. Veel momenten waarop de leidinggevende kon zien of aanvoelen hoe het met de medewerker gaat, maar ook het moment om als medewerker de kans te pakken om even je hart te luchten of een vraag te stellen. Alle gesprekken worden van te voren ingepland en hebben een vooraf vastgesteld doel. En dan brengt online communicatie op zich ook al de nodige uitdagingen met zich mee.

5. Problemen met de gezondheid

Niet goed voor zichzelf zorgen en problemen met gezondheid; op lichamelijk gebied, psychosociaal, emotioneel, relationeel. Voor veel mensen is zelfzorg in deze tijd een lastig punt. Wat we horen zijn problemen als te veel (ongezond) eten, te weinig bewegen, te veel achter het scherm, slechte werkplek/werkhouding, te weinig pauzes, moeilijk los kunnen laten van werkzaamheden, weinig energie, moeite met grenzen stellen, weinig plezier en voldoening, onvoldoende ontspanning, weinig sociale contacten, gebrek aan perspectief en angst voor de toekomst. Ook worden er veel relatieproblemen gemeld. Problemen die er al waren worden vaak door het (beiden) thuiswerken uitvergroot.

De verwachting is dat er op lange termijn nog meer problemen met thuiswerken zullen ontstaan en dat de risico’s van thuiswerken voor zowel werkgever als werknemers nog groter zullen worden.
risico's van thuiswerken

Lees hier over gezond thuiswerken

Of ga hier naar de website van de overheid met informatie over wetgeving en thuiswerken.

 

 

Wil je de problemen voorblijven of snel oplossen?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies