Ziektepreventie in Nederland te beperkt

Geplaatst op

We doen steeds meer aan ziektepreventie. Helaas blijft dit vooralsnog vooral gericht op preventie van specifieke lichamelijke ziektes. Terwijl we allemaal weten dat bij ziekte niet alleen het lichaam een rol speelt. Het wordt de hoogste tijd om in Nederland anders te gaan kijken naar ziektepreventie.

Ziektepreventie

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland op het gebied van ziektepreventie bovengemiddeld scoort. Bijvoorbeeld door bevolkingsonderzoek is sterfte door borstkanker in de afgelopen 25 jaar met 30% gedaald. En bij baarmoederhalskanker met 50%. Met de hielprik bij baby’s worden er jaarlijks bij ongeveer 180 pasgeborenen ernstige aandoeningen opgespoord.

Daarnaast kennen we in Nederland een uitgebreid vaccinatieprogramma voor kinderen.
En met de griepprik worden kwetsbare groepen mensen beschermd.
Ook kunnen mensen preventieve programma’s volgen zoals een ‘stoppen met roken-programma’ of afvallen.

Wat blijkt uit onderzoek?

Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS blijkt dat ziektepreventie veel gezondheidswinst kan opleveren. Op belangrijke onderdelen scoort Nederland dus bovengemiddeld.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de preventieprogramma’s gericht zijn op het voorkomen van specifieke lichamelijke ziektes. Maar hoe zit het met onze psychische gezondheid? En hoe kun je voorkomen dat iemand ziek wordt als gevolg van zijn sociaal maatschappelijke situatie? Of door een tekort aan bijvoorbeeld autonomie, levensvreugde of voldoening?

Ziektepreventie kan het best worden bereikt door de gezondheid van mensen te verbeteren. Op alle vlakken.

GB-ziektepreventie helpt

GB-ziektepreventie kijkt niet alleen naar het lichamelijke. Ook psychische, sociale en bijvoorbeeld omgevingsfactoren worden meegenomen. Het programma is leuk, leerzaam en effectief. Uw medewerker bepaalt zelf welke doelen hij wil bereiken. Dat zorgt voor commitment en motivatie.
Uw medewerker wordt zich bewust van zijn eigen mogelijkheden om gezonder te worden.

Voor uw leidinggevende zijn er tools om gezondheidsbevordering te bespreken en te borgen binnen het team.

En u kunt uw interne preventie- en gezondheidsprogramma’s koppelen aan ons programma. Of u kunt het uw medewerker makkelijker maken om contact op te nemen met professionals. Bijvoorbeeld met uw eigen bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker, arbo-arts of preventiemedewerker.

Zo brengt u alles bij elkaar op gebied van ziektepreventie. Beter wordt het niet!

Neem hier contact op voor een vrijblijvend advies voor uw situatie.

Terug naar het overzicht