Werk en gezondheid

Geplaatst op

Werk is een determinant van gezondheid

Veel mensen brengen een derde deel van hun tijd op het werk door. En alleen daarom al is er een verband tussen werk en gezondheid.
Als het werk goed aansluit bij iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke situatie, en het werk wordt uitgevoerd in een veilige, gezonde, stimulerende en ondersteunende omgeving, dan kan het werk een goede gezondheid bevorderen. Ook helpt het werk dan om ziekte en verzuim te voorkomen. Want werken is een heel goed medicijn. Het hebben van (passend) werk verhoogt de eigenwaarde, het verbetert de sociale positie en sociaal functioneren en het biedt toegang tot allerlei (sociale en financiële) voorzieningen.

Maar andersom betekent het dat het ontbreken van werk, of het hebben van werk dat niet geschikt is of dat in slechte omstandigheden wordt uitgevoerd kan leiden tot lichamelijke problemen, psychische klachten, sociale en/of financiële knelpunten.

Werk en gezondheid

Er is dus een belangrijke relatie tussen werk en gezondheid. Niet alleen voor een ieder persoonlijk. Of alleen in het belang van de organisatie of bedrijf. Ook maatschappelijk gezien is een gezonde beroepsbevolking de belangrijkste voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling.

Hoe is het gesteld met de omstandigheden bij jou op de werkvloer? Hoe kun je jouw medewerkers voldoende faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren om gezond te blijven? Lees hier onze algemene tips voor een sterk en vitaal team.

Bijgewerkt maart 2021:
Voor individuele medewerkers was er tussen 1 augustus 2020 en 31 maart 2021 een gratis ontwikkeltraject mogelijk. Dit werd aangeboden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er bleek veel belangstelling te zijn voor dit traject en op dit moment is er geen subsidie meer beschikbaar. Maar het ontwikkeltraject is nog wel steeds mogelijk! Lees hier meer over het ontwikkeladviestraject zonder subsidie. Wil je meer weten, over wat wij kunnen betekenen en wat de voorwaarden zijn? Neem contact op!

werk en gezondheid

Terug naar het overzicht