Teamplan

Een teamplan is een dynamisch document waarin het team wordt beschreven en ook de activiteiten van het team inclusief de benodigde tijd, voorwaarden en bijzonderheden.
Door het maken van een teamplan krijgen de teamleden zelf overzicht en grip op wat ze (moeten) doen.
Daarnaast kan het team met dit plan eenvoudig inzicht geven aan het management over waar ze hun tijd aan besteden en waar eventuele knelpunten zitten. De teams vullen het plan zelf in. De teamleider of een adviseur kan hierbij ondersteuning bieden.
Waar wil je naar toe met het team? Wil je de teamdoelen bereiken, gewenst gedrag op de werkvloer stimuleren of teamwork verbeteren? Dan is een actueel teamplan noodzakelijk.

Teamplan

Een teamplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een beschrijving van de visie van het team.
  2. Een beschrijving van de positie van het team en de functie in de organisatie.
  3. Een overzicht afspraken zoals gedragsregels, ethische code en samenwerkingsafspraken.
  4. De samenstelling van het team; namen van de teamleden, functiebeschrijving en fte
  5. Daarnaast is er ruimte om per activiteit een actieplan te beschrijven. In ons teamplan voorbeeld noteer je gedetailleerd wat de activiteit precies inhoudt, wie de activiteit uitvoert, wanneer en wat daar voor nodig is aan tijd en middelen.
  6. Tot slot is er voor elke dag ruimte voor een beschrijving van eventuele bijzonderheden, aanvullende informatie of afspraken.

Teamdoelen

In het plan is uiteraard ook ruimte voor de teamdoelen.
Dit is een uitgebreide beschrijving van de veranderingen waar het team aan wil gaan werken. Lees meer over wat is gedragsverandering?
Teamdoelen worden nogal eens geformuleerd in termen als meer, beter, sneller… In een goed teamplan formuleer je de teamdoelen heel gedetailleerd. Je geeft precies aan welke resultaten je op welke termijn wilt behalen. Beschrijf dit eventueel in subdoelen.

teamplan

Wil je graag een duidelijk en effectief teamplan opstellen?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies