Verzuimpreventie

Geplaatst op

In de strijd tegen ziekte en verzuim is het gesprek nog steeds je belangrijkste wapen.

Verzuimpreventie

Uit de jaarlijkse cijfers blijkt dat het verzuimpercentage stijgt. Het aantal ziekmeldingen neemt af, maar de gemiddelde duur van het verzuim neemt toe. Vooral het verzuim door psychische oorzaken, zoals een burn-out of een verstoring in de werk-privébalans, neemt toe. Wat kun je doen om het stijgende verzuim in jouw organisatie terug te dringen?

verzuimpreventie

1: bespreek het verzuim

Wanneer een medewerker met enige regelmaat verzuimt, moet je dit in elk geval bespreekbaar maken. Vertel de medewerker wat opvalt, zonder te oordelen. Je kunt hierbij gebruikmaken van een overzicht van de verzuimmeldingen zodat
-duidelijk blijkt dat het om een patroon gaat
-de medewerker weet dat de situatie je aandacht heeft
-en de medewerker in een vroeg stadium de kans krijgt om het gesprek aan te gaan, voordat de situatie misschien uit de hand loopt

2: toon begrip

Ga niet in discussie over diagnoses en klachten maar toon vooral begrip voor de problemen van de medewerker.
Richt het gesprek vooral op oplossingen en maak  afspraken voor het vervolg op korte termijn

3: kijk wat wél kan

Onderzoek samen de mogelijkheden. Wellicht kunnen (tijdelijk) de werkzaamheden worden aangepast, zodat de medewerker ondanks zijn klachten en problemen betrokken blijft bij het werk en contact houdt met de collega’s. Fysieke of psychische klachten betekenen niet dat de medewerker (geheel) arbeidsongeschikt is. En werken is vaak een heel goed medicijn.

Bespreek samen met de medewerker en de bedrijfsarts welke mogelijkheden er zijn en wat daarvoor nodig is.

4: bespreek wat er goed gaat en wat beter kan

Blijf zien wat er wel goed gaat. Spreek waardering uit over hoe de medewerker met de nieuwe situatie omgaat. Richt je nu verder op het bevorderen van de gezondheid. Dit geeft richting en veel meer energie dan te blijven praten over ziekte en verzuim. Ervaart de medewerker nu 40% gezondheid? Wat is er voor nodig om 60% te behalen? Of weer 100%?
Breng de focus naar het verbeteren van de gezondheid.

5: bij verzuim door een burn-out

Slaat de balans door naar te veel stress, dan kan dat tot overspannenheid of een burn-out leiden.
Zorg voor professionele begeleiding en laat je adviseren door de bedrijfsarts. Maak onderscheid tussen de verschillende soorten belasting bij een burn-out bijvoorbeeld emotionele belasting door problemen of conflicten, belasting door werkstress, zoals deadlines en productiedruk.

6: is het werk nog passend of welke ontwikkelbehoefte is er 

Het hebben van passend werk, autonomie en ontwikkelmogelijkheden vermindert de kans op een burn-out of een bore-out. Het draagt bij aan bezieling en bevlogenheid. Bespreek deze onderwerpen ook in teamoverleg en in de jaargesprekken.

7: hoe is de werk-privébalans

Verzuim heeft zelden (slechts 10%) alleen met het werk te maken. In 70% van alle gevallen is het verzuim helemaal niet werkgerelateerd. Veel leidinggevenden vinden het lastig om bijvoorbeeld de werk-privébalans aan de orde te brengen. Maar het is verstandig dit wel te doen. Je hoeft natuurlijk niet diep in te gaan op de privé-omstandigheden. Maar je kunt wel de stress bespreken die je waarneemt bij de medewerker. Of ander waarneembaar gedrag.

8: breng samen de prioriteiten in kaart

Bespreek samen het stellen van prioriteiten. Prioriteren helpt om overzicht te houden. Bespreek daarnaast het inzetten van vakantiedagen of verlofregelingen – zoals zorgverlof – om de balans te kunnen herstellen. Zeker wanneer het duidelijk is dat het niet (alleen) om werkgerelateerde problematiek gaat.

9: benut de kracht van een team

Naast individueel overleg is het belangrijk om aandacht te geven aan het team. Regulier teamoverleg draagt bij aan het verlagen van de emotionele belasting in het werk, omdat de medewerker het gevoel krijgt terug te kunnen vallen op collega’s. Bespreek de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op gezondheidsbevordering en ziektepreventie in het team. Werknemers kunnen zelf ideeën aandragen over hoe het team en de individuele teamleden dit het beste kunnen bereiken. En hoe men elkaar hierbij kan ondersteunen. Dit vergroot het draagvlak enorm!

 

Wil je ook minder verzuim binnen het team? Constructieve verzuimgesprekken voeren?
De kosten verlagen en het werkplezier verhogen?

Neem dan snel contact op.

 

Terug naar het overzicht