Wat is eigenaarschap

Geplaatst op

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap betekent:
eigenaar zijn van de situatie en de mogelijkheden en er de verantwoordelijkheid voor nemen.

Eigenaarschap op het werk

De zorgsector is op dit moment een goed voorbeeld. Ook voor de coronacrisis was er al sprake van een crisissituatie door de hoge werkdruk en een chronisch en stijgend personeelstekort. Hierdoor kon men de diensroosters niet altijd rond krijgen en moesten er soms lastige keuzes worden gemaakt. Op die plekken en situaties waar de zorgprofessionals (mede) eigenaar werden gemaakt van dit probleem waren de oplossingen passender en het draagvlak voor de oplossingen groter dan daar waar de zorgprofessional geen (mede)eigenaar was. Eén voorbeeld van de voordelen van eigenaarschap. Het voorbeeld maakt ookt duidelijk dat eigenaarschap een kwestie is van geven en nemen. En dat geldt niet alleen voor de mensen in de zorg.

Wat is eigenaarschap in de dagelijkse praktijk voor iedereen?

Eigenaarschap wordt omschreven als je ergens over ontfermen, je verantwoordelijk voelen en die verantwoordelijkheid ook nemen. Als mensen eigenaarschap tonen dan doen ze de dingen omdat ze het belangrijk vinden en ze voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat.

Wat is eigenaarschap en welke factoren zijn van invloed?

  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Zelfvertrouwen
  • Onderling vertrouwen
  • Helderheid m.b.t. visie, doel, taak en rol
  • Oplossingsgerichtheid
  • Pro-activiteit
  • Intrinsieke motivatie
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen meer autonomie in hun werk willen ervaren. Naast  eigenaarschap (verantwoordelijkheid krijgen en nemen) is autonomie (zelfsturing, regie) wat voor veel werknemers de motivatie voor en betrokkenheid bij het werk, de collega’s en de organisatie groter maakt.

Hoe kun je eigenaarschap ontwikkelen?

Eigenaarschap ontwikkelen kun je niet alleen, dat doe je altijd samen. Want het gaat over de werknemer én over de werkgever. En over nemen en geven. Een werknemer kan alleen eigenaarschap nemen wanneer de werkgever (of leidinggevende) dit faciliteert. De leidinggevende moet zorgen voor het juiste klimaat op de werkvloer. Dat gaat vooral over veiligheid, mogen leren, wederzijds vertrouwen en loslaten. De werknemers moeten weten wat er van hen wordt verwacht maar verder moeten zij vooral voldoende speelruimte krijgen en de kans om hun taken uit te voeren op hun manier. Werknemers moeten de kans krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn en op welke manier zij elke dag met energie en plezier hun werk kunnen blijven doen. Zo ontwikkel je samen eigenaarschap (én autonomie).

wat is eigenaarschap

Dat betekent dus dat eigenaarschap en autonomie maatwerk is. Want niet elke medewerker en situatie is gelijk.
Als werkgever bepaal je niet de mate van eigenaarschap of autonomie; die bepaal je samen.

Wat kunt u doen?

Eigenaarschap is natuurlijk geweldig. Voor werkgever en werknemer. Als werknemer voel je hoe belangrijk jouw aandeel in het geheel is, je bent trots op jezelf en op het resultaat van je team. Je zit op de goede plek, je bent goed in wat je doet en je krijgt energie van je werk.
En als iedereen in het team maximaal eigenaarschap ervaart dan maak je optimaal gebruik van iedereen.
Maar hoe creëer je deze situatie?

Wat u als werkgever kunt doen:

1. Aandacht voor iedereen! We schreven er onlangs een blog over: aandacht voor alle medewerkers.

2. Inventariseer de behoefte. Ga zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Wat is eigenaarschap voor de medewerker? Bepaal wat er individueel en wat er voor het team nodig is. Zowel materieel als immaterieel.

3. Maak duidelijk wat u verwacht en geef de kaders aan. Laat uw medewerker verder de regie nemen over het eigen werk en over de invulling en uitvoering van taken.

4. Geef ruimte, wees creatief en flexibel. En bovenal: heb vertrouwen in uw medewerkers.

Medewerkers verdienen het dat u als werkgever uw visie geeft en glasheldere kaders schetst.
Dat u veel communiceert, maar dan wel duidelijk en constructief. Dat u naast en achter de medewerkers staat. Altijd. En dat u feedback geeft op een manier die stimuleert, motiveert en enthousiasmeert.

Dus eigenaarschap is niet iets wat u bij de medewerker kunt neerleggen. Wanneer u wel eens denkt: “Wanneer gaan mijn medewerkers nu eindelijk eens verantwoordelijkheid nemen?” bedenk dan dat u aan zet bent.

En voor alle mensen in de zorg:
Wees trots op wat je doet en kunt. Laat zien hoe mooi het vak is, en hoeveel voldoening het kan geven om in de zorg te werken. Pak je verantwoordelijkheid en laat de wereld zien hoe professioneel je bent.
Dan maak je de zorgsector ook weer aantrekkelijk voor nieuwe collega’s. Want daar is de komende tijd nog wel behoefte aan.

En zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

#wat is eigenaarschap?

Terug naar het overzicht