Week van de vitaliteit 2023

Geplaatst op

25 t/m 29 september is het weer zo ver: de week van de vitaliteit 2023.

Waarom de week van de vitaliteit 2023

Dit jaar wordt de Nationale Vitaliteitsweek voor de 9e keer gehouden. Het doel van de week van de vitaliteit 2023 is werkend Nederland weer bewust te maken van het belang van de eigen vitaliteit.
Vitaliteit heeft in de afgelopen jaren heel veel aandacht gekregen. Mensen willen zich graag vitaal voelen en organisaties willen graag vitale medewerkers en teams. En terecht!
Toch lukt het organisaties nog niet altijd goed om echt werk te maken van vitaliteit. Om heel concreet, planmatig en doelgericht met vitaliteit aan de slag te gaan. Dat heeft er in veel gevallen mee te maken dat vitaliteit niet is opgenomen in het strategische beleid van de organisatie. En dat is jammer, want daardoor wordt er onvoldoende in termen van preventie nagedacht, dringt vitaliteit niet volledig door tot in alle acties en blijft het meestal bij zo nodig een cursusje.

Organisatiebeleid

Maar aandacht voor vitaliteit is altijd nodig! En voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Hier kunnen organisaties een grote rol in spelen o.a. door een sterk preventief gezondheidsbeleid te maken.
Wij gaan graag in gesprek met organisaties die hier mee aan de slag willen.
De week van de vitaliteit 2023 kan een mooie aanleiding zijn om het onderwerp weer eens op de agenda te zetten..

Individuele medewerker

Dat het veel mensen in de praktijk ook nog niet altijd lukt om vitaal te zijn is goed te begrijpen. Vitaliteit is dan misschien wel een doel maar lang niet altijd een reden om “iets” te gaan doen of veranderen. Vanuit de psychologie en gedragswetenschap zijn hier veel verklaringen voor te geven. Eén daarvan is dat de verwachte voordelen niet op lijken te wegen tegen de nadelen van de verandering (ook wel verliesaversie genoemd). Of dat de noodzaak niet voldoende gevoeld wordt. Precies dit kan veranderen wanneer er zich iets ingrijpends voordoet, een ernstige ziekte of gebeurtenis, waardoor de energie is weggelekt. Dan wordt de behoefte aan vitaliteit letterlijk gevoeld.

Kun jij wel wat vitaliteit en veerkracht gebruiken, stuur me dan voor 1 september 2023 je verhaal. Net als vorig jaar verloot ik onder de inzendingen 1 gratis online training “Vitaliteit en veerkracht”.
Deze training start in principe in de week van de vitaliteit 2023. Vraag naar de voorwaarden.

Stuur je email naar info@gb-ziektepreventie.nl
Onderwerp van je email is “week van de vitaliteit 2023 / gratis training vitaliteit en veerkracht”.

Terug naar het overzicht