Wat is effectief leiderschap?

Effectief leiderschap, wat is dat?
Er is al heel veel geschreven over effectief leiderschap. Ons antwoord op de vraag Wat is effectief leiderschap? begint met de kenmerken van een effectieve leider.

 1. Een effectieve leider moet zijn leiderschapsstijl aan laten sluiten bij de kernmerken van de situatie waarin de organisatie, het team of de persoon op dat moment verkeert. Flexibiliteit, ook in leiderschapsstijl, is dus een belangrijk kenmerk.
 2. Leidinggeven begint met het vaststellen van een visie, een missie en een heldere strategie. Daarom moet een effectieve leider inspirerend zijn en helder kunnen communiceren.
 3. Leidinggeven betekent ook beslissingen nemen. Soms impopulaire beslissingen. Een goede leider is charismatische en kan er voor zorgen dat de medewerker het besluit begrijpt, betrokken wil blijven en gemotiveerd is om mee te doen.
 4. Een goede leider is oprecht, eerlijk en recht door zee. Medewerkers blijven over het algemeen achter hun leider staan wanneer zij hun leider kunnen vertrouwen.
 5. Positiviteit en optimisme werkt aanstekelijk. Van een effectieve leider mag worden verwacht dat er vooral nadruk wordt gelegd op wat er goed gaat. Wat er wel bereikt is, of waar vanaf nu de pijlen op gericht zijn etc. Doelen worden altijd positief geformuleerd.
 6. De leidinggevende heeft het volste vertrouwen in de medewerkers. Spreekt dit niet alleen uit maar laat dit vooral ook heel duidelijk merken. Bijvoorbeeld door taken te delegeren en medewerkers zoveel mogelijk overal bij te betrekken.
 7. Een goede leider is ook een rolmodel. Van het gedrag van een effectieve leider kun je afleiden wat er van de medewerkers wordt verwacht.

Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen. (Nelson Mandela)

Een effectieve leider

Een effectieve leider zorgt er voor dat de medewerker zich veilig voelt, mee kan doen en zich verder kan ontwikkelen door

 1. passend werk te bieden
 2. helder te communiceren over doelen, taken, verantwoordelijkheden
 3. te faciliteren en te ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld door persoonlijke ontwikkeling/training/coaching te stimuleren

Een effectieve leider 

 1. communiceert uitstekend (een echt goed gesprek voeren kun je leren)
 2. bezit de juiste competenties en vaardigheden en kan goed aanvoelen wat er aan de hand is (training effectiever leidinggeven)

Wat is effectief leiderschap en kun je dat leren?  effectief leiderschap

Wat is je situatie nu? Dat leggen we eerst vast. Vervolgens onderzoeken wij jouw ontwikkelbehoefte. We maken samen een plan van aanpak en je kunt zelfstandig aan de slag, of we begeleiden je tijdens de ontwikkeling.

Wat is effectief leiderschap en kun je dat meten?

wat is effectief leiderschap?

Leiderschap meten doen we aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren. Deze indicatoren geven inzicht in jouw kennis, kunde en kwaliteiten als effectieve leider. Om te meten waar je staat en inzichtelijk te maken hoe je presteert op verschillende punten kunt je gebruikmaken van

 1. Zelfreflectie. Reflecteer met regelmaat en onderzoek heel gericht wat het effect van jouw gedrag was
 2. Feedback. Ook kun je collega’s en medewerkers om feedback vragen
 3. Meetinstrumenten. Daarnaast bestaan er gevalideerde tests, tools en meetinstrumenten om effectiviteit en leiderschap te meten.

Wil je effectief leidinggeven?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
Je kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies