Wat levert preventie van verzuim precies op?

Geplaatst op

Deze vraag wordt mij nogal eens door werkgevers gesteld. Werkgevers zijn nog steeds een beetje huiverig om te investeren in preventie en willen vooraf graag hard bewijs zien wat de investering gaat opleveren.

Een recent wetenschappelijke publicatie door het Trimbos Instituut geeft een beeld van wat er op dit moment bekend is over de kosten en baten van preventie bij psychisch verzuim.

Zie hier: “Position Paper januari 2024, Nationaal Plan Hoofdzaken“.

De samenvatting van dit rapport is:
“Er is nog veel wat men niet weet over de preventie van mentale klachten en de kosten en potentiële baten die hieraan verbonden zijn. De WHO doet dan ook een oproep naar meer onderzoek op dit gebied. Toch wijzen de bestaande onderzoeken en inzichten op internationaal, nationaal en organisatorisch niveau overwegend naar een positieve kosten-baten verhouding van preventie van mentale klachten”.

Dit rapport gaat dus over geld. Maar preventie moet niet alleen een financiële kosten-baten analyse zijn.

Er zijn zo veel andere en goede redenen om te investeren in preventie.
Wat te denken van werkgeluk en goed werkgeverschap? Dat levert beslist veel op maar is lastiger in euro’s uit te drukken.

De vraag is wie jij wilt zijn en hoe je goed voor je medewerkers kunt zorgen.

Geloof jij in de waarde van preventie? Wil je in jouw organisatie aan de slag met het voorkomen van uitval en ben je op zoek naar een passende interventie om (psychisch) verzuim te voorkomen?

Neem dan contact op dan bespreken we de mogelijkheden.

 

Terug naar het overzicht