Ziekteverzuimpreventie

Ziekteverzuimpreventie.

Investeren in verzuimpreventie is belangrijk omdat u de bedrijfsdoelen wilt halen, succesvol en effectief wilt zijn. Dan bent u als werkgever afhankelijk van personeel. Daarom zorgt u goed voor uw mensen. U wilt voorkomen dat een medewerker vastloopt, uit onvrede vertrekt of dat er conflicten ontstaan. Dan kunt u 2 dingen doen: reageren als het u ‘overkomt’ of voor die tijd op zoek gaan naar potentiële risico’s en oplossingen.
Om ziekte, uitval en conflicten te voorkomen is het zaak om preventief in te spelen op problemen, zodat de medewerkers op een gezonde manier van blijvende waarde voor uw organisatie kunnen zijn. Investeren in ziekteverzuimpreventie; daar wordt iedereen beter van!

Preventie is ons doel, gezondheidsbevordering is het middel. Zo doen wij dat!

RIVM

Er zijn heel veel factoren die volgens het RIVM (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) een belangrijke rol (gaan) spelen. De druk op het dagelijkse leven neemt toe, de leef- en werkomstandigheden zorgen voor stress, ongezond gedrag neemt toe, het aantal chronisch zieken neemt toe, de verzuim en zorglasten stijgen. Maar ook de AOW-leeftijd stijgt en de arbeidsmarkt verandert. Dit zijn slechts enkele  ontwikkelingen die aandacht vragen. Al met al een behoorlijke opgave dus. En dat vraagt om een integrale benadering. Met voldoende en preventief aandacht voor alle medewerkers!

Waarom ziekteverzuimpreventie?

ziekteverzuimpreventieInvesteren in preventie is nodig en met een goede preventieve aanpak kunt u een belangrijk deel van het verzuim voorkomen. Dat is niet alleen goed nieuws vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt, maar ook economisch gezien. De kosten van een verzuimdag zijn al snel tussen de 200 en 400 euro. En dat is nog maar een klein deel van de kosten. Want wat dacht u van alle zorgkosten? En bijvoorbeeld de kosten voor vervanging? En de tijd die u en ook andere professionals zoals de bedrijfsarts of maatschappelijk werk in uw organisatie besteden aan een zieke werknemer. Had u deze tijd en kosten niet beter kunnen besteden onder andere aan de ontwikkeling, groei en begeleiding voor gezonde medewerkers ?
Ziekteverzuimpreventie is belangrijk, voor u maar zeker ook voor uw werknemers. U kunt echt veel verzuim, uitval, verloop of ziekte voorkomen en duurzame inzetbaarheid van uw werknemer stimuleren.
Ziekteverzuimpreventie is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen en vraagt om eigenaarschap, leiderschap en een pro-actieve houding van alle partijen. Wat is eigenaarschap?

We richten ons bij ziekteverzuimpreventie onder andere op communicatie, persoonlijk leiderschap en we sturen op gedrag. En door gezondheidsthema’s en duurzame inzetbaarheid planmatig en doelgericht op de agenda te zetten wordt er bewustwording en openheid gecreëerd. Zo kunnen signalen vroegtijdig worden opgevangen en kan er tijdig rekening worden gehouden met een veranderende vraag vanuit de markt, techniek of wetgeving. Of natuurlijk met veranderende omstandigheden bij ziekte of op latere leeftijd. Door iedereen, jong en oud, hierbij te betrekken, maak je gebruik van de kracht van een team. Het mooie is dat medewerkers elkaar kunnen steunen en van elkaar leren.

Leren en investeren in de verbinding

Hoe is het contact nu tussen de werknemers onderling? En tussen u en de werknemers? Kan iedereen veilig en vrijuit spreken over serieuze zaken en problemen? Is er tijd en aandacht voor alle medewerkers? Investeren in aandacht en verbinding loont echt: het zorgt voor minder verzuim dus lagere kosten, minder productieverlies, een betere planning en verdeling van het werk, het bevordert duurzame inzetbaarheid, het zorgt voor gemotiveerd en tevreden personeel, het geeft u een beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt, enzovoort.
Vraag daarom uw medewerkers wat u kunt doen zodat zij gezond en inzetbaar kunnen blijven! Maar vraag ook uw zieke medewerkers wat u had kunnen doen om dit te voorkomen. Sluit aan bij wat uw mensen nodig hebben. Investeren in de verbinding is altijd een goed plan.

Hoe kunt u dit bereiken:

Wij onderzoeken samen met u wat de situatie is. Na de analyse maken we een plan van aanpak ziekteverzuimpreventie.
Daarna gaan we concreet aan de slag. Bij voorkeur met het hele team. Bijvoorbeeld met behulp van onze interactieve e-learning voor alle teamleden of in thema-teamsessies. Hoe dan ook: de medewerker gaat meer leren over gezondheid en alle factoren die hierop van invloed zijn. Dit gaat bijvoorbeeld niet alleen over voeding en beweging maar ook over sociale vaardigheden, omgaan met problemen of stress, zingevend werk, omgaan met tijd, geld en relaties etc. Op deze manier wordt de medewerker op verschillende gezondheidsthema’s uitgedaagd om te onderzoeken wat hij zelf kan verbeteren, hier een plan voor te maken en vervolgens ook uit te voeren.

Tegelijkertijd coachen wij de leidinggevende van dit team. Wij onderzoeken wat de leidinggevende nodig heeft om effectief sturing te geven aan het proces. En de onderwerpen die door de medewerkers met de e-learning of in de teamsessies worden vertaalt naar de werkvloer en besproken in het teamoverleg. We besteden ruim aandacht aan de relatie tussen de leidinggevende en het team. Bijvoorbeeld hoe de leidinggevende communiceert, en aanvoelt wat er speelt. Of hoe effectief de leidinggevende draagvlak weet te creëren en hoe u de betrokkenheid van medewerkers kunt vergroten. Of hoe u medewerkers kunt leren reflecteren en feedback geven. Daarnaast kan het natuurlijk ook waardevol zijn om persoonlijke issues of overtuigingen eens tegen het licht te houden.

Wat het resultaat van onze aanpak is

-Gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid wordt binnen het team ervaren als gemeenschappelijk doel en belang.
-Knelpunten worden tijdig besproken en er wordt constructief naar mogelijkheden en oplossingen gezocht.
-Signalen worden op tijd waargenomen, aangegeven en opgepakt zodat uitval van medewerkers wordt voorkomen.
-Medewerkers krijgen meer kennis over gezondheid, inzicht in hun eigen gezondheid en factoren die hierbij een rol spelen. Zij leren hun gedrag preventief te veranderen.
-Medewerkers worden zich bewuster van de eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden.
-Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het werk en bij elkaar.
-De leidinggevende geeft een goed voorbeeld en kan de medewerkers motiveren en enthousiasmeren.
-De leidinggevende krijgt tools om effectief sturing te geven aan deze individuele- en teamprocessen.
-Als organisatie krijg je invloed op ziekte, verzuim en op de inzetbaarheid van medewerkers.

Meten is weten

Investeren in preventie loont. We vertellen u daarom graag hoe u dat kunt doen. Onze aanpak voor teams leest u hier in grote lijnen. hier meer over onze aanpak!

Wat ziekteverzuimpreventie en onze aanpak u oplevert kunt u meten. Bepaal vooraf wat u wat u bereiken wilt. Dan kunnen wij u adviseren hoe u het effect en resultaat straks meten kunt.

Voor meer informatie over samenwerken aan gezondheid
Of wilt u uw werknemers ondersteunen door persoonlijke ontwikkeling t.a.v werk en inzetbaarheid te stimuleren?
Wat is zingevend werk en hoe werkt de subsidieregeling NL leert door.

Wellicht ben u nieuwsgierig geworden en wilt u weten meer weten over investeren in preventie? Neem dan contact op.