Wat is gezondheidsbevordering

Wat is gezondheidsbevordering? Gezondheidsbevordering betekent letterlijk “gezondheid verbeteren”. Dat klinkt echter eenvoudiger dan het is. Want hoe weet je wat je precies moet doen om je gezondheid echt te verbeteren en hoe zorg je er voor dat je dat dan ook nog kunt volhouden?

De eerste stap is een goede analyse van de gezondheid nu. Het is belangrijk om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op de situatie en welke te beïnvloeden zijn.

Factoren

Gezondheid is een breed begrip, en wordt door ons onderverdeeld in 5 dimensies. Lichamelijke, psychisch, sociaal, omgeving en kwaliteit van leven. Deze dimensies beïnvloeden elkaar én ze hebben een relatie met andere factoren. Zoals leefstijl en persoonlijkheid.
Er zijn factoren die niet veranderd kunnen worden, bijvoorbeeld de erfelijke belasting. Maar er zijn ook factoren die wel veranderd kunnen worden, bijvoorbeeld door ons gedrag.

“Niet elke verandering is een verbetering. Maar een verbetering is wel altijd een verandering.”

Om de gezondheid te verbeteren richten we ons op de factoren die veranderd kunnen worden. Lees hier verder over onze brede, integrale aanpak:  aanpak gezondheidsbevordering

Veranderen en omgaan met veranderingen kan heel lastig zijn. Lees verder: moeite met veranderingen.

Gezondheidsbevordering of ziektepreventie

Met gezondheidsbevordering voorkom je ook ziekte, maar toch is ziektepreventie iets anders. Preventie richt zich op het stabiliseren van de situatie en het in stand houden van een evenwicht. Daarentegen is gezondheidsbevordering gericht op vooruitgang en daarmee dé strategie om nu en in de toekomst optimaal gezond te worden en te blijven.

Gezondheidsbevordering in organisaties

Gezondheidsbevordering van mensen, maar ook van organisaties en teams, moet volgens ons multidimensionaal worden aangepakt. Want positieve veranderingen in 1 van de gezondheidsdimensies kunnen leiden tot voordelen voor de algehele gezondheid. Dit perspectief biedt veel aanknopingspunten om de gezondheid te kunnen verbeteren.

Investeren loont

Sommige organisaties zijn bang dat de investering misschien niet zal lonen. Daar zijn wij helemaal niet bang voor. De kosten (en andere lasten) van een zieke medewerker zijn vele malen hoger dan de investering die er nodig is om de medewerker optimaal gezond te houden.

Herken de signalen

Er kunnen verschillende signalen uit het team komen om snel, preventief aan de slag te gaan met onze integrale aanpak. Of zijn er al problemen, zoals een hoog personeelsverloop? Of een medewerker die heel vaak ziek is? Ervaart u veel weerstand, onverschilligheid, zijn er conflicten of halen uw mensen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet? In veel situaties blijkt dat er al veel langer signalen waren dat er iets aan de hand is, voordat de echte problemen ontstonden en voordat er iets werd gedaan.

Let ook op gemopper, geroddel of pogingen uw gezag te ondermijnen. Ook communicatieproblemen of een matige samenwerking kunnen tekenen aan de wand zijn. En hoe zit het met de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers?

Wat te doen?

Omdat wij van mening zijn dat optimale omstandigheden en gezondheid maar ook duurzame inzetbaarheid een opdracht is voor werkgever en werknemer samen, zetten wij met onze aanpak in op beide partijen. Liefst tegelijkertijd. Zodat het proces gelijk op gaat en ieder zijn verantwoordelijkheid kan oppakken en de keuzemogelijkheden benut. Onze aanpak zorgt voor heldere communicatie, positieve energie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Teamoverleg

Gezondheidsbevordering en inzetbaarheid worden bij voorkeur vaste onderdelen op de agenda van het  teamoverleg en als onderdeel van het teamplan.

wat is gezondheidsbevordering

 

Gezondheidsbevordering is toekomstgericht.
Vooruitzien, proactief veranderen, leren en realiseren van doelen.
Daarom werken wij met verbeterplannen.
Voor individuele medewerkers en voor het hele team.

 

Wat we doen in het kort:

  1. Analyse van de situatie en de doelen
  2. Programma op maat samenstellen
  3. Gedrag oefenen, reflecteren en bijstellen
  4. Evaluatie, afronding en borging

We hopen dat u antwoord heeft gekregen op uw vraag: “Wat is gezondheidsbevordering?”

Wilt u meer informatie over wie wij zijn en hoe wij graag samenwerken aan gezondheid? Dan kunt u hier verder lezen: samenwerken aan gezondheid

Wilt u aan de slag met de gezondheid van uw medewerkers?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies