Ziekteverzuim aanpakken

Geplaatst op

Ziekteverzuim aanpakken

Ziekteverzuim aanpakken is hard nodig. Uit jaarlijkse cijfers blijkt dat het verzuimpercentage stijgt. Het aantal ziekmeldingen neemt af, maar de gemiddelde duur van het verzuim neemt toe. Vooral het verzuim door psychische oorzaken, zoals een burn-out of een verstoring in de werk-privébalans, neemt toe. Hoe kunt u ziekteverzuim aanpakken en wat heeft u nodig om het stijgende verzuim in uw organisatie terug te dringen? Een compleet plan van aanpak ziekteverzuim!

In de strijd tegen ziekte en verzuim is het gesprek je belangrijkste wapen.

Het is belangrijk dat u nauw betrokken blijft bij de zieke medewerker en goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen.

verzuimpreventie

1: bespreek het verzuim

Wanneer een medewerker met enige regelmaat verzuimt, moet u dit bespreekbaar maken. Vertel de medewerker wat opvalt, zonder te oordelen. U kunt hierbij gebruikmaken van een overzicht van de verzuimmeldingen zodat
-duidelijk blijkt dat het om een patroon gaat
-de medewerker weet dat de situatie uw aandacht heeft
-en de medewerker in een vroeg stadium de kans krijgt om het gesprek aan te gaan, voordat de situatie misschien uit de hand loopt.

2: toon begrip

Ga niet in discussie over diagnoses en klachten maar toon vooral begrip voor de problemen van de medewerker.
Luister goed en sluit aan bij de beleving van de medewerker. Richt het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg op korte termijn. Maar het blijft ook belangrijk dat u medeleven toont.

3: kijk wat wél kan

Onderzoek samen de mogelijkheden. Wellicht kunnen (tijdelijk) de werkzaamheden worden aangepast, zodat de medewerker ondanks zijn klachten en problemen betrokken blijft bij het werk en contact houdt met de collega’s. Fysieke of psychische klachten betekenen niet dat de medewerker (geheel) arbeidsongeschikt is. En werken is vaak een heel goed medicijn. Laat uw medewerker zelf met een plan komen. Uw medewerker kan dit eventueel ook zelf met de bedrijfsarts opnemen. Eventueel kunt u een arbeidsdeskundige inschakelen. Onderzoek samen de mogelijkheden.

4: bespreek wat er goed gaat en wat beter kan

Blijf zien wat er wel goed gaat. Spreek waardering uit over hoe de medewerker met de nieuwe situatie omgaat. Richt u vooral op het bevorderen van de gezondheid. Dit geeft richting aan de gesprekken en veel meer energie en positiviteit dan te blijven praten over ziekte en verzuim. Ervaart de medewerker nu 40% gezondheid? Wat is er voor nodig om 60% te behalen? Of weer 100%?
Breng de focus naar positieve zaken en het verder verbeteren van de gezondheid.

5: bij verzuim door een burn-out

Slaat de balans door naar te veel stress, dan kan dat tot overspannenheid of een burn-out leiden. Lees hier meer over werkstress verlagen. Zorg in elk geval voor professionele begeleiding en laat u adviseren door de bedrijfsarts. Maak onderscheid tussen de verschillende soorten belasting bij een burn-out bijvoorbeeld emotionele belasting door problemen of conflicten, belasting door werkstress, zoals deadlines en productiedruk.

6: is het werk nog passend of welke ontwikkelbehoefte is er 

Het hebben van passend werk, autonomie en ontwikkelmogelijkheden vermindert de kans op een burn-out of een bore-out. Het draagt bij aan bezieling en bevlogenheid. Bespreek deze onderwerpen ook in het teamoverleg en in het individuele jaargesprek. Wat is in de beleving van uw medewerker zingevend werk?

7: hoe is de balans tussen werk en privé

Verzuim heeft zelden (slechts 10%) alleen met het werk te maken. In 70% van alle gevallen is het verzuim helemaal niet werkgerelateerd. Veel leidinggevenden vinden het lastig om bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé aan de orde te stellen. Maar het is verstandig dit wel te doen. U hoeft natuurlijk niet diep in te gaan op de privé-omstandigheden. Maar u kunt wel de stress bespreken die u waarneemt bij de medewerker. Of ander waarneembaar gedrag. En maak het belang van de balans tussen werk en privé bespreekbaar!

8: breng samen de prioriteiten in kaart

Bespreek samen het stellen van prioriteiten. Prioriteren helpt om overzicht te houden. Bespreek daarnaast het inzetten van vakantiedagen of verlofregelingen – zoals zorgverlof – om de balans te kunnen herstellen. Zeker wanneer het duidelijk is dat het niet (alleen) om werkgerelateerde problematiek gaat. Of onderzoek samen, out-of-the-box, welke mogelijkheden er allemaal zijn.

9: benut de kracht van een team

Naast individueel overleg is het belangrijk om aandacht te geven aan het team. Regulier teamoverleg draagt bij aan het verlagen van de emotionele belasting in het werk, omdat de medewerker het gevoel krijgt terug te kunnen vallen op collega’s. Bespreek de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op gezondheidsbevordering en ziektepreventie in het team. Werknemers kunnen zelf ideeën aandragen over hoe het team en de individuele teamleden dit het beste kunnen bereiken. En hoe men elkaar hierbij kan ondersteunen. Dit vergroot het draagvlak enorm!

Wilt u ziekteverzuim aanpakken? Wij helpen graag. Neem gerust contact op

Naast ziekteverzuim aanpakken, wilt u natuurlijk ook ziekteverzuimpreventie.
Dan is aandacht voor alle medewerkers belangrijk. Dus ook voor de gezonde medewerkers!

Dat is ons idee en onze aanpak gezondheidsbevordering.

Terug naar het overzicht