Ziekteverzuim voorkomen

Waarom ziekteverzuim voorkomen?

ziekteverzuimpreventieMet een goede preventieve aanpak kunt u een belangrijk deel van het ziekteverzuim voorkomen. Dat is niet alleen goed nieuws vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt, maar ook economisch gezien. De kosten van een verzuimdag zijn al snel tussen de 200 en 400 euro. En dat is nog maar een klein deel van de kosten. Want wat dacht u van alle zorgkosten? Of de kosten voor vervanging? En de tijd van u en andere professionals zoals de bedrijfsarts of maatschappelijk werker? Deze tijd en kosten kunnen beter worden besteed aan de ontwikkeling van medewerkers.
Ziekteverzuim voorkomen is belangrijk voor u maar zeker ook voor uw werknemers.
Preventie is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen en vraagt om eigenaarschap, leiderschap en een pro-actieve houding van alle partijen. Lees hier een blog over Wat is eigenaarschap?

We richten ons bij ziekteverzuimpreventie op de ontwikkeling van medewerkers zodat zij kunnen leren waar behoefte aan is en kunnen meebewegen met veranderingen. En het is daarnaast belangrijk dat gezondheidsthema’s regelmatig op de agenda worden gezet zodat er bewustwording en openheid wordt gecreëerd. Zo kunnen signalen vroegtijdig worden opgevangen en kan er tijdig rekening worden gehouden met een veranderende vraag vanuit de markt of wetgeving. Of met veranderende omstandigheden bij ziekte of op latere leeftijd. Door iedereen, jong en oud, hierbij te betrekken, maak je gebruik van de kracht van een team.

Investeren in verbinding

Hoe is het contact tussen de werknemers onderling? En tussen u en de werknemers? Kan iedereen veilig en vrijuit spreken over serieuze zaken en problemen? Investeren in aandacht voor elkaar en verbinding loont echt: het zorgt voor minder verzuim en dus lagere kosten, minder productieverlies, een betere planning en verdeling van het werk, het bevordert duurzame inzetbaarheid, het zorgt voor gemotiveerd en tevreden personeel, het geeft u een beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt, enzovoort.
Investeren in verbinding is altijd een goed plan.

Wat kunt u nog meer doen:

Wij onderzoeken samen met u wat de situatie is. Na de analyse maken we een plan van aanpak.
Daarna gaan we concreet aan de slag.

Lees verder over onze totaaloplossing voor teams: aanpak gezondheidsbevordering

Of bekijk hier de andere mogelijkheden: training/coaching

Lees meer over wie wij zijn en hoe wij samenwerken aan gezondheid.

Wilt u aan de slag en ziekteverzuim voorkomen?
Stuur een e-mail naar info@gb-ziektepreventie.nl
U kunt ook bellen naar 06-36532662. Spreek dan een bericht en telefoonnummer in.

Of neem hier contact op voor gratis en vrijblijvend advies